• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urania - Postępy Astronomii

  Przeczytaj także...
  Dwumiesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się raz na dwa miesiące. Dwumiesięczniki poświęcone są najczęściej jakiejś konkretnej problematyce np. z zakresu nauki, techniki. Niektóre dwumiesięczniki wydawane są też w formie biuletynów.Postępy Astronomii – kwartalnik powstały w 1953 roku z inicjatywy Stefana Piotrowskiego jako czasopismo dla profesjonalnych astronomów polskich. Wydawcą pisma było Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Pismo miało na celu zamieszczanie prac badawczych (w języku polskim) oraz prac o charakterze przeglądowym.
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Urania – Postępy Astronomiidwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, jedno z najstarszych polskich czasopism i jedno z najstarszych na świecie czasopism popularnonaukowych o astronomii spośród aktualnie ukazujących się (starsze m.in. do amerykańskiego "Sky & Telescope"). Tytuł powstał z połączenia się w 1998 roku „Uranii” i „Postępów Astronomii” i jest wydawany wspólnie przez PTA i PTMA. Zachowana została numeracja ciągła Uranii.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Andrzej Stefan Woszczyk (ur. 2 marca 1935 w Chorzelach, zm. 17 lipca 2011 w Bydgoszczy) – polski astronom specjalizujący się w astrofizyce.

  Siedziba redakcji mieści się w toruńskim Centrum Astronomii UMK.

  Historia[]

  „Urania” była miesięcznikiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) i ukazywała się od 1922 roku, początkowo jako "Uranja", zmieniając tytuł na "Urania" w 1936 roku na skutek reformy ortografii w Polsce. „Postępy Astronomii” były kwartalnikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) od 1953 roku.

  Popularyzator Nauki – polski konkurs dla dziennikarzy, naukowców i innych osób zajmujących się popularyzacją nauki, a także redakcji, instytucji i organizacji działających na tym polu. Organizowany jest co roku przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsza edycja została przeprowadzona w 2005 roku.Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

  Początkowo czasopismo drukowane było w formie czarno-białego magazynu, od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uzyskało w pełni kolorową okładkę (później także kolorową wkładkę wewnątrz numeru), a od 2012 roku jest w całości kolorowe. Od 2016 roku oprócz wydania papierowego ukazuje się także wydanie cyfrowe.

  Jerzy Stanisław Stodółkiewicz (ur. 23 maja 1933 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 26 lipca 1988 w Warszawie) – polski astronom, docent dr hab., dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.Krzysztof Jerzy Ziołkowski (ur. 1939) – polski astronom, autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z dziedziny astronomii, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej.

  W roku 2014 czasopismo uzyskało w konkursie Popularyzator Nauki, organizowanym przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę specjalną za upowszechnianie wiedzy o polskiej astronomii od ponad 90 lat.

  W tym samym roku odnaleziono dwa egzemplarze legendarnych numerów poprzedniczki "Uranii" z 1920 roku, noszącej ten sam tytuł, o których wcześniej wiadomo było jedynie ze wspomnień najstarszego pokolenia polskich astronomów.

  Przez wiele lat czasopismo "Urania" było zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty do użytku szkół ogólnokształcących. Aktualnie, od 2014 roku, jego prenumerata przez szkoły jest dofinansowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.

  Zespół redakcyjny[]

  Redaktorzy naczelni "Uranii - Postępów Astronomii"

 • Maciej Mikołajewski - od 2011 r.
 • Andrzej Woszczyk - 1998-2011
 • Redaktorzy naczelni "Postępów Astronomii"

 • Andrzej Woszczyk - 1995-1997
 • Maciej Mikołajewski - 1992-1995
 • Kolegium redakcyjne (Bożena Czerny, Joanna Mikołajewska, Maciej Mikołajewski) - 1991-1992
 • Kolegium redakcyjne (Bożena Czerny, Joanna Mikołajewska) - 1989-1991
 • Józef Smak - 1988
 • Jerzy Stodółkiewicz - 1978-1987
 • Stefan Piotrowski - 1953-1977
 • Redaktorzy naczelni "Uranii"

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii.
 • Krzysztof Ziołkowski - 1983 - 1997
 • Ludwik Zajdler - 1965 - 1982
 • Andrzej Wróblewski - 1959 - 1964
 • Przypisy

  1. Kontakt, www.urania.edu.pl [dostęp 2016-09-13].
  2. Historia Uranii, www.urania.edu.pl [dostęp 2016-09-13].
  3. Urania - Postępy Astronomii nr 1/2016.
  4. Znamy najlepszych popularyzatorów nauki 2014 roku - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl [dostęp 2016-09-13].
  5. Odnaleziono historyczne egzemplarze „Uranii” z 1920 roku |, naukawpolsce.pap.pl [dostęp 2016-09-13].
  6. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty Nr 14 z 1966 r., Warszawa, 5 listopada 1966.
  7. Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół |, www.pta.edu.pl [dostęp 2016-09-15].
  8. Prenumerata szkolna „Uranii – Postępów Astronomii” z dofinansowaniem od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego |, www.pta.edu.pl [dostęp 2016-09-15].
  9. Prenumerata sponsorowana "Uranii" dla szkół |, naukawpolsce.pap.pl [dostęp 2016-09-15].
  10. Historia Uranii, www.urania.edu.pl [dostęp 2016-09-13].

  Linki zewnętrzne[]

 • Urania – Postępy Astronomii
 • Cyfrowe archiwum Uranii (pliki PDF i DjVu)
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 r., z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.Ludwik Zajdler (ur. 27 kwietnia 1905 w Warszawie, zm. 3 marca 1985 tamże) – polski astronom, pisarz, miłośnik i popularyzator astronomii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.
  Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – stowarzyszenie skupiające wszystkich zainteresowanych astronomią – astronomów oraz astronomów amatorów. Siedziba władz mieści się w Krakowie.
  Stefan Piotrowski (ur. 11 kwietnia 1910 w Krakowie, zm. 17 stycznia 1985 w Warszawie) – astronom, współtwórca warszawskiej szkoły astronomicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.