• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Urobek

    Przeczytaj także...
    Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.Skała płonna – skała uważana za nieużyteczną (w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny). Jest ona urabiana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną np. w celu udostępnienia właściwego złoża, ze względów technologicznych, ze względu na uwarunkowania złoża (niewielką miąższość). W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład, który w trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja kruszcowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę, w obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.
    Skip - duża skrzynia (naczynie) służąca do wyciągania urobku w kopalniach, poruszająca się w szybie za pomocą lin nośnych. Skip służy do transportu urobku z poziomu wydobywczego na powierzchnię i porusza się z prędkością do 20 metrów/sekundę.
    Wózek z urobkiem ciągnięty przez psa, fot. 1915, Illinois, USA

    Urobekkopalina pozyskana poprzez robotę górniczą, niezależnie od frakcji i zawartości skały płonnej.

    Oddzielenie kopaliny od skały płonnej[ | edytuj kod]

    W przypadku kopalin węgla, zanieczyszczenia skalne mogą stanowić od 30 do 40% wywożonego na powierzchnię urobku.

    Kopalinę od skały płonnej rozdziela się na powierzchni, w zakładzie wzbogacania. W Polsce najczęściej stosowana metoda wzbogacania węgla to metoda wodna, w której wykorzystuje się siłę grawitacji i różnice w gęstości węgla i skał. Skała jest cięższa od węgla, więc w wodzie opada szybciej niż węgiel. Skała opada na dno a węgiel jest zbierany z góry. Wykorzystuje się do tego osadzarki pulsacyjne.

    Refulat – urobek denny pochodzący z refulacji (prac pogłębiających) wód powierzchniowych lub budowli hydrotechnicznych.Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

    Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Obróbka kamienia i materiały kamienne. W: Mirosława Popek, Bożenna Wapińska: Podstawy budownictwa. Warszawa: WSiP, s. 86. ISBN 978-83-02-10750-4.
    2. Stanisław Gisman: Słownik górniczy. Hasło: urobek. Katowice: Instytut Węglowy, 1949, s. 310.

    Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Jakub Kapiszewski – Dmuchnąć w urobek, dziennik.pl
  • Zobacz też[ | edytuj kod]

  • refulat
  • skip
  • Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Robota górnicza – wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami Prawa geologicznego i górniczego (art. 6 ust. 1 pkt 12 PGG). Do robót górniczych zalicza się przede wszystkim drążenie wyrobisk oraz urabianie górotworu.
    Warto wiedzieć że... beta

    Węgle kopalne – skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki: węgiel, tlen, wodór, azot i siarkę. Mogą w nich występować także pewne ilości pierwiastków rzadkich, np. arsen, uran czy german.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.012 sek.