• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wydział Sztuki (WS) - szesnasty i zarazem najmłodszy wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oferuje studia na kierunkach:Prasa akademicka w Olsztynie – czasopisma drukowane, związane z uczelniami Olsztyna (placówki PAN, oddziały olsztyńskie towarzystw naukowych, ART, WSP, Hosianum, uczelnie niepaństwowe, organizacje studenckie, uczelniane związki zawodowe itd.).
  Rektorat
  Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  Biblioteka uniwersytecka
  Budynek Wydziału Humanistycznego
  Kampus Kortowo i Biblioteka Główna
  Święto uczelni
  Regionalne Centrum Informatyczne wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki
  Kościół akademicki w Kortowie pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu
  Przystań Kortowska
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej


  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowa uczelnia z siedzibą w Olsztynie, która powstała 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Uczelnia kształci 33 tys. studentów na studiach: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych na siedemnastu wydziałach, z których czternaście ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (16 uprawnień) i doktora. Uprawnienia do doktoryzowania posiada 16 wydziałów – łącznie mogą one nadawać stopień naukowy doktora w 24 dyscyplinach naukowych.

  Telewizja Kortowo - to telewizja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Powstała w 1989r na Akademii Rolniczo-Technicznej jako Studio Telewizji Kasetowej. Telewizja Kortowo zajmuje się przygotowywaniem materiałów filmowych o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Są to zarówno filmy o historii uczelni, jej dorobku naukowym, ofercie kształcenia jak i różnego rodzaju materiały dydaktyczne, promocyjne, reklamowe a także bieżące reportaże z życia uniwersytetu. TV Kortowo szkoli studentów w zakresie realizacji materiałów dziennikarskich, obsługi kamer, montażu oraz realizacji filmów. Swoją nazwę wzięła od dzielnicy Olsztyna - Kortowa, w której znajduje się miasteczko akademickie Uniwersytetu. Studenci tworzą również program humorystyczny "Szołżak".Olsztyńskie Dni Nauki - przedsięwzięcie popularyzujące naukę, realizowane corocznie we wrześniu w Olsztynie, od 2003 roku, z inicjatywy Ministerstwa Nauki, jako jedna z wielu imprez odbywających się w ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. W Olsztynie głównym organizatorem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Do współorganizacji włączają się inne uczelnie i placówki naukowe z Olsztyna i regionu.

  Spis treści

 • 1 Historia UWM i jego jednostek
 • 1.1 Kalendarium
 • 2 Władze UWM
 • 2.1 Poczet rektorów
 • 3 Wydziały i kierunki kształcenia
 • 4 Jednostki Uniwersytetu
 • 4.1 Jednostki międzywydziałowe
 • 4.2 Jednostki ogólnouczelniane
 • 4.3 Jednostki środowiskowe
 • 4.4 Pozostałe jednostki
 • 5 Organizacje, stowarzyszenia i inne
 • 6 Media uniwersyteckie
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WT, teo) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący na kierunkach:Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Historia UWM i jego jednostek[]

  Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga 1950 roku, kiedy to 31 maja tego roku powstała pierwsza wyższa uczelnia w Olsztynie – Wyższa Szkoła Rolnicza, którą przemianowano w 1972 na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Natomiast 23 kwietnia 1980 powołano Warmiński Instytut Teologiczny. Lata 90. ubiegłego wieku to starania mające na celu powołanie uniwersytetu w Olsztynie. 1 czerwca 1999 roku Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

  Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym prowadzone są studia na dwóch kierunkach:Wiadomości Uniwersyteckie (Olsztyn) - miesięcznik informacyjny UWM w Olsztynie, pismo bezpłatne, dostępne w budynkach Uniwersytetu; wysyłane jest również do ważniejszych urzędów i organów samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Wersja elektroniczna w formacie pdf dostępna na uniwersyteckiej stronie www.

  1 września 1999 roku to oficjalna data powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstał z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycje: pięćdziesięcioletnie ART, trzydziestoletnie WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

  Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WH, human) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

  W dniu swego powstania UWM posiadał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. Pierwszym rektorem został prof. dr hab. Ryszard Górecki.

  Kalendarium[]

 • 1999 – pierwsza inauguracja roku akademickiego
 • 2001 – powołanie Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Matematyki i Informatyki; otwarcie pierwszego zamiejscowego punktu kształcenia – Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku
 • 2003 – pierwsze Olsztyńskie Dni Nauki
 • 2004 – drużyna siatkarska AZS UWM srebrnym medalistą Polski; nagroda Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dla Uczelni Przyjaznej Studentom
 • 2007 – powstanie Wydziału Nauk Medycznych
 • 2008 – uruchomienie dziesięciu nowych kierunków studiów (m.in. mechatroniki i lekarskiego), po raz drugi UWM Uczelnią Przyjazną Studentom, otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie
 • 2009 – wyodrębnienie samodzielnego Wydziału Sztuki, pięćdziesiąta rocznica Kortowiady i dziesięciolecie powstania UWM; przejęcie i przekształcenie 103. Szpitala Wojskowego w Szpital Uniwersytecki
 • 2012 – przekształcenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ełku w Wydział Studiów Technicznych i Pedagogicznych, likwidacja pozostałych ośrodków zamiejscowych, likwidacja Gimnazjum i Liceum Akademickiego działającego przy UWM
 • Gazeta Olsztyńska” – gazeta regionalna ukazująca się w województwie warmińsko-mazurskim, powstała 6 kwietnia 1970 roku z przemianowania "Głosu Olsztyńskiego".Łężany (niem. Loßainen, Lossainen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Reszel. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. W przeszłości Łężany znajdowały się na terenie powiatu reszelskiego, później powiatu biskupieckiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ryszard Józef Górecki (ur. 15 lutego 1951 w Dulsku) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, senator VI, VII i VIII kadencji.
  Koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.
  Józef Henryk Górniewicz (ur. 8 stycznia 1956 r. w Tucholi) - prof. dr hab., drugi rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2012). Autor ponad 200 prac naukowych z dziedziny pedagogiki.
  Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Reszel (niem. Rößel) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Reszel. Położone jest na Pojezierzu Mrągowskim, nad rzeką Sajną, dopływem Gubra wpadającym do Łyny.
  Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WBZ) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku zootechnika oraz makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności.
  Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.