• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Ogród Botaniczny Uniwersytetu Komeńskiego (słow. Botanická záhrada Univerzity Komenského) – ogród botaniczny, placówka Uniwersytetu Komeńskiego, pełniąca funkcję naukową, dydaktyczną i rekreacyjno-społeczną, usytuowana na terenie dzielnicy Karlova Ves w Bratysławie na Słowacji.
  Cyrylo-Metodiański Wydział Teologii Rzymskokatolickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (słow. Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, słow. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ang. SS. Cyril and Methodius Faculty of Roman Catholic Theology, łac. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana Romano-Catholica; skrótowiec: RKCMBF) – wydział Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie założony 24 lipca 1919 roku, z siedzibą w Bratysławie, działający zgodnie z tradycją św. św. Cyryla i Metodego (stąd określenie: cyrylo-metodiański).

  Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (słow. Univerzita Komenského v Bratislave; łac. Universitas Comeniana Bratislavensis; ang. Comenius University in Bratislava; skrótowiec: UK) – publiczna (najstarsza i największa) szkoła wyższa na Słowacji, założona 11 lipca 1919 roku, z siedzibą w Bratysławie.

  Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (słow. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) – wydział prawa słowackiego Uniwersytetu Komeńskiego z siedzibą w Bratysławie.Józef Berger (ur. 14 marca 1901 w Orłowej, zm. 11 czerwca 1962 w Bratysławie) – polski duchowny protestancki, działacz polityczny II RP, teolog.

  Struktura organizacyjna[]

  Wydziały[]

 • Wydział Lekarski (Lekárska fakulta)
 • Wydział Prawa (Právnická fakulta)
 • Cyrylo-Metodiański Wydział Teologii Rzymskokatolickiej (Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta), w latach 1947–1990 była samodzielną akademią
 • Wydział Teologii Ewangelickiej (Evanjelická bohoslovecká fakulta), do 1990 roku była samodzielną akademią
 • Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta)
 • Wydział Nauk Przyrodniczych (Prírodovedecká fakulta)
 • Wydział Pedagogiczny (Pedagogická fakulta)
 • Wydział Farmaceutyczny (Farmaceutická fakulta)
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (Fakulta telesnej výchovy a športu)
 • Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie (Jesseniova lekárska fakulta)
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)
 • Wydział Zarządzania (Fakulta managementu)
 • Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych (Fakulta sociálnych a ekonomických vied)
 • Placówki naukowo-dydaktyczne[]

 • Ogród Botaniczny
 • Osobowości[]

 • Józef Berger, teolog
 • Przypisy

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.