• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).II liga polska w koszykówce mężczyzn – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce.
  Sport[ | edytuj kod]

  Kielecka uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła w latach 70. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. W 1973 senat uczelni uchwalił, że od 1976 obowiązkowe będą obozy narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej dla studentów II roku wszystkich kierunków. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu za organizację akcji „Bukowina” otrzymało nagrodę III stopnia ministra szkolnictwa wyższego i techniki. W najlepszych latach szkolenia narciarskie przechodziło ok. 1 tys. studentów. Przez 40 lat istnienia uczelni wzięło w nich udział ok. 14 tys. osób. Uczelnia zajęła się nadto organizacją masowych imprez rekreacyjnych i turystycznych, m.in. rajdu po Górach Świętokrzyskich. W 1974 zaczęto organizować rejsy żeglarskie dla kadry pracowniczej, a w roku następnym dla studentów. Początkowo odbywały się one na łodziach wypożyczonych, a od 1982, kiedy uczelnia kupiła pierwsze kabinowe łodzie żaglowe, na własnych. W najlepszych latach uczelnia posiadała osiem łodzi, którymi pływano po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W 2009 uniwersytet wystawił na sprzedaż cztery jachty, ze względu na ich wiek (trzy z nich wyprodukowano w połowie lat 80.).

  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.
   Osobny artykuł: AZS UJK Kielce.

  AZS UJK Kielce prowadzi kilka sekcji sportowych. Dzięki wybudowanemu w latach 2014–2015 na terenie kampusu UJK przy ul. Świętokrzyskiej Centrum Rehabilitacji i Sportu, w którym znalazła się hala sportowa z trybunami (otwarcie nastąpiło w kwietniu 2015, a inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł), rozwinięto działalność sekcji ligowych. Szczypiorniści AZS UJK przystąpili w 2015 do rozgrywek II ligi. W debiutanckim sezonie 2015/2016 zajęli w niej 5. miejsce, wygrywając 11 z 20 meczów. W 2016, po przejęciu licencji od klubu Calipers Kielce, do rozgrywek II ligi zgłosili się koszykarze AZS UJK. W sezonie 2016/2017 zajęli w niej 8. miejsce.

  Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.

  Budynki[ | edytuj kod]

  Instytut Edukacji Muzycznej
  Wejście do budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy ul. Radiowej
  Fragment kampusu UJK

  Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mieści się w wybudowanym w latach 50. socrealistycznym budynku przy ul. Żeromskiego 5. Latem 2011 odbyła się renowacja gmachu, oczyszczono elewację i przywrócono oryginalne kolory, jakie budynek posiadał w okresie PRL, kiedy stanowił siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W kwietniu 2017 uczelnia podpisała wartą 4,32 mln zł umowę dotyczącą termomodernizacji rektoratu. Instytut Historii, który do tego czasu znajdował się w budynku rektoratu, został przeniesiony do budynków należących do Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W ścisłym centrum Kielc swoją siedzibę ma również Instytut Edukacji Muzycznej (kamienica przy ul. Mickiewicza 3, pozyskana dla potrzeb Zakładu Metodyki Wychowania Muzycznego w 1971). Pozostałe instytuty Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego mieszczą się przy ul. Krakowskiej 11 i Podklasztornej 117. W kwietniu 2017 uczelnia podpisała wartą 3,1 mln zł umowę dotyczącą termomodernizacji budynku przy ul. Krakowskiej.

  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 19, gdzie przeniósł się w 2002. W listopadzie 2014 oddano do użytku nowy budynek tego wydziału przy ul. Radiowej, w którym znalazły się m.in. Zakład Anatomii Prawidłowej i Laboratorium Badań Genetycznych.

  W kampusie przy ul. Świętokrzyskiej znajdują się budynki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (teren „A”) oraz Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania (teren „B”). Ponadto na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym swoją siedzibę ma Instytut Filologii Polskiej, natomiast Instytut Dziennikarstwa i Informacji korzysta z pomieszczeń w Centrum Języków Obcych. W kampusie zlokalizowana jest również Biblioteka Uniwersytecka (teren „B”), Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (teren „B”) oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu (teren „B”). W 2016 na terenie kampusu wyburzono budynek gospodarczy, tworząc w jego miejscu parking samochodowy.

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.

  Po rozbudowie kampusu powstał problem z dojazdem. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach prowadził rozmowy z uczelnią, dotyczące budowy na terenach uniwersyteckich pętli autobusowej, ale zakończyły się one fiaskiem, bowiem nie znaleziono odpowiedniego miejsca. W październiku 2013 wydłużono linię nr 114, która kursując do Domaszowic, przejeżdża obok UJK. Następnie wydłużono również linię nr 13. W 2015 uruchomiono dojeżdżającą do kampusu linię nr 55.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

  Uniwersytet posiada cztery domy studenckie zlokalizowane przy ul. Śląskiej w Kielcach (łącznie 814 miejsc). Są to: Odyseja (280 miejsc), Fama (192), Łącznik (150) i Melodia (192). W akademikach dostępne jest bezpłatne połączenie z internetem, możliwy jest również odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej. Ponadto telefony cyfrowe w akademikach umożliwiają bezpłatne rozmowy telefoniczne między mieszkańcami w ramach wszystkich domów studenta oraz całej uczelni.

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Doktorzy honoris causa[ | edytuj kod]

  Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznały tytuł honorowy doktora honoris causa 15 osobom:

  1. Franciszek Ziejka (30 września 2004) – historyk literatury polskiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Henryk Samsonowicz (24 czerwca 2005) – historyk, minister edukacji narodowej
  3. Wiesław Myśliwski (17 maja 2007) – pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike
  4. Stanisław Bylina (30 kwietnia 2009) – historyk
  5. Tadeusz Różewicz (25 czerwca 2009) – poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta
  6. Wojciech Wrzesiński (24 czerwca 2010) – historyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  7. Ewa Lipska (21 czerwca 2012) – poetka i felietonistka
  8. Andrzej Białas (20 czerwca 2013) – fizyk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  9. Walery Pisarek (5 czerwca 2014) – językoznawca i prasoznawca
  10. Andrzej Markowski (11 czerwca 2015) – językoznawca i leksykograf
  11. Tomasz Schramm (17 marca 2016) – historyk
  12. Zoltán Kövecses (24 marca 2017) – węgierski językoznawca, profesor Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie
  13. Andrzej Kajetan Wróblewski (22 czerwca 2017) – fizyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności
  14. Zbigniew Puchalski (22 marca 2018) – lekarz, chirurg, rektor Akademii Medycznej w Białymstoku
  15. Marek Krawczyk (28 października 2020) – lekarz chirurg, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Wojciech Jerzy Lubawski (ur. 22 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, były wojewoda świętokrzyski, od 2002 prezydent Kielc.Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
  Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.588 sek.