• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).II liga polska w koszykówce mężczyzn – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce.
  Władze uczelni[ | edytuj kod]

  Władze uczelni w kadencji 2016–2020:

 • rektor: prof. dr hab. Jacek Semaniak
 • prorektor ds. rozwoju i finansów: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK
 • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • prorektor ds. studenckich i kształcenia: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK
 • prorektor ds. medycznych: prof. dr hab. Stanisław Głuszek
 • Wybór rektora uczelni nastąpił 31 marca 2016. Prorektorzy zostali wybrani w kwietniu 2016. Początkowo prorektorem ds. studenckich i kształcenia był prof. dr hab. Marek Ruszkowski, który z zajmowanego stanowiska ustąpił w styczniu 2017 ze względów osobistych. W jego miejsce kolegium elektorów wybrało w marcu 2017 dr hab. Monikę Szpringer. Do 2018 funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą pełnił prof. dr hab. Marek Przeniosło, który zrezygnował z powodów osobistych. 7 czerwca 2018 elektorzy wybrali w jego miejsce dr. hab. Michała Arabskiego.

  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

  Dziekani wydziałów[ | edytuj kod]

  Dziekani wydziałów w kadencji 2016–2020:

 • Wydział Humanistyczny: dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 • Collegium Medicum: prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii: dr hab. Agata Chabior, prof. UJK
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Wydział Sztuki: dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim: dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK
 • Filia w Sandomierzu: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk
 • Rektorzy[ | edytuj kod]

  Prof. Jacek Semaniak – rektor w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020

  Wykładowcy[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.
  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.
  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.12 sek.