• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiuszkoła wyższa o profilu medycznym z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.

  Leonard Kuczyński (ur. w 1913 r. w Sejnach, zm. 1994 r.), profesor farmacji. Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1968–1972. Wielokrotny dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Prorektor ds. Nauki.Enzymologia – dział biochemii zajmujący się enzymami; ich strukturą, właściwościami, mechanizmami działania, przebiegiem katalizowanych przez nie reakcji, funkcjami, drogami biosyntezy oraz sposobami ich izolowania i oczyszczania.

  Mimo że w obecnym kształcie istnieje od 1950 roku, tradycje kształcenia medycznego sięgają aż po rok 1811, kiedy to z połączenia dwóch uczelni, wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej i frankfurckiej Viadriny powstał Uniwersytet Wrocławski, w skład którego wszedł m.in. Wydział Medycyny. Powołanie osobnej uczelni nastąpiło w roku 1950 po decyzji ówczesnych władz państwowych o rozdziale wydziałów medycznych od uniwersytetów.

  Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (niem. Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)) – uniwersytet znajdujący się we Frankfurcie nad Odrą, w kraju związkowym Brandenburgia, we wschodnich Niemczech. Nazwa Viadrina pochodzi z łaciny i oznacza nad Odrą. Kontakty z Polską są priorytetem uczelni, dlatego też w 1998 utworzono Collegium Polonicum w Słubicach jako jednostkę wspólną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 1466. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu .Powstał w 2000 roku. Marian Wilimowski (ur. 1924 w Katowicach, zm. 25.03.2013) - polski farmakolog, profesor nauk medycznych. W latach 1981–1987 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierował Katedrą i Zakładem Farmakologii tej uczelni.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze
 • 3 Poczet rektorów
 • 4 Wydziały i kierunki kształcenia
 • 5 Szpitale i Kliniki
 • 6 Organizacje studenckie
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Rudnicki – dr hab. n. med., profesor nadzw., polski chirurg, prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.
  Zygmunt Grzebieniak (ur. 1949 r.) - polski lekarz medycyny, specjalizujący się w chirurgii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.
  Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa pochodzi ze starożytnego egipskiego: ph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo .
  Stanisław Iwankiewicz (ur. 24 listopada 1920 w Kaliszu, zm. 16 grudnia 2012 we Wrocławiu) – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista otolaryngolog, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu przez dwie kadencje (1972-1978), honorowy obywatel Kalisza, członek ZHP, podpułkownik Wojska Polskiego.
  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
  Hanna Hirszfeldowa (ur. 17 lipca 1884, zm. 20 lutego 1964 we Wrocławiu) – polska lekarz pediatra, profesor nauk medycznych.
  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.