• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet w Białymstoku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku.Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.

  Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.

  Obecnie Uniwersytet zatrudnia ok. 1500 osób, w tym około 900 nauczycieli akademickich, oraz kształci na poziomie studiów zawodowych i magisterskich ok. 16 tys. studentów w systemie studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Absolwenci kierunków studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na ekonomicznych i prawniczych studiach doktoranckich lub w ramach licznych studiów podyplomowych.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.Brunon Kazimierz Hołyst (ur. 6 października 1930 w Rogowie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce.

  W prowadzonych na Uniwersytecie badaniach naukowych wykorzystuje się środowisko przyrodnicze oraz zróżnicowanie kulturowe regionu. W ramach międzynarodowych programów Socrates-Erasmus i Leonardo da Vinci Uniwersytet współpracuje z trzydziestoma uczelniami w Europie, ma podpisanych dwadzieścia pięć umów o bezpośredniej współpracy naukowej. Dzięki współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej studenci UwB odbywają staże zawodowe również poza granicami Polski.

  Adam Jamróz (ur. 5 grudnia 1945 w Jaworznie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1997–2002, senator V kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.Andrzej Wyczański (ur. 13 kwietnia 1924 roku w Warszawie, zm. 22 marca 2008 roku w Warszawie) – polski historyk, profesor Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu w Białymstoku, członek PAN.

  W 2006 UwB podjął starania mające na celu uruchomienie filii w Wilnie. 19 czerwca 2007 rząd Republiki Litewskiej na mocy Uchwały Nr 633 wydał pozwolenie na uruchomienie filii Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie). Zgodnie z prawodawstwem litewskim rozpoczęcie działalności tej jednostki organizacyjnej mogło jednak nastąpić dopiero po wpisie do Rejestru Przedmiotów Prawnych Republiki Litewskiej oraz uzyskaniu licencji na prowadzenie działalności edukacyjnej wydanej przez ministra oświaty Republiki Litewskiej. W dniu 9 sierpnia 2007 zostały ostatecznie zakończone procedury związane z powołaniem pierwszej w Polsce jednostki organizacyjnej wyższej uczelni za granicą.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 1 września 2007 r. po podziale Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie jednostki: Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki.Polskie Towarzystwo Socjologiczne - organizacja socjologów polskich powstała w 1957 roku, licząca ok. 1,5 tys. członków. Siedziba towarzystwa mieści się w Warszawie.

  Nowo powstała filia ma swoją siedzibę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Docelowo ma kształcić 180 studentów (po 90 na informatyce i ekonomii).

  Spis treści

 • 1 Współpraca z innymi uczelniami
 • 2 Władze uczelni
 • 3 Lista rektorów
 • 4 Wydziały i kierunki
 • 5 Inne jednostki
 • 6 Organizacje
 • 6.1 Samorząd studencki
 • 6.2 Samorząd doktorantów
 • 6.3 Organizacje i stowarzyszenia studenckie
 • 7 Koła naukowe
 • 8 Towarzystwa (oddziały na UwB)
 • 9 Doktorzy honoris causa
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Leonard Etel (ur. 1960) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, od 2012 rektor Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa UwB.Andrzej Stelmachowski (ur. 28 stycznia 1925 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 2009 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, marszałek Senatu I kadencji w latach 1989–1991, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Współpraca z innymi uczelniami[]

  W latach 90. XX wieku, dzięki wparciu Instytutu Polskiego w Mińsku, Uniwersytet w Białymstoku zawarł umowę o współpracy z Witebskim Uniwersytetem Państwowym, w związku z nowo otwartymi tam wydziałami angielsko-polskim i niemiecko-polskim.

  Edward Ozorowski (ur. 1 maja 1941 w Wólce-Przedmieściu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w latach 1979–1992, biskup pomocniczy diecezji w Białymstoku w latach 1979–2006, arcybiskup metropolita białostocki od 2006.Dariusz Ryszard Kijowski (ur. 24 października 1955 w Białymstoku) – polski prawnik, specjalista prawa administracyjnego, wykładowca akademicki, sędzia Trybunału Stanu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku – główna biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku założona w 1968 r. Od 2005 r. mieści się w nowym gmachu przy ul. Skłodowskiej-Curie. Biblioteka gromadzi zbiory z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, biologicznych i ścisłych.
  Jerzy Władysław Giedroyc książę herbu Hippocentaurus (ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte) – polski wydawca, publicysta, polityk i działacz emigracyjny, epistolograf, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, autor wspomnień. Po przewrocie majowym jeden z liderów Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Był m.in. prezesem Związku Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski.
  Sawa, imię świeckie: Michał Hrycuniak (ur. 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach) – polski biskup prawosławny, szósty metropolita warszawski i całej Polski.
  Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku - chór akademicki, powstały w 1976 roku, wówczas jeszcze jako Chór Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1977 roku do dnia dzisiejszego dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Edward Kulikowski. Od 1983 Chór aktywnie współpracuje z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej.
  Marek Gębczyński (ur. 1938 w Ślemieniu) – polski biolog, profesor nauk przyrodniczych, wykładowca akademicki, w latach 2002–2005 rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
  Instytut Polski – placówka podległa Ministrowi Spraw Zagranicznych. Jej zadaniem jest promocja Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonuje na podstawie porozumienia międzynarodowego. Niekiedy pełni funkcję wydziałów do spraw kultury i nauki Ambasad RP.
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.