• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o wyspach z guanem

  Przeczytaj także...
  Guano – odchody ptaków morskich (głównie kormoranów, pelikanów i głuptaków) lub nietoperzy, gromadzące się od wieków na powierzchni ziemi lub w jaskiniach, na terenach suchych, głównie na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej (Chile, Peru) i wyspach sąsiednich. Grube pokłady eksploatowane są jako cenny nawóz naturalny. W krajach posiadających największe jego zasoby, tworzy się strefy chronione, dla kolonii ptaków które przyczyniają się do najszybszego przyrostu pokładów guana, zwłaszcza głuptaków i kormoranów.Midway (ang. Midway Islands) – grupa wysp na Oceanie Spokojnym, leżąca około 450 mil morskich (850 km) od głównych wysp Hawajów o powierzchni 6,23 km². Terytorium zamorskie USA. Wyspy obecnie zamieszkuje około 40 pracowników US Fish and Wildlife Service i obsługi (brak stałych mieszkańców). Ich głównym zajęciem jest obsługa komunikacji na Pacyfiku.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Ustawa o wyspach z guanem (ang. Guano Islands Act, Guano Act) to amerykańska ustawa, przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych 18 sierpnia 1856 roku. Pozwalała ona obywatelom Stanów Zjednoczonych obejmować w posiadanie wyspy, na których znajdowały się złoża guana. Prawo to obejmowało wyspy położone gdziekolwiek na świecie, pod warunkiem, że nie były zamieszkiwane i nie znajdowały się pod jurysdykcją innych państw. Ustawa upoważniała też amerykańskiego prezydenta do użycia siły militarnej w obronie tak zajętych wysp.

  Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.Wyspa – trwały fragment lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą. Wyspy istnieją więc na rzekach, jeziorach, stawach, morzach i oceanach. Mała wyspa to wysepka. Za wyspy nie uznaje się ruchomych ławic piaszczystych ani obszarów lądu zalewanych podczas przypływów.
  Gdziekolwiek obywatel Stanów Zjednoczonych odkryje złoża guana na jakiejkolwiek wyspie, wysepce lub skale, niebędącej pod jurysdykcją obcego rządu, i w sposób pokojowy obejmie ją w posiadanie, i zamieszka na tej wyspie, wysepce bądź skale, w gestii Prezydenta pozostaje rozważenie przyłączenia [jej] do Stanów Zjednoczonych. (początek ustawy) tekst angielski: Whenever any citizen of the United States discovers a deposit of guano on any island, rock, or key, not within the lawful jurisdiction of any other Government, and not occupied by the citizens of any other Government, and takes peaceable possession thereof, and occupies the same, such island, rock, or key may, at the discretion of the President, be considered as appertaining to the United States.

  Ustawa o wyspach z guano stanowi obecnie część amerykańskiego systemu prawnego, ujęta jest w U.S. Code (Kodeksie): Dział 48, Rozdział 8, Sekcje 1411-1419.

  Jurysdykcja (z łac. iurisdictio dosł. "orzekam o prawie") – prawo sądzenia, posiadane przez dany podmiot (organ) uprawnienie (kompetencja) do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw, tj. orzekania w danej sprawie. Aby sąd mógł rozstrzygać w danej sprawie, muszą zostać spełnione określone warunki rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Szczegółowo określają je ustawy, a w szczególności kodeksy postępowania (cywilnego, karnego, administracyjnego) . Zawsze należy sprawdzać, czy zakres działania sądu jest odpowiedni w danym przypadku, a także jego kompetencje oraz właściwości: rzeczową i miejscową.Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.

  Podłoże[ | edytuj kod]

  W początkach XIX wieku guano zaczęło być wartościowe jako nawóz używany w rolnictwie. W roku 1855 USA zaczęły prowadzić jego eksploatację na wyspach Pacyfiku. Kongres przyjął ustawę, by USA czerpały korzyści ze złóż guana. Niemniej jednak akt nie precyzował statusu prawnego wysp po ich opuszczeniu przez Amerykanów.

  Kingman (ang. Kingman Reef) – niezamieszkana rafa koralowa o powierzchni 0,01 km² (suchy ląd), położona na północnym Oceanie Spokojnym. Współrzędne geograficzne: 6°24′N 162°24′W/6,400000 -162,400000. Jej płaska powierzchnia wznosi się maksymalnie do 1 m n.p.m. Znajduje się pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, wchodząc w skład tzw. Dalekich Wysp Mniejszych Stanów Zjednoczonych (U.S. Minor Outlying Islands).Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

  Zrodziła się stąd koncepcja „terytoriów wyspiarskich” USA. Odtąd dowolne terytorium nabyte przez USA na podstawie Guano Act było traktowane jako integralna część kraju, chyba że oddzielne traktaty zmieniłyby ten status. Wyspy te teoretycznie miały szansę nawet na zostanie w przyszłości stanem USA. „Terytoria wyspiarskie” znane są też jako „unincorporated territory” (terytoria nieinkorporowane).

  18 sierpnia jest 230. (w latach przestępnych 231.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 135 dni. Nawozy – środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozami są również produkty przeznaczone do zwiększania żyzności stawów rybnych.

  Na tej podstawie USA mogłyby wysuwać roszczenia terytorialne do ponad 50 wysp. Do pozostających pod kontrolą USA należą: Baker, Jarvis, Howland, Kingman Reef, Johnston oraz Midway. Pozostałe wyspy nie są obecnie uważane za część terytorium USA. Przynależność wyspy Navassa jest obecnie negocjowana z Haiti. Jeszcze bardziej skomplikowanym przypadkiem są laguny Serranilla i Bajo Nuevo. W roku 1971, rządy USA i Hondurasu podpisały traktat uznający prawa Hondurasu do wysp Swan.

  Johnston (ang. Johnston Atoll) – niezamieszkane terytorium nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku (ok. 1400 km na zachód od Hawajów). Powierzchnia atolu wynosi 2,67 km². W skład atolu wchodzą cztery wyspy, z których największa to Johnston Island. Współrzędne geograficzne: 16°45′N 169°31′W/16,750000 -169,516667. Najwyższym punktem jest Summit Peak, wznoszący się na 5 m n.p.m. Ich klimat jest wilgotny. Żyją tu liczne gatunki ptaków morskich. W 1858 zostały one zaanektowane przez USA i ówczesne Królestwo Hawajów. Na wyspach znajdują się liczne zasoby guana, które były eksploatowane, na większą skalę, jako nawóz naturalny do końca lat 80. XIX wieku. W XX w., przez wiele lat wyspa była ważnym ogniwem amerykańskiego systemu obrony na Pacyfiku. Atolem zarządza obecnie Agencja obrony nuklearnej Stanów Zjednoczonych oraz US Fish and Wildlife Service. Howland (ang. Howland Island) – niezamieszkana wyspa na Oceanie Spokojnym w połowie drogi między Hawajami a Australią. Położenie 0°48′28″N 176°37′06″W/0,807778 -176,618333, około 3100 km na południowy zachód od Honolulu. Stanowi terytorium nieinkorporowane (unincorporated territory) Stanów Zjednoczonych. Powierzchnia wyspy wynosi 1,84 km². Posiada linię brzegową o długości 6,4 km.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tekst Guano Island Act (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Haiti, Republika Haiti (fr. Haïti, République d’Haïti; haitański Ayiti, Repiblik Ayiti) – państwo w Ameryce Środkowej, zajmujące część wyspy Haiti na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli i graniczące z Republiką Dominikany.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Islas Santanilla, zwane również Islas de Cisne ang. Swan Islands; (rzadziej: hiszp. Islas de El Cisne - Islas del Cisne - McMillan - Saint Millan - San Milla - San Millan - Sanilha - Santa Anita - Santanillas - Santillan - Santillana - Swans Islands) - łańcuch trzech wysp położonych w północno-zachodniej części Morza Karaibskiego, w odległości 180 km od wybrzeża Hondurasu. Od 1972 roku należą administracyjnie do Hondurasu i wchodzą w skład prowincji Wyspy Bahia (hiszp. Islas de la Bahía). Nazwa Cisne jest odpowiednikiem używanej wcześniej anglojęzycznej nazwy Swan i również oznacza łabędzia.
  Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.
  Navassa (Navassa Island) – niewielka wyspa na Morzu Karaibskim, w Kanale Jamajskim, w ¼ drogi pomiędzy Haiti i Jamajką, terytorium nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych. Pretensje do niej rości sobie również Haiti.
  Prezydent (od łac. praesidens – zasiadający na czele) – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zwykle jednoznaczny z pełnieniem funkcji głowy państwa. W systemie prezydenckim prezydent jest również szefem rządu (np. w USA).
  Jarvis (ang. Jarvis Island) – wyspa koralowa na południowym Pacyfiku, w połowie drogi między Hawajami a Wyspami Cooka. Jest to niezamieszkane terytorium nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych o powierzchni 4,5 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.