• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – nazwa polskich ustaw uchwalonych przez Sejm, określających zasady kształtowania ustroju rolnego państwa.

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.[]

  Nowelizacje[]

  Ustawę znowelizowano 7 razy. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2016 roku.

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.[]

  Ustawa miała wejść w życie 1 maja 2016 r. i uchylić poprzednią ustawę z 11 kwietnia 2003 r. Do tego jednak nie doszło w związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585).

  Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa z 2003 w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Ustawa z 2015 w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama