• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Usthazades

  Przeczytaj także...
  Prześladowania chrześcijan – zjawisko występujące na przestrzeni wieków w wielu krajach, polegające na mniej lub bardziej otwartej walce z chrześcijaństwem i jego wyznawcami. Prześladowcy posługiwali się różnymi metodami: w pierwszych wiekach chrześcijaństwa często uciekali się do fizycznej eksterminacji, co ma miejsce także obecnie w wielu krajach Trzeciego Świata.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.
  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Usthazades lub Usthazanes, (gr.) Ousthazadēs (zm. 341) – męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego.

  Informacje o Usthazadesie czerpiemy z dzieła Sozomenosa. Usthazades był piastunem, a później „strażnikiem łoża” władcy Persji z dynastii Sasanidów Sapora. Pouczony przez biskupa Symeona bar Sabbę zginął męczeńską śmiercią za wiarę w czasie prześladowań chrześcijan.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Dynastia (gr. dynasteia – władza) – szereg władców z jednego rodu (książąt, królów lub cesarzy), przynajmniej dwie osoby pochodzące z tej samej rodziny panujące bezpośrednio po sobie lub z niewielkimi przerwami. Zdarzały się też dynastie niespokrewnionych władców (np. dynastia Antoninów lub egipskich mameluków).

  Wspomnienie liturgiczne świętego Usthazadesa w Kościele katolickim obchodzone jest zgodnie z Nowym Martyrologium (2004) za synaksariami 17 kwietnia; wcześniej dzień obchodów przypadał w grupie męczenników Symeona bar Sabby 21 kwietnia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kult świętych
 • męczennicy wczesnochrześcijańscy
 • wstawiennictwo świętych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga imion i świętych. T. 5: R-U. Kraków: WAM, Księża Jezuici, 2005 (wznowienie), s. 628. ISBN 83-7318-376-0.
  2. Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga imion i świętych. T. 5: R-U. Kraków: WAM, Księża Jezuici, 2005 (wznowienie), s. 353. ISBN 83-7318-376-0.
  3. Symeon bar Sabba, biskup i katolikos Seleucji i Ktezyfontu.. Deon.pl. [dostęp 2013-11-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Klaus Martin Reichenbach, Priester der Erzdiözese Köln: Die 31 seligen Märtyrer von Persien (17. April 341 - 22. Januar 628) (niem.). W: Aus dem „Martyrologium Romanum” 2004 übersetzt und in vielen Teilen ergänzt. [on-line]. [dostęp 2012-11-20].
 • Męczennik chrześcijański (z gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek”) – osoba, która oddała swoje życie za wiarę. Do zaistnienia męczeństwa za Jezusa Chrystusa konieczny jest prześladowca, który zadaje śmierć ze względu na nienawiść do wiary. Prześladowca działa bezpośrednio sam lub zleca tę czynność innej osobie.Wspomnienie – w liturgii katolickiej dzień obchodów w roku liturgicznym o randze mniejszej niż święto. Dzień obchodów wspomnienia wyznacza data lub kalendarz liturgiczny (→święta ruchome).
  Warto wiedzieć że... beta

  Deon.pl – katolicki portal społecznościowo-informacyjny założony i prowadzony przez Towarzystwo Jezusowe oraz Wydawnictwo WAM. Portal został uruchomiony w wersji beta w dniu 18 września 2009. Sama nazwa odnosi się do skrótu dwóch słów − Deus (Bóg) oraz On-line (W sieci).
  O. Henryk Fros SJ (ur. 18 stycznia 1922 w Rybniku, zm. 24 kwietnia 1998 w Krakowie) – polski jezuita, teolog, badacz literatury hagiograficznej, mediewista.
  Symeon bar Sabba – patriarcha Seleucji-Ktezyfonu (Mar Szymon Barsaba) od 328 lub 329 roku aż do swojej śmierci w 341 roku. Jego pontyfikat przypadł na pierwszy z okresów wielkich prześladowań chrześcijan w Persji. Represje wprowadzana były przez szacha Szapura II, była to więc oficjalna polityka dworu. Symeon, wraz z częścią wiernych, padł ich ofiarą. Jest uznawany za świętego przez wiele różnych Kościołów i wyznań chrześcijańskich, także tych nie wywodzące się z Kościoła Wschodu.
  Szapur II (310 - 379) – król Persji z dynastii Sasanidów. Królem Szapur został w chwili urodzenia. Z inicjatywy magnatów, po śmierci Hormizda II zabito bowiem najstarszego syna króla, oślepiono drugiego i wtrącono do więzienia trzeciego.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony) – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też filozofów i kapłanów.
  Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.644 sek.