• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Stanu Nowy Meksyk  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

  Uniwersytet Stanu Nowy Meksyk, Uniwersytet Stanowy Nowego Meksyku (ang. New Mexico State University), skrótowiec NMSU – amerykański uniwersytet publiczny działający w Nowym Meksyku, z siedzibą w Las Cruces oraz mniejszymi kampusami w Alamogordo, Carlsbadzie, hrabstwie Doña Ana i Grants. Został założony w 1888 roku.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.Carlsbad – miasto w USA, w południowo-wschodniej części stanu Nowy Meksyk, w dolinie rzeki Pecos. Około 27,7 tys. mieszkańców.

  Kształci ponad 18 tysięcy studentów w szerokim zakresie, obejmującym rolnictwo, inżynierię, nauki ekonomiczne, zarządzanie, nauki o środowisku, problemy opieki zdrowotnej, pedagogikę, sztukę, nauki podstawowe. W 2011 zajął 189 miejsce w krajowym rankingu uniwersytetów.

  Historia[ | edytuj kod]

  Hiram Hadley
  (rektor 1888–1894)
  Historyczne logo NMSU
  Goddard Hall, wybudowany w 1913
  Budynek Branson Library
  Muzeum uniwersyteckie w Kent Hall

  Za założyciela uniwersytetu jest uważany Hiram Hadley (1833–1922), nauczyciel z Indiany. Przybył on do Las Cruces w 1887, a w 1888 otworzył, w dwupokojowym budynku, Las Cruces College. W następnym roku, dzięki grantowi, który Nowy Meksyk uzyskał na podstawie ustawy Morrilla, w pobliżu Las Cruces utworzono szkołę rolniczą ze stacją doświadczalną − New Mexico College of Agriculture and Mechanic Arts. W styczniu 1890 obie szkoły rozpoczęły wspólną działalność. Połączona szkoła zatrudniała wówczas 6 pracowników; przyjęto 35 studentów.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Alamogordo – miasto na południu USA, w stanie Nowy Meksyk, na wysokości 1321 m n.p.m., na zachodnich stokach gór Sacramento, na południowy zachód od Albuquerque. 35,5 tys. mieszkańców (2000).

  W kolejnych latach na 220-akrowym terenie, odległym o 3 mile od Las Cruces, powstały nowe budynki kampusu. Ogólny plan rozmieszczenia 13 głównych budynków w podkowie, otwartej ku zachodowi, stworzył w roku 1907 architekt Henry C. Trost. Budynki, zaprojektowane przez Trosta w stylu „hiszpańskiego renesansu”, miały być połączone łukami, z utworzeniem kompleksu przypominającego niektóre historyczne ośrodki misyjne w Kalifornii.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W roku 1960 kampus Uniwersytetu Stanu Nowy Meksyk zajmował powierzchnię 900 akrów. Liczba studentów (z różnych krajów) przekroczyła 16 tys. NMSU zatrudniał 3113 pracowników (694 członków kadry).

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Nauki podstawowe (nauki czyste) – obszar badań naukowych prowadzonych dla zrozumienia podstaw wszystkich nauk, bez nastawienia na praktyczne rozwiązanie określonego problemu, np. w technice czy przemyśle.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Ustawa Morrilla, The Morrill Act, Original Morrill Act, First Morrill Act – ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1862, mająca na celu wsparcie zachodnich stanów USA i ich rozwoju edukacyjnego. Podstawą amerykańskiej myśli demokratycznej jest bowiem równomierna potrzeba dostępu do przynajmniej podstawowej edukacji. Po 1860 roku dostęp do wyższej edukacji stał się bardziej przystępny i wielu polityków i pedagogów zapragnęło dać możliwość kolejnym młodym Amerykanom nabycia wyższego wykształcenia.
  Działalność misyjna Kościoła – to działalność, którą podejmują wysłani przez Kościół przedstawiciele zwani misjonarzami. Celem misji jest m.in. głoszenie Ewangelii i zakładanie struktur kościoła wśród niechrześcijan.
  Las Cruces – miasto w hrabstwie Doña Ana, w stanie Nowy Meksyk, w Stanach Zjednoczonych. W 2009 roku miasto liczyło 93 570 mieszkańców, co czyni je drugim pod względem liczby mieszkańców miastem Nowego Meksyku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.