Ustawa o Policji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – polska ustawa uchwalona przez Sejm, określająca organizację i działalność Policji.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.

Zakres regulacji[ | edytuj kod]

Ustawa określa (zawiera):

 • organizację Policji
 • zakres uprawnień Policji
 • banderę i znaki rozpoznawcze Policji
 • zasady służby w Policji
 • korpusy i stopnie policyjne
 • obowiązki i prawa policjanta
 • przepisy o mieszkaniach funkcjonariuszy Policji
 • przepisy o uposażeniu i innych świadczeniach pieniężnych policjantów
 • odpowiedzialność dyscyplinarną i karną policjantów
 • przepisy o kontyngentach policyjnych wydzielonych do realizacji zadań poza granicami państwa, realizacji wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i o punktach kontaktowych wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia.
 • Ustawa powołując Policję, zlikwidowała jednocześnie Milicję Obywatelską.

  Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Ustawę zmieniano (nowelizowano) wielokrotnie.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r. nr 30, poz. 179)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 • Reklama