• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Trzustka (łac. pancreas) – narząd gruczołowy położony w górnej części jamy brzusznej. Ma nieregularny, wydłużony i spłaszczony w wymiarze grzbietowo-brzusznym kształt. Wymiar podłużny w rzucie poprzecznym porównywany do kształtu młotka lub haczyka (wygięty częścią środkową do przodu). W rzucie czołowym kształt przypomina literę S. U osoby żywej jest szaroróżowa, a na zwłokach szarobiała. Budowa zrazikowa dobrze zaznacza się na powierzchni gruczołu i nadaje mu wygląd guzkowaty. Na powierzchni trzustki może gromadzić się tkanka tłuszczowa, która wygładza jej powierzchnię i nadaje zabarwienie bardziej żółtawe. Miąższ narządu jest spoisty i miękki. Pod względem funkcjonalnym trzustka składa się z części wewnątrzwydzielniczej (hormonalnej, odpowiedzialnej za wytwarzanie kilku hormonów m.in. insuliny i glukagonu) i zewnątrzwydzielniczej (trawiennej, produkującej zawierający enzymy trawienne sok trzustkowy (łac. succus pancreaticus), zwany śliną brzucha ze względu na podobieństwo konsystencji i barwy do śliny).Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy; stásis - trwanie) – zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym). Pojęcie to zwykle odnosi się do samoregulacji procesów biologicznych. Zasadniczo sprowadza się to do utrzymania stanu stacjonarnego płynów wewnątrz- i (w organizmach wielokomórkowych) zewnątrzkomórkowych. Pojęcie homeostazy wprowadził Walter Cannon w 1939 roku na podstawie założeń Claude Bernarda z 1857 r. dotyczących stabilności środowiska wewnętrznego. Homeostaza jest podstawowym pojęciem w fizjologii. Pojęcie to jest także stosowane w psychologii zdrowia dla określenia mechanizmu adaptacyjnego.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB), do 2008 Akademia Medyczna w Białymstoku – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku. Siedzibę Uniwersytetu stanowi spalony w czasie wojny, a następnie odbudowany pałac Branickich. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych główny wysiłek badawczy uczelni koncentrował się wokół zagadnień patofizjologii i biochemii procesów krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Później stała się znana głównie z pierwszych wykonywanych w Polsce operacji in vitro. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uczelnia ciągle poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Na uczelni studiuje obecnie około 4500 studentów na czternastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Dializa (gr. diálysis - rozpuszczanie, rozdzielanie) – jest to metoda oczyszczania roztworów koloidalnych z elektrolitów przy użyciu błony półprzepuszczalnej.Nowotwory głowy i szyi (ang. head and neck cancer) – jest grupa chorób nowotworowych, którą ze względu na zbliżoną etiopatogenezę, patomorfologię i podobny przebieg kliniczny ujmuje się w jedną grupę. Guzy wywodzące się z górnej części układu oddechowego i pokarmowego - są to nowotwory jamy ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha, tarczycy. Do tej grupy zalicza się również chłoniaki i mięsaki. Histopatologiczne większość (90%) nowotworów głowy i szyi to rak płaskonabłonkowy wywodzący się z błony śluzowej. Nowotwory często zajmują węzły chłonne, których powiększenie często jest pierwszym objawem choroby. Większość nowotworów cechuje względnie małe ryzyko przerzutów odległych (przerzutem odległym nie jest obecność nowotworu w lokalnym węźle).

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 2046. pośród wszystkich typów uczelni.

  Stanisław Deresz (ur. 21 listopada 1882 w Brześciu, zm. 1939 lub 1940) – polski lekarz psychiatra, działacz społeczny, prezes Polskiego Towarzystwa Eugenicznego.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Spis treści

 • 1 Władze uczelni
 • 1.1 Władze kadencji 2008-2012
 • 1.2 Władze kadencji 2012-2016
 • 1.3 Władze kadencji 2016-2020
 • 2 Historia
 • 3 Działalność dydaktyczna
 • 4 Działalność naukowa
 • 4.1 Kadra
 • 4.2 Główne kierunki badawcze
 • 4.3 Centrum Medycyny Doświadczalnej
 • 4.4 Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych
 • 4.5 Euroregionalne Centrum Farmacji
 • 4.6 Centrum Badań Innowacyjnych
 • 4.7 Laboratorium Obrazowania Molekularnego
 • 4.8 Współpraca międzynarodowa
 • 5 Jednostki naukowo-dydaktyczne
 • 5.1 Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • 5.2 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • 5.3 Wydział Nauk o Zdrowiu
 • 6 Budynki uczelni
 • 7 Organizacje studenckie
 • 7.1 Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł
 • 7.2 Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • 7.3 Klub Studencki Co Nie Co
 • 7.4 Klub muzyczny Herkulesy
 • 7.5 Inne, w tym oddziały ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji studenckich
 • 8 Doktorzy Honoris Causa
 • 9 Ciekawostki
 • 10 Uwagi
 • 11 Przypisy
 • 12 Bibliografia
 • 13 Linki zewnętrzne
 • Mięsień (łac. musculus) – kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych bezkręgowców i u kręgowców. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Władze uczelni[edytuj kod]

  Władze kadencji 2008-2012[edytuj kod]

 • Jego Magnificencja Rektor: prof. dr hab. Jacek Nikliński
 • Prorektor ds. Studenckich: prof. dr hab. Robert Flisiak
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Adam Krętowski
 • Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego: prof. dr hab. Zenon Mariak
 • Władze kadencji 2012-2016[edytuj kod]

 • Jego Magnificencja Rektor: prof. dr hab. Jacek Nikliński
 • Prorektor ds. Studenckich: prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Adam Krętowski
 • Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego: prof. dr hab. Zenon Mariak
 • Władze kadencji 2016-2020[edytuj kod]

 • Jego Magnificencja Rektor: prof. dr hab. Adam Krętowski
 • Prorektor ds. Studenckich: prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • Prorektor ds. Nauki: dr hab. Marcin Moniuszko
 • Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
 • Akt założenia uczelni
  Sztandar AMB
  Delegaci akademii na II Kongresie Nauki Polskiej w 1973 roku
  Uroczystości z okazji 25-lecia uczelni
  Dekoracja wyróżniających się pracowników uczelni odznaczeniami państwowymi
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.Choroszcz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz. Położone nad rzeką Horodnianką. Jest zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 5716 mieszkańców.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł – organizacja studencka założona w 1951 r. przy Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku). Najstarsze radio studenckie w Polsce. Program tworzy kadra niezawodowa - stowarzyszeni w Radiosuple studenci wszystkich wydziałów UMB. Radiosupeł nadaje swój program 24 godziny na dobę na częstotliwości 95,0 MHz na terenie UMB. Naziemna stacja nadawcza o mocy 0,01 kW znajduje się na strychu Domu Studenta nr 1 i na budynku Domu Studenta nr 2 przy ulicy Waszyngtona. Siedziba organizacji znajduje się w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Akademickiej 3 w Białymstoku.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.
  Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Mirosław Cybulko (ur. 6 sierpnia 1932 w Krypnie, zm. 15 stycznia 2015) – polski polityk, minister zdrowia i opieki społecznej, białostocki chirurg, wieloletni dyrektor Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
  Tadeusz Czystohorski (znany też jako Czystochorski; ur. 20 maja 1895 w Żółkwi, zm. 1958) – polski biochemik, wykładowca Akademii Medycznej w Białymstoku, poseł na Sejm PRL I kadencji (1952–1956).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.