• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustrój miasta stołecznego Warszawy  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Lewica – klub poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Utworzony został 22 kwietnia 2008, po rozpadzie koalicji wyborczej i klubu poselskiego Lewica i Demokraci. Logo to czerwony kwadrat, na dole którego znajdował się biały napis Lewica. Wzorzec stanowiły logotypy hiszpańskiej PSOE i niemieckiej SPD. Decyzją SLD z 24 września 2010 klub został przemianowany na Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Odniesienia w kulturze masowej[]
 • O radnych Warszawy kilkakrotnie wspomniał Kazik Staszewski. W piosence „prohibicja” śpiewał „Radni Warszawy to największa banditierka, każdy chciwie na publiczne pieniądze zerka” i „radny kradnie, a całe miasto na dnie”, a w piosence „Cztery pokoje” z Edytą BartosiewiczLos Angeles ma około 30 a Warszawa ponad 700 radnych”.
 • Przypisy

  1. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Prezydent m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  2. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  3. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  4. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  5. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rejestr interpelacji radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  6. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  7. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Harmonogram sesji Rady m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014). [dostęp 2010-12-11].
  8. Transmisja obrad Rady m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  9. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał. [dostęp 2010-12-11].
  10. Osowski, Szpala, Wojtczuk: Radni Warszawy w kadencji 2014-2018 [PEŁNA LISTA]. 2014-12-03. [dostęp 2014-12-07].
  11. Kluby radnych m.st. Warszawy. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. [dostęp 2014-12-07].
  12. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wybory do rady miasta. [dostęp 2010-12-11].
  13. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Kluby radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
  14. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wyniki wyborów do rady. [dostęp 2010-12-11].
  15. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) – Radni m.st. Warszawy. [dostęp 2014-11-30].
  16. Kluby radnych m.st. Warszawy.

  Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy – tekst jednolity w serwisie ISAP
 • Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Warszawy – aktualnie (od 2002 roku), zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy warszawskiej miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic (pomocniczych jednostek administracyjnych).
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca prawo wyborcze. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy.
  Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.
  Ewa Dorota Malinowska-Grupińska (ur. 6 lutego 1956 w Warszawie) – polska tłumaczka, wydawca i działaczka samorządowa, od 2007 przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.