• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urządzenia transportowe

  Przeczytaj także...
  Wózek transportowy – środek transportu wewnętrznego o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym służący do transportu ładunków. Duża różnorodność wózków transportowych sprawia, że są one usystematyzowane według różnych kryteriów wynikających z ich cech konstrukcyjnych lub użytkowych. W zależności od warunków przemieszczania rozróżnia się wózki jezdniowe oraz szynowe.Przenośnik taśmowy – urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych.
  Urządzenie dźwigowo-transportowe, urządzenia przeładunkowe – urządzenia transportu bliskiego do poziomego lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki lub innego obiektu.

  Urządzenie transportowe to urządzenie dźwigowo-transportowe do wewnętrznego transportu materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki placu budowy lub innego obiektu.

  Przenośnik – urządzenie transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze.Przenośniki kubełkowe są urządzeniami do bliskiego transportu sypkich materiałów masowych takich jak ziarna zbóż, cukier, kruszywa itp. Wykorzystywane są w procesach technologicznych najczęściej do napełniania silosów lub zbiorników. Klasyfikuje się je jako przenośniki cięgnowe członowe. Członami są kubełki przytwierdzone do cięgien czyli taśm lub łańcuchów przewijających się przez bębny lub koła łańcuchowe, z których jedne są napędzające, a drugie napinające.

  Urządzenia transportowe dzielą się na :

 • Urządzenia transportowe o ruchu przerywanym - Najczęściej są to wózki transportowe o różnym przeznaczeniu. Najczęściej napędzane silnikiem elektrycznym zasilanym akumulatorem lub rzadziej spalinowym. Wózki transportowe mogą mieć różną konstrukcję zależną od przeznaczenia wózka.
 • Urządzenia transportowe o ruchu ciągłym (przenośniki) - Zapewniają ciągły transport materiałów. Są to zwykle przenośniki taśmowe - rzadziej stosowanymi są przenośniki kubełkowe, zgarniające, wstrząsowe oraz wiele innych typów. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.