• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Zwoliński (ur. 2 kwietnia 1921 w Zakopanem, zm. 30 września 1978 w Poznaniu) – polski profesor, rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu (1972–1978), zootechnik, badacz koni.Jan Pikul (ur. 21 lutego 1949 w Grzebienisku) – polski technolog żywności, nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz rektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.
  Pomniki profesorów gleboznawstwa - Mikołaja Kwinichidze i Feliksa Terlikowskiego
  Zespół Pieśni i Tańca "Łany" Uniwersytetu Przyrodniczego na Placu Wolności w Poznaniu
  Biocentrum na Dojeździe

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Wyższa Szkoła Rolnicza, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc – jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.Władysław Józef Węgorek (ur. 16 lutego 1918 w Nowoczerkasku nad Donem, zm. 16 lipca 2001 w Poznaniu) – entomolog polski, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po przekształceniu w Akademię Rolniczą wyróżniła go doktoratem honoris causa.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Poczet rektorów
 • 2.1 Wyższa Szkoła Rolnicza
 • 2.2 Akademia Rolnicza
 • 2.3 Uniwersytet Przyrodniczy
 • 3 Struktura uczelni
 • 3.1 Władze
 • 3.2 Wydziały
 • 4 Kształcenie
 • 4.1 Kierunki kształcenia i specjalności
 • 5 Domy studenckie
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Gleboznawstwo, pedologia (od łac. gleba - "grudka ziemi") – nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania oraz rozmieszczeniu ich na Ziemi. Gleboznawstwo jest nauką przyrodniczą powiązaną wielostronnie z innymi naukami zajmującymi się przyrodą martwą i ożywioną. Jest niekiedy ukierunkowane na specjalne cele praktyczne, np. gleboznawstwo rolne, leśne, melioracyjne.Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.
  Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – muzeum dokumentujące historię Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Placówka jest zlokalizowana w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego.
  Hodowla zwierząt – zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774) w Polsce zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Kolegium Rungego w Poznaniu – jeden z budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zlokalizowany na narożniku ulic Wojska Polskiego 52 i ulicy Wincentego Witosa (Trasa Niestachowska) na Sołaczu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.125 sek.