• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unstructured Supplementary Service Data  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Sieci inteligentne – platforma, na której operatorzy wdrażają usługi bazujące na funkcjonalności zaimplementowanej w dostarczanych przez dostawców sprzętu elementach infrastruktury telekomunikacyjnej.CAMEL (ang. Customised Application for Mobile network Enhanced Logic) - funkcjonalność sieci GSM i UMTS umożliwiająca abonentom będącym w roamingu korzystanie z usług udostępnianych w ich macierzystej sieci, bazujących na platformie sieci inteligentnych. Przykładem takiej usługi może być naliczanie opłat za rozmowę abonentom rozliczającym się w systemie prepaid.

  Unstructured Supplementary Service Data (w tłumaczeniu z angielskiego: Nieustrukturyzowane Dane Usług Dodatkowych), USSD – mechanizm używany w sieciach GSM i UMTS, umożliwiający bezpośrednią komunikację między telefonem komórkowym a elementami sieci komórkowych. Operacje USSD mogą być inicjowane w telefonie komórkowym (przez aplikacje mobilne lub przez użytkownika za pomocą interfejsu) albo przez aplikacje w sieci.

  3rd Generation Partnership Project (3GPP) - wspólny projekt kilku organizacji standaryzacyjnych mający na celu rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G.Abonent – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

  USSD wykorzystywane jest na przykład do aktywowania usług dodatkowych (na przykład przekierowania rozmów przychodzących), zasilenia konta za pomocą telekodu lub sprawdzania dostępnego limitu na koncie użytkownika rozliczającego się w systemie prepaid. Może być wykorzystywane również do płatności mobilnych.

  Inicjowanie operacji przez telefon komórkowy[ | edytuj kod]

  Operacja USSD może być inicjowana przez aplikację zainstalowaną w telefonie komórkowym albo przez człowieka (za pomocą interfejsu użytkownika).

  SMS (ang. Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej.UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.

  MMI interface[ | edytuj kod]

  Gdy użytkownik wpisze za pomocą klawiatury (MMI interface) sekwencje znaków, która może być uznana za wywołanie USSD (w ogólnym przypadku jest to ciąg znaków zakończony przez znak hasha '#') i naciśnie przycisk inicjujący rozmowę, zamiast próby zestawienia połączenia zostanie do sieci wysłana operacja USSD zawierająca wpisane znaki. Odpowiednie elementy sieciowe odpowiedzialne za przetwarzanie tej informacji, wykonają związaną z nią akcję i (opcjonalnie) zwrócą informacje do użytkownika (zostanie ona wyświetlona na ekranie telefonu komórkowego).

  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.Płatności mobilne zwane też m-płatnościami są to płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą urządzenia mobilnego np. smartfonu, tabletu i technologii mobilnych takich jak np. SMS, NFC, USSD, WAP. Urządzenia mobilne do dokonania płatności muszą pozwalać na łączność z siecią telekomunikacyjną (GSM czy Internet). Płatności mobilne umożliwiają bezpośredni zakup towarów lub usług oraz przekazywanie środków pieniężnych między rachunkami bankowymi kupującego oraz sprzedawcy.

  Oto przykładowa struktura wywołań USSD:

 • *<service code>#
 • *<service code>*parametry#
 • ##<service code>#
 • Kontrola usług wynikających ze specyfikacji 3GPP[ | edytuj kod]

  Część kodów usług zdefiniowana jest w specyfikacji 3GPP. Mogą one służyć użytkownikowi do zarządzania dodatkowymi usługami oferowanych przez sieci GSM i UMTS (ustawienie przekierowania rozmowy, zastrzeżenie wyświetlania swojego numeru na terminalu rozmówcy). Poniżej znajduje się przykład użycia USSD do kontroli mechanizmu przekierowania rozmowy, gdy abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem sieci.

  Prepaid (ang. pre - przed, paid - opłacony), sprzedaż przedpłacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty.GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
 • *62*<numer na który ma być przekierowana rozmowa># – aktywacja przekierowania (w przypadku gdy abonent nie jest dostępny) na nowy numer
 • ##62# – dezaktywacja "przekierowania w przypadku gdy abonent nie jest dostępny"
 • *#62# – sprawdzenie obecnego statusu "przekierowania w przypadku gdy abonent nie jest dostępny" (czy jest aktywne, jeśli tak to na jaki numer)
 • Kontrola usług dodatkowych oferowanych przez operatora[ | edytuj kod]

  Operator może oferować dodatkowe usługi nie uwzględnione w specyfikacji, a ich wywołanie powiązać z pewnymi service codami i w ten sposób umożliwić swoim abonentom dostęp do ich aktywacji i konfiguracji. Oto przykłady kodów USSD, których mogą użyć abonenci telefonów z przedpłatą sprzedawanych pod marką Simplus, działających w sieci Plus:

  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.Visitor Location Register (VLR) – rejestr abonentów gości. VLR zawiera dokładne dane o położeniu danego terminala, czyli numer sektora, stacji bazowej – komórki, oraz tzw. LAI (Location Area identity) lub RAI (Routing Area Identity ) pozwalające na lokalizację i zestawienie połączenia.
 • *123*TELEKOD# (gdzie TELEKOD oznacza 14- lub 16-cyfrowy numer z Telekarty SIMPLUS) – zasilenie konta Simplus
 • *103*11*48numer_tel# – wprowadzenie numeru telefonu na który będzie można wykonywać tańsze połączenia (usługa Swojaki)
 • *103*00*48numer_tel# – usunięcie numeru telefonu z listy w usłudze "Swojaki"
 • *103# – system wyśle do użytkownika SMS zawierający listę numerów, na które można wykonywać tańsze połączenia (usługa Swojaki)
 • Menu of USSD application-cell phone.jpg

  Aplikacje oferowane przez telefon komórkowy[ | edytuj kod]

  Producenci telefonów komórkowych dostarczają je wraz z oprogramowaniem. Część aplikacji służy do konfigurowania telefonu lub ustawień sieciowych. Te, które są związane z ustawieniami sieciowymi, zbudowane są z przejrzystego menu, które zwalnia użytkownika ze znajomości skomplikowanych kodów USSD i ich składni związanych z poszczególnymi ustawieniami. Po wybraniu jednej z dostępnych opcji w danej aplikacji, telefon wysyła taką samą operację USSD jak w przypadku wpisania odpowiedniego ciągu znaków na klawiaturze.

  Home Location Register, HLR (ang.) – Rejestr Abonentów Macierzystych – element infrastruktury telekomunikacyjnej, używany w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach, które mogą przydać się podczas zestawiania i obsługi połączeń. Home Location Register przechowuje dane należące tylko do abonentów macierzystej sieci. Poza funkcjonalnością bazodanową, HLR oferuje również aplikacje zawierające logikę biorącą udział w komutacji łączy i pakietów.Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

  Operator oferując dany aparat w abonamencie może dostarczyć go z odpowiednią aplikacją, która będzie wykorzystywać pewne kody USSD specyficzne dla danej sieci.

  Na zdjęciu obok znajduje się menu aplikacji umożliwiającej kontrolę nad ustawieniami sieciowymi związanymi z przekierowaniem połączeń (możliwe akcje związane z kontrolą ustawień sieciowych dla przekierowania połączenia w sytuacji gdy dany abonent nie odbiera przychodzącej rozmowy).

  # (pot. kratka, krzyżyk, płotek, hash) – symbol używany najczęściej do oznaczania komentarzy w plikach konfiguracyjnych i językach programowania. W matematyce oraz informatyce znak używany w znaczeniu: numer.Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Usługi dodatkowe (ang. Supplementary services) - usługi w sieciach telekomunikacyjnych będące uzupełnieniem usług podstawowych.
  Prepaid (ang. pre - przed, paid - opłacony), sprzedaż przedpłacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty.
  Aplikacja mobilna (ang. mobile software / mobile application) – ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, które pisane są przy użyciu różnych platform i języków programowania.
  Mobile Switching Centre, MSC (ang.) – cyfrowa centrala telefoniczna będąca elementem sieci szkieletowej telefonii komórkowej. Tak jak w przypadku każdej centrali, głównym zadaniem MSC jest zestawianie rozmów i komutacja łączy na czas transmisji. Dodatkowo realizowane są zadania charakterystyczne dla sieci mobilnych, takich jak autoryzacja i uwierzytelnianie (przy współpracy z parą HLR AuC (ang. Home Location Register, Authentication Center)), oraz udział w niektórych odmianach handoveru.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.