• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Usługa katalogowa

  Przeczytaj także...
  Logowanie, meldowanie (ang. logging in) to proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz ściśle określonych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowej. Procesem odwrotnym do logowania jest wylogowanie (odmeldowanie), czyli rezygnacja z uprzednio uzyskanego dostępu.X.500 jest zbiorem sieciowych standardów pokrywających usługi katalogowe. X.500 zostało stworzone przez ITU-T (wcześniej CCITT). Usługi katalogowe zostały stworzone w celu wsparcia wymagań X.400. ISO było partnerem w tworzeniu standardów oraz włączeniu ich do zestawów protokołów OSI w ramach rodziny ISO/IEC 9594.
  Active Directory, AD – usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows – Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu LDAP.

  Usługa katalogowa - baza danych zawierająca następujące obiekty: użytkowników, aplikacje, urządzenia sieciowe i inne zasoby sieciowe. Usługa katalogowa musi być przynajmniej częściowo obiektową bazą danych reprezentującą użytkowników sieci i zasoby, co pomaga zarządzać relacjami między ludźmi a sieciami, urządzeniami sieciowymi, aplikacjami sieciowymi i zawartymi w sieci informacjami.

  Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu.Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).

  Usługa katalogowa zapewnia administratorom jeden, logiczny i precyzyjny sposób opisu wszystkich urządzeń i usług sieciowych. Oferuje ona dostęp za pośrednictwem bezpiecznego logowania się i hierarchicznie organizuje zasoby sieciowe (takie jak: użytkowników, drukarki, zespoły robocze, aplikacje, woluminy, serwery plików, serwery baz danych, obiekty itp.) na drzewie katalogowym. Usługa katalogowa zapewnia bezpieczeństwo, kontrolując dostęp i oferując pewien stopień odporności na błędy.

  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.Drukarka – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu).

  Typy serwisów katalogowych:

 • zamknięte
 • oparte na standardach (X.500, LDAP)
 • hybrydowe
 • usługi meta-katalogowe
 • Usługi katalogowe[]

  Na rynku dostępne są różne usługi katalogowe, najbardziej znane to:

 • Active Directory dla Microsoft Windows
 • Apache Directory Project
 • Apple Open Directory dla systemu operacyjnego Mac OS X Server
 • Fedora Directory Server
 • IBM Tivoli Directory Server
 • Novell eDirectory (dawniej NDS)
 • OpenLDAP
 • Red Hat Directory Server
 • Sun Java System Directory Server
 • Porównanie z relacyjnymi bazami danych[]

  Jest kilka rzeczy, które różnią tradycyjna usługę katalogową od relacyjnej bazy danych:

  Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).Serwer plików (ang.) file server – serwer, który udostępnia w sieci komputerowej określone zasoby plikowe komputera.
 • W zależności od aplikacji katalogowej, informacje są o wiele częściej czytane aniżeli zapisywane. W związku z tym zalety bazy danych takie jak rollback czy transakcje w niektórych usługach katalogowych nie są nawet zaimplementowane. Dane mogą być niepotrzebne, ale celem jest szybsza odpowiedź podczas wyszukiwania danych.
 • Dane mogą zostać zorganizowane w hierarchiczny sposób, który czasem może być nawet problematyczny. W celu owładnięcia problemów z głębokimi przestrzeniami nazw, niektóre usługi katalogowe dzielą przestrzenie nazw hierarchicznie w mechanizmie składowania w celu optymalizacji nawigacji. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie atrybutów danych, a następnie odczytywane są wartości ich przestrzeni nazw, ta metoda jest szybsza aniżeli nawigacja poprzez poszczególne przestrzenie. W ocenie relacji, tradycyjne usługi katalogowe nie posiadają za wiele relacji wiele do wielu. Takie relacje muszą być utrzymane wyraźnie poprzez używanie list, które rozróżniają nazwy oraz inne identyfikatory.
 • Oryginalnie hierarchiczne informacje usług katalogowych typu X.500 były uważane za problematyczne w porównaniu do relacyjnych baz danych. Obecnie implementowane są obiektowe bazy danych wykorzystując Javę, dokumenty XML także zaadoptowały hierarchiczny obiektowy model danych.
 • Schemat jest zdefiniowany jako klasy obiektowe, atrybuty, dane (przestrzenie nazw, namespace).
 • Klasa jest zdefiniowana następująco
 • Atrybuty, które muszą występować w instancji klasy
 • Atrybuty, które mogą być zdefiniowane w instancji, ale mogą być też pominięte kiedy obiekt jest tworzony. Brak konkretnego atrybutu może być niejako tłumaczony jako NULL w relacyjnych bazach danych.
 • Atrybuty mogą być czasami wielowartościowe
 • Atrybuty oraz Obiekty klasy są standardowe dla całego przemysłu oraz formalnie zarejestrowane przez IANA.
 • Tivoli Directory Server – komercyjna implementacja serwera LDAP v3 napisana przez IBM Corp., przeznaczona głównie dla odbiorców instytucjonalnych oraz korporacyjnych, chcących zbudować główną usługę katalogową. ITDS jest dostępny na platformy: x86 (systemy Linux, Windows), s/390 (systemy Linux), SPARC (systemy Solaris), PA-RISC (system HP-UX) oraz PowerPC (systemy AIX, Linux).Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (dosł. Lekki Protokół Usług Katalogowych) – protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.
  Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.
  Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmujący się zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie. Wyróżnić można administratorów:
  eDirectory – usługa katalogowa Novell. Wcześniej produkt ten nazywał się NDS, rozwinięcie akronimu to Novell Directory Services, wcześniej NetWare Directory Services.
  OpenLDAP to, należąca do Wolnego Oprogramowania, implementacja protokołu LDAP (wersji 2 i 3). Zawiera serwer usług katalogowych, biblioteki oraz klientów do komunikacji z serwerem. Oprogramowanie przeznaczone jest na Linuksa, systemy uniksopodobne (m.in. BSD, AIX, HP-UX, Mac OS X, Solaris), Microsoft Windows (2000, XP) jak i Z/OS.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.