• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urszula Jędrzejczyk

  Przeczytaj także...
  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – stowarzyszenie założone w Krakowie z inicjatywy Tytusa Czyżewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków.
  Dzień Tkaczki jest imprezą cykliczną, odbywającą się w każdą pierwszą sobotę października. Podczas dnia tkaczki odbywają się pokazy i warsztaty tkackie. Październik jest miesiącem, którego nazwa pochodzi od słowa paździerze, oznaczającego odpadki z obrabianego lnu. To właśnie w tym miesiącu przygotowywano lniane włókna. Stąd dzień tkaczki właśnie obchodzony jest w październiku.

  Urszula Wolska (Jędrzejczyk) – artysta plastyk, właścicielka i dyrektor Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Współzałożycielka i pierwszy prezes Stowarzyszenia RDEST. Mieszka w Bliżynie.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) – polska organizacja pozarządowa o charakterze niezależnym i niekomercyjnym.

  Nagrody i wyróżnienia[]

  W 2007 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 r. nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne. W 2011 r. honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2015 r. Świętokrzyską Nagrodę Kultury.

  Bliżyn – miejscowość w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim, nad rzeką Kamienna. Siedziba gminy Bliżyn licząca około 2000 mieszkańców. Przez Bliżyn przebiega droga krajowa 42 i linia kolejowa 25 ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego. Do Bliżyna można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr 4, 12, 13, 25 i 28 ze Skarżyska-KamiennejTkanina – wyrób włókienniczy płaski powstający w wyniku przeplatania ze sobą (według założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku.

  Działalność Artystyczna[]

  Od 1978 r. brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Zajmuje się tkaniną, książką artystyczną i malarstwem.

  Niektóre z ważniejszych wystaw:

 • 9 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki „Korespondencja”
 • Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny Łódź 2013
 • VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2013
 • Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
 • Fifth International Artists Book Exhibition zorganizowany przez The King St. Stephen Museum na Węgrzech
 • Kultywowanie tradycji tkackich[]

  Od wielu lat zajmuje się upowszechnianiem tkactwa ludowego. Prowadzi warsztaty oraz organizuje pokazy tkackie. W 2007 wydała publikację pt. „Biołe Portki”. W latach 2007 – 2012 była kuratorem wędrującej wystawy tkanin ludowych „Kolorowy Kod Kultury”. Zapoczątkowała obchody Dnia Tkaczki.

  Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki” to prywatne muzeum założone przez Urszulę Jędrzejczyk oraz jej męża Grzegorza, znajdujące się w Bliżynie. Muzeum działa na podstawie regulaminu uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, 25 czerwca 2012 roku.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.