• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ununoctium

  Przeczytaj także...
  Gieorgij Florow (wcześniejsze polskie tłumaczenia - Gieorgij Flerow) (ros. Георгий Николаевич Флёров) (ur. 2 marca 1913 w Rostowie n. Donem, zm. 19 listopada 1990 w Moskwie) – fizyk rosyjski, członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Ukończył Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu, początkowo prowadził prace w dziedzinie fizyki jądrowej, uzyskując w 1940 r. poważny sukces, gdy wspólnie z K. A. Pietrzakiem stwierdził samorzutne rozszczepienie jąder uranu. Jego list do Stalina miał przekonać dyktatora do potrzeby podjęcia badań nad bombą atomową. W 1943 r. Florow stał się członkiem grupy sowieckich fizyków pracujących nad tą bronią. Był pracownikiem Instytutu Energii Atomowej im. I. Kurczatowa i wieloletnim dyrektorem Laboratorium Reakcji Jądrowych Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Jego prace obejmowały również zagadnienia z dziedziny energetyki jądrowej, promieniowania kosmicznego, syntezy ciężkich pierwiastków.Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) – multidyscyplinarne laboratorium naukowe znajdujące się na terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, podlegające Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych. Zatrudnia około 4200 pracowników, a jego roczny budżet to około 800 mln dolarów. Prowadzi badania głównie w dziedzinie fizyki, chemii, genomiki, badań materiałowych i inżynierii. Znajdują się tam między innymi:
  W chemii stosuje się odgórnie ustalone przez IUPAC nazewnictwo pierwiastków. Jest ono o tyle wygodne, że można za jego pomocą nazwać nieodkryte dotąd pierwiastki o dużej liczbie atomowej.

  Ununoctium, eka-radon (Uuo) – syntetyczny pierwiastek chemiczny, transuranowiec, prawdopodobnie z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym. Nazwa ununoctium wywodzi się z liczby atomowej tego pierwiastka, zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla nowych pierwiastków.

  Dubna (ros. Дубна) – miejscowość w centralnej europejskiej części Rosji, około 125 km na północ od Moskwy nad Wołgą.Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ros. Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ) – międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, fizyki teoretycznej i matematycznej, wysokich energii, molekularnej, biofizyka i biologii molekularnej. Instytut umiejscowiony jest w Dubnej, 125 km od Moskwy.

  Historia odkrycia[]

  W 1999 roku badacze z Lawrence Berkeley National Laboratory ogłosili odkrycie pierwiastków 116 i 118 w publikacji w czasopiśmie Physical Review Letters. Rok później ukazał się artykuł, w którym autorzy opisali niemożność powtórnego otrzymania tych pierwiastków. W lipcu 2002 roku, po przeprowadzonym dochodzeniu, dyrektor laboratorium w Berkeley przyznał, że rzekome odkrycie zostało sfabrykowane przez Wiktora Ninowa, głównego autora publikacji z roku 1999.

  Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu. W symbolicznym zapisie jądra izotopu umieszczana jest w lewym dolnym indeksie:Kaliforn (Cf, łac. californium) – sztucznie wytworzony pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od Kalifornii, nazwy jednego ze stanów USA. Otrzymali go Stanley Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso i Glenn T. Seaborg w 1950 r. w Berkeley w tymże stanie bombardując Cm cząstkami α o energii 35 MeV.

  Informacje o wytworzeniu kilku atomów tego pierwiastka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w 2002 roku nie znalazły początkowo oficjalnego uznania, ale istnienie pierwiastka zostało potwierdzone 10 października 2006.

  Ununoctium powstał poprzez bombardowanie kalifornu jonami wapnia.

  Synteza i rozpad Uuo

  Nazwa[]

  Pierwiastek 118 nie ma jeszcze ostatecznej nazwy – proponowano dubnadium (Dn), flyorium (od Gieorgija Florowa) i moskowium (od obwodu moskiewskiego, gdzie leży Dubna).

  Transuranowce - to pierwiastki promieniotwórcze o liczbach atomowych większych niż 92. Należą do nich aktynowce położone za uranem, o liczbach atomowych 93 - 103 oraz transaktynowce, o liczbach atomowych powyżej 103.Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc "metal z wapna") – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

  8 czerwca 2016 roku IUPAC zarekomendowała dla ununoctium nazwę oganesson (Og). Formalne zatwierdzenie tej nazwy przez IUPAC ma nastąpić 8 listopada, po 5-miesięcznym okresie publicznej dyskusji. Nazwę tę zaproponowali odkrywcy pierwiastka ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej oraz Lawrence Livermore National Laboratory w Livermore w Kalifornii. Nazwa ta została zaproponowana zgodnie z tradycją uhonorowania naukowca, w tym przypadku profesora Jurija Oganesiana.

  Helowce (gazy szlachetne) – pierwiastki chemiczne ostatniej, 18 (dawn. 0 lub VIII głównej) grupy układu okresowego. Do pierwiastków tych zalicza się: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon. Prawdopodobnie gazem szlachetnym jest również syntetyczny pierwiastek ununoctium.Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.

  Przypisy

  1. Ninov, V., Gregorich, K. E., Loveland, W., Ghiorso, A. i inni. Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of Kr with Pb. „Physical Review Letters”. 83 (6), s. 1104–1107, 1999. DOI: 10.1103/PhysRevLett.83.1104. 
  2. Berkeley Lab – Results of Element 118 Experiment Retracted.
  3. R. Dalton. Misconduct: The stars who fell to Earth. „Nature”. 420, s. 728–729, 2002. DOI: 10.1038/420728a. 
  4. New chemical elements discovered in Russia’s Science City.
  5. IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson (ang.). IUPAC, 2016-06-08. [dostęp 2016-06-08].
  Układ okresowy pierwiastków – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jurij Cołakowicz Oganiesian (ros. Юрий Цолакович Оганесян; ur. 14 kwietnia 1933 w Rostowie n. Donem) – rosyjski fizyk pochodzenia ormiańskiego, profesor, członek Rosyjskiej Akademii Nauk, kierownik Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Florowa w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.