• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.Tadeusz Ruebenbauer (ur. 12 stycznia 1909 r., zm. 2 maja 1991 r.) - polski profesor, genetyk, hodowca roślin, członek PAN i PAU.

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – państwowa uczelnia wyższa w Krakowie. Powstała w 1953 jako Wyższa Szkoła Rolnicza ze zlikwidowanych dwóch wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Rolniczego i Leśnego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Wydziały
 • 2.1 Organizacje
 • 2.2 Koła Naukowe
 • 3 Władze uczelni
 • 3.1 Obecne
 • 3.2 Poczet rektorów
 • 4 Zmiana nazwy uczelni
 • 5 Ranking Szkół Wyższych 2008
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Początki wyższego szkolnictwa rolniczego w Krakowie datują się na koniec XVIII wieku. W 1776 Hugo Kołłątaj prekursor oświecenia i reformator systemu edukacyjnego, w swoim memoriale O wprowadzeniu dalszych nauk do Akademii Krakowskiej proponował, by postulat utworzenia Katedry Rolnictwa został wpisany do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej. Wizja Kołłątaja została zrealizowana dopiero kilkadziesiąt lat później. W 1806 w Krakowie powstała Katedra Rolnictwa, która istniała tylko do 1809. W okresie następnych kilkudziesięciu lat, liczne starania i postulaty o powołanie uczelni o profilu rolniczym nie dały żadnych rezultatów.

  Emil Godlewski (ur. 30 czerwca 1847, zm. 11 września 1930) – polski botanik, chemik rolny, twórca polskiej szkoły fizjologii roślin, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego i Akademii Rolniczej w Dublanach.Włodzimierz Jakub Sady (ur. 26 lipca 1946 w Porąbce Uszewskiej) – polski naukowiec specjalizujący się w zakresie ogrodnictwa, profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

  Przerwa w nauczaniu rolnictwa w Krakowie trwała aż do 1890, kiedy to przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze. Jego dyrektorem w 1892 został mianowany jego współorganizator – profesor Emil Godlewski – botanik, fizjolog, chemik, współtwórca polskiej fizjologii roślin. Stanowisko to prof. Godlewski piastował aż do 1916. W okresie jego kadencji i przy jego dużym współudziale w Krakowie w latach 1906-1910 został wybudowany i oddany do użytku na potrzeby Studium Rolniczego gmach Collegium Agronomicum, budynek zlokalizowany przy Alei Mickiewicza 21, w którym od lat mieści się siedziba Rektorów i Senatu Uniwersytetu Rolniczego i który nosi imię profesora E. Godlewskiego.

  Tadeusz Wojtaszek (ur.15 grudnia 1920, zm. 14 lutego 1990) – polski specjalista od nauk ogrodniczych, wykładowca i rektor Akademii Rolniczej w Krakowie.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.

  Studium działało do 1923, kiedy zostało przekształcone w Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie trzydziestu jeden lat funkcjonowania Studium wykształciło 573 absolwentów.

  Jako Wydział Rolniczy UJ istniał do czasu wybuchu II wojny światowej.

  W okresie okupacji w ramach Sonderaktion Krakau ucierpiał dr Anatol Lisowski, przed wojną adiunkt, wykładowca odmianoznawstwa roślin w Katedrze Hodowli Roślin Wydziały Rolnego UJ, który po 2 latach spędzonych w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau, zwolniony dzięki zabiegom opinii międzynarodowej powrócił do Krakowa. Jemu to właśnie w 1943 rektor konspiracyjnego UJ prof. Władysław Szafer zlecił zorganizowanie tajnego Wydziału Rolniczego UJ i i powierzył jego kierowanie.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Po wojnie w 1945 Wydział Rolniczy wznowił swoją oficjalną działalność. W 1946 został przekształcony w Wydział Rolniczo-Leśny UJ.

  W 1949 wyodrębniono Wydział Leśny jako osobny samodzielny wydział w ramach UJ.

  W 1953 nastąpiły kolejne zmiany – na bazie Wydziału Rolniczego i Wydziału Leśnego oraz nowo utworzonego Wydziału Zootechnicznego powołano Wyższa Szkołę Rolniczą, która stała się samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną niezależną od UJ. W miarę rozwoju uczelni powstawały w jej ramach kolejne wydziały:

 • w 1955: Wydział Melioracji Wodnych
 • w 1963: Wydział Leśny – ponownie reaktywowany,
 • w 1968: Wydział Ogrodniczy,
 • W 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza przemianowana została na Akademię Rolniczą im. Hugona Kołłątaja.

  Stanisław Małek (ur. 24 lipca 1965 w Krakowie) – dr hab. nauk leśnych, profesor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UR, pracownik Wydziału Leśnego, specjalizujący się w ekologii lasu.Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Rozwój uczelni trwał nadal, powstawały kolejne wydziały:

 • w 1973: Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie, który w 2001 jako Wydział Ekonomii został włączony do Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • w 1977: Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa
 • w 1994: Technologii Żywności
 • Z dniem 11 kwietnia 2008 Akademia Rolnicza została przemianowana na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Kazimierz Kosiniak-Kamysz (ur. 5 marca 1943 w Siedliszowicach) – polski profesor zwyczajny, specjalista w zakresie agroturystyki, biologii rozrodu zwierząt i hipoterapii. Jest kierownikiem Katedry Hodowli koni na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Konzentrationslager Sachsenhausen – niemiecki obóz koncentracyjny założony w lipcu 1936 w miejscowości Sachsenhausen (obecnie dzielnica Oranienburga) około 30 km na północ od Berlina. Funkcjonował do 22 kwietnia 1945.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Władysław Bala (ur. 13 lipca 1919 w Krakowie, zm. 11 lipca 2006) – polski profesor, specjalista w zakresie eksploatacji technicznej maszyn i urządzeń, mechanizacji rolnictwa i melioracji.
  Uczelnie rolnicze w Polsce - pierwszymi polskimi uczelniami rolniczymi były: powstały w 1816 Instytut Agronomiczny w Warszawie, powstała w 1858 Akademia Rolnicza w Dublanach (obie w zaborze rosyjskim) oraz powstała w 1870 Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie (w zaborze pruskim). Po II wojnie światowej utworzono kilka wyższych szkół rolniczych (WSR), które następnie przekształcano w akademie rolnicze. W ostatnich latach wszystkie akademie rolnicze przemianowano na uniwersytety przymiotnikowe: przyrodnicze, rolnicze i inne.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.