• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o sporcie

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Doping wydolnościowy – sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, "naturalny" trening, choć w praktyce granica między dopingiem i treningiem jest często bardzo trudna do ustalenia. Ogólnie za doping uważa się metody medyczne, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które zostały oficjalnie zabronione.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z uprawianiem i organizacją sportu.

  Ustawa określa:

 • zasady działania klubów i związków sportowych
 • zasady działania polskich związków sportowych
 • zasady nadzoru nad polskim związkiem sportowym
 • uprawnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • zasady wspierania sportu przez władze publiczne
 • zasady bezpieczeństwa w sporcie
 • kwalifikacje zawodowe w sporcie
 • zasady zwalczania dopingu w sporcie
 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów w sporcie.
 • Nowelizacje[]

  Ustawę znowelizowano kilkukrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2016 roku.

  Sport – forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.Polski Komitet Olimpijski (oficjalny skrót PKOl) – ogólnopolskie stowarzyszenie związków i organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie, zajmujące się przede wszystkim organizacją udziału reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich, a także upowszechnianiem idei olimpijskiej i promocją sportu oraz reprezentowaniem polskiego sportu w organizacjach międzynarodowych, w tym w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

  Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1171)
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.