• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet w Princeton

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Charles Hodge (ur. 27 grudnia 1797, zm. 19 czerwca 1878) – wykładowca języka hebrajskiego na Princeton University, teolog prezbiteriański (kalwinizm), znawca języków biblijnych, obrońca teologii naturalnej, krytyk hipotezy ewolucyjnej.

  Uniwersytet w Princeton, Uniwersytet Princeton (ang. Princeton University) – uniwersytet niepubliczny w Princeton w stanie New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. Z budżetem równym 17,1 miliarda dolarów oraz 7567 studentami, uczelnia ta jest ośrodkiem o najwyższym na świecie kapitale finansowym (endowment) przypadającym na jednego studenta.

  Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.Carl Icahn (ur. 16 lutego 1936) – amerykański inwestor giełdowy, działający w sektorze private equity. Jego majątek szacowany jest na 14 miliardów dolarów, co czyni go 46 najbogatszym człowiekiem na świecie. Absolwent Princeton University. Kilka lat studiował medycynę na New York University School of Medicine.

  U.S. World & News Report corocznie przyznaje Uniwersytetowi w Princeton miejsce w pierwszej piętnastce najlepszych uniwersytetów na świecie oraz pierwszej trójce najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Instytucja ta należy do Ligi Bluszczowej. Od początku swojego istnienia wykształciła 35 laureatów Nagrody Nobla.

  Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Studenci tej uczelni tradycyjnie rywalizują ze studentami z Uniwersytetu Yale’a i Uniwersytetu Harvarda, także w późniejszym życiu zawodowym. Barwy szkoły to kolor czarny i jasnopomarańczowy.

  Historia[ | edytuj kod]

  Carl Icahn Laboratory

  Założony w 1746 jako College of New Jersey w mieście Elizabeth, w 1756 przeniósł się do miasteczka Princeton. Przez pierwszy okres swojego istnienia działał jako seminarium duchowne dla pastorów kościoła prezbiteriańskiego. W 1812 zadanie kształcenia przyszłych duchownych przejęło nowo utworzone Princeton Theological Seminary. Jego wykładowcą był znany w amerykańskim środowisku protestanckim teolog i znawca języków biblijnych, a także krytyk darwinizmu, Charles Hodge.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W 1868 jego rektorem został James McCosh, który przez dwadzieścia lat urzędowania gruntownie zreformował program nauczania uniwersytetu. W 1896, aby odzwierciedlić te daleko idące zmiany i uświetnić 150 rocznicę założenia uczelni, College of New Jersey otrzymał obecnie używaną nazwę. W latach 1902–1910 rektorem uniwersytetu był Woodrow Wilson, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych (1913–1921).

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Ivy League (pol. Liga Bluszczowa) – jedna z konferencji wchodzących w skład NCAA Division I, najwyższej klasy rozgrywkowej w ramach systemu międzyuczelnianych zawodów sportowych NCAA. Uczelniami członkowskimi jest osiem elitarnych uniwersytetów amerykańskich znajdujących się w północno-wschodniej części USA. Używa się też angielskiego określenia "The Ancient Eight" (Starożytna Ósemka). Nazwa pochodzi od bluszczu typowego dla starych budynków. Została założona w 1954 roku jako liga sportowa w ramach systemu NCAA.

  W 1930 w sąsiedztwie uniwersytetu utworzono Institute for Advanced Study, który szybko przyciągnął wielu najlepszych naukowców z całego świata, między innymi Alberta Einsteina, który pracował tam od 1933 do swojej śmierci (w 1955). Mimo że instytucja ta nie jest formalnie powiązana z uniwersytetem, w praktyce zakres współpracy jest bardzo szeroki.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Pierwsze kobiety (w liczbie 148) przyjęto, jako studentki licencjackie, na uniwersytet dopiero 6 września 1969 – co wywołało gorącą debatę, ponieważ kultura Princeton wcześniej je dyskryminowała. Jednak pierwszą studentką była tam już w 1961 Sabra Follett Meserve, kandydatka na studia doktoranckie z historii tureckiej. Kobiety zaczęły wykładać tam znacznie później. W 1991 uniwersytet został drogą sądową zmuszony do zintegrowania swoich słynnych klubojadalni.

  Princeton – niewielkie miasto w stanie New Jersey w USA w zespole miejskim Trenton będącym w hrabstwie Mercer County. Liczy ono kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jest silnym, znanym w świecie ośrodkiem naukowym. Jest tu bardzo znany Princeton University (założony w 1746 jako College of New Jersey w Elizabeth, w roku 1756 przeniesiony do Princeton, zreorganizowany w 1924) oraz wiele instytutów badawczych (wśród nich Institute for Advanced Study).Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

  Do 2007 na Uniwersytecie w Princeton mieściło się słynne laboratorium parapsychologiczne: Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Facts & Figures (ang.). Princeton University. [dostęp 2015-04-24].
  2. Cztery odczyty o teorji względności wygłoszone w maju 1922 (i.e. 1921) na Uniwersytecie w Princeton przez A. Einsteina. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Renaissance” (Erdtracht), 1922
  3. To i owo. „Urania”, 7–8, 1992, s. 219
  4. Prace z historii sztuki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1977, tom 14
  5. Zginął John Nash, matematyk z „Pięknego umysłu”, Focus.pl, 25 maja 2015 [dostęp 2018-01-04].
  6. Odczyt Profesora Eliasa M. Steina, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 czerwca 2015 [dostęp 2018-01-04].
  7. Prof. Bohdan Paczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [dostęp 2018-01-04].
  8. Uniwersytet Princeton, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2016-06-11].
  Uniwersytet Yale’a, Uniwersytet Yale (ang. Yale University) – amerykański uniwersytet niepubliczny w mieście New Haven, w stanie Connecticut, jeden z najbardziej prestiżowych, należący do Ligi Bluszczowej, przodujący w rankingach kierunków prawniczych. SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR; Badania Anomalii Technicznych w Princeton) - laboratorium na Uniwersytecie Princeton istniejące od 1979 do roku 2007, powstałe na miejscu laboratorium PRL (Psychophysical Research Laboratories). W laboratorium prowadzone były eksperymenty w dużej części dotyczące zjawisk paranormalnych. Kierownikiem grupy PEAR był Robert Jahn (były badacz z NASA, ówczesny dziekan Wydziału Inżynieryjnego i Nauk Stosowanych na Uniwersytecie Princeton, fizyk, psycholog i parapsycholog), natomiast bardziej znani pracownicy to: Brenda Dunne oraz Roger Nelson. W momencie zapoczątkowania programu Princeton Engineering Anomalies Research głównym celem była rygorystyczna, naukowa analiza interakcji pomiędzy ludzką świadomością i czułymi urządzeniami fizycznymi - zrozumienie roli świadomości w strukturze realizmu fizycznego. W laboratorium PEAR przeprowadzono wiele eksperymentów parapsychologicznych, również o zasięgu światowym, zazwyczaj używając do tego generatorów zdarzeń losowych (m. in. konstrukcji Helmuta Schmidta), z czego jedno z najbardziej znanych to eksperyment z robotem REG (ang.: "REG Robot"), a także liczne doświadczenia z "przypadkową kaskadą mechaniczną" (Random Mechanical Cascade). PEAR, poprzez przełomowe, długotrwałe i bardzo rzetelne doświadczenia nad anomalną kognicją, Remote Viewing i psychokinezą, przyczyniło się w znacznym stopniu do rozwoju współczesnej parapsychologii.
  Institute for Advanced Study (IAS, po polsku Instytut Badań Zaawansowanych) jest niezależną od władz i samorządu lokalnego prywatną placówką naukową, prowadzącą najbardziej fundamentalne badania w wielu dziedzinach nauki.
  Thomas Woodrow Wilson (ur. 28 grudnia 1856 w Staunton w stanie Wirginia, zm. 3 lutego 1924 w Waszyngtonie) – dwudziesty ósmy prezydent USA (1913–1921).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.