• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie "Jawor" - reprezentacyjna grupa folklorystyczna jednej z ważniejszych uczelni na terenie Lublina. Istnieje od 1960 roku. Jest grupą tańczących, śpiewających i grających studentów oraz absolwentów Uniwerystetu Przyrodniczego, a także innych lubelskich uczelni, oraz osób nie będących studentami. Dał ponad 4000 koncertów, w ponad 50 krajach, prezentując polski folklor z rejonów: lubelskiego, Powiśla Lubelksiego, chełmskiego, rzeszowskiego, podlaskiego, krakowskiego, sądeckiego, żywieckiego, łowickiego, kurpiowskiego, opoczyńskiego, kaszubskiego, wielkopolskiego, śląskiego, spiskiego, cieszyńskiego, a także takie tańce jak: oberek, kujawiak, krakowiak, mazury i tańce starowarszawskie.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Miasteczko uniwersyteckie w Lublinie, widoczne budynki UP
  Centrum Kongresowe UP
  Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.

  Edmund Kazimierz Prost (ur. 9 kwietnia 1921 w Janowie Lubelskim, zm. 20 stycznia 2008 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, profesor nauk weterynaryjnych, specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.Marian Wesołowski (ur. 1 stycznia 1949 we Wrzelowie) – polski polityk, profesor nauk rolniczych, poseł na Sejm IV kadencji, rektor lubelskich uczelni rolniczych.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Poczet rektorów
 • 2 Uczelnia współcześnie
 • 3 Baza akademicka
 • 4 Życie studenckie
 • 5 Współpraca międzynarodowa
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Uniwersytet Przyrodniczy podobnie jak Uniwersytet Medyczny swoje początki zawdzięcza powstałemu w 1944 roku Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej. W roku powstania uczelni utworzono na UMCS Wydziały: Rolny i Weterynaryjny, które dały początek rolniczej uczelni w Lublinie. W 1955 roku władze zdecydowały o utworzeniu autonomicznej uczelni rolniczej w Lublinie, początkowo pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza, później w 1972 roku pod nazwą Akademia Rolnicza. 11 kwietnia 2008 r. uczelnia stała się uniwersytetem.

  Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  Rozwój uczelni dyktowały nowo powstające wydziały:

 • w 1944 roku Wydział Agrobioinżynierii (początkowo pod nazwą Wydział Rolny oraz Wydział Rolniczy)
 • w 1944 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej (początkowo pod nazwą Wydział Weterynaryjny)
 • w 1953 roku Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (początkowo pod nazwą Wydział Zootechniczny)
 • w 1970 roku Wydział Ogrodniczy
 • w 1970 roku Wydział Inżynierii Produkcji
 • w 2005 roku Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • w 2006 roku Wydział Nauk Rolniczych z siedzibą w Zamościu (utworzony na bazie Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu)
 • Poczet rektorów[]

 • prof. zw. dr hab. Bohdan Dobrzański (1955-1959)
 • prof. zw. dr Stefan Ziemnicki (1959-1965)
 • prof. zw. dr Marian Chomiak (1965-1968)
 • prof. zw. dr hab. Bohdan Dobrzański (1968-1969)
 • prof. zw. dr hab. Ewald Sasimowski (1969-1972)
 • prof. zw. dr hab. Janusz Welento (1972-1981)
 • prof. zw. dr hab. Edmund Prost (1981-1987)
 • prof. zw. dr hab. Czesław Tarkowski (1987-1990)
 • prof. dr hab Józef Nurzyński (1990-1996)
 • prof. dr hab Marian Wesołowski (1996-2002)
 • prof. dr hab Zdzisław Targoński (2002-2008)
 • prof. dr hab. Marian Wesołowski od (2008-2016)
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk od 1 września 2016.
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.Marian Chomiak (ur. 18 grudnia 1912 r. w Nadolcach k. Hrubieszowa, zm. 23 grudnia 1976 r. w Lublinie) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, anatom. Był synem Kacpra, mechanika i Zofii z Wiśniewskich. Szkołę średnią ukończył w Hrubieszowie w 1932 r. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim najpierw leśnictwo (1932), później w latach 1933-1938 weterynarię. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. Trudne lata okupacji przetrwał w rodzinnych stronach, skąd mimo niebezpieczeństw kilkakrotnie docierał do Lwowa, gdzie na tzw. kursach weterynaryjnych (Fachkurse) w 1942 r. uzyskał dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza weterynaryjnego. Po wojnie jako jeden z pierwszych rozpoczął pracę w nowo utworzonym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniu 2 listopada 1944 r. otrzymał nominację na starszego asystenta w Katedrze Anatomii Zwierząt, której kierownikiem był wówczas prof. Kazimierz Krysiak, anatom, przedwojenny adiunkt warszawskiego Wydziału Weterynaryjnego. W 1945 r. lek. wet. M. Chomiak nostryfikował swój lwowski dyplom na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1946 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny weterynaryjnej na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie na podstawie pracy pod tytułem Mięsień policzkowy u przeżuwaczy. Po przeniesieniu się prof. K. Krysiaka do Warszawy od 1948 r. pełnił funkcję zastępcy profesora, obejmując kierownictwo Katedry Anatomii Zwierząt. Rozprawę habilitacyjną pod tytułem Jądra ruchowe rdzenia przedłużonego krowy, konia i świni przedstawił w grudniu 1951 r, do obrony jednak nie doszło z powodu obowiązujących wówczas przepisów. Od 1954 r. dr M. Chomiak był profesorem nadzwyczajnym, a w 1963 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. 1 września 1970 r. został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Anatomii Zwierząt w lubelskiej Akademii Rolniczej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Świdnik – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, ok. 10 km na wschód od centrum Lublina.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Dariusz Suszynski. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - jeden z czterech wydziałów medycyny weterynaryjnej kształcący lekarzy weterynarii.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Bohdan Dobrzański (ur. 3 marca 1909 w Strutynce, Strutynce k. Odessy, zm. 15 lipca 1987 w Warszawie) – polski gleboznawca.

  Reklama