• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa warszawska

  Przeczytaj także...
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Podział administracyjny Warszawy – aktualnie (od 2002 roku), zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy warszawskiej miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic (pomocniczych jednostek administracyjnych).
  Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).

  Ustawa warszawska – termin, którym określane są potocznie kolejne ustawy dotyczące ustroju m.st. Warszawy.

  Rok 2002[]

  Obowiązująca – trzecia po 1989 – ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361) określa m.in.:

 • ustrój Warszawy – Warszawa gminą mającą status miasta na prawach powiatu
 • herb miasta
 • liczbę radnych m.st. Warszawy
 • zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające ze stołeczności Warszawy
 • podział na dzielnice – jednostki pomocnicze, których utworzenie jest w Warszawie obowiązkowe, zakres ich działania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich działalność
 • obszar miasta (na dzień wejścia w życie ustawy)
 • Zmiany[]

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1826)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 787)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
 • Rok 1994[]

  Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z 1994 r. Nr 48, poz. 195)

  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Zmiany[]

 • Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z 1999 r. Nr 92, poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Dz. U. z 1994 r. Nr 86, poz. 396)
 • Rok 1990[]

  Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 200)

  Zobacz też[]

 • Podział administracyjny Warszawy
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w serwisie ISAP • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.