• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o fundacjach

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.
  Fundusz - zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja rozporządzająca tymi środkami.

  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z działalnością fundacji.

  Ustawa określa:

 • sposób tworzenia fundacji
 • zasady rejestracji fundacji
 • kompetencje zarządu fundacji
 • sposób nadzoru nad fundacjami
 • zasady likwidacji fundacji
 • zasady działania przedstawicielstwa fundacji zagranicznej.
 • Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 roku.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • fundusz
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.