• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.
  Budynki[]
  Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu przy al. IX Wieków Kielc 19
  Instytut Edukacji Muzycznej przy ul. Mickiewicza 3

  Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytut Historii mieszczą się w wybudowanym w latach 50. socrealistycznym budynku przy ul. Żeromskiego 5. Latem 2011 odbyła się renowacja gmachu, oczyszczono elewację i przywrócono oryginalne kolory, jakie budynek posiadał w okresie PRL, kiedy należał do KW PZPR. W ścisłym centrum Kielc swoją siedzibę ma nadto Instytut Edukacji Muzycznej – zajęcia odbywają się w kamienicy przy ul. Mickiewicza 3, pozyskanej w 1971 dla potrzeb ówczesnego Zakładu Metodyki Wychowania Muzycznego. Pozostałe instytuty wchodzące w skład Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego mieszczą się przy ul. Krakowskiej 11 i Poklasztornej 117.

  Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Wydział Nauk o Zdrowiu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 19, gdzie przeniósł się w 2002. W listopadzie 2014 oddano do użytku nowy budynek WNoZ przy ul. Radiowej, w którym znalazły się m.in. Zakład Anatomii Prawidłowej i Laboratorium Badań Genetycznych.

  W kampusie przy ul. Świętokrzyskiej znajdują się budynki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (teren „A”) oraz Wydziału Zarządzania i Administracji (teren „B”). Ponadto na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym swoją siedzibę ma Instytut Filologii Polskiej, natomiast Instytut Dziennikarstwa i Informacji korzysta z pomieszczeń w Centrum Języków Obcych. W kampusie zlokalizowana jest również Biblioteka Uniwersytecka (teren „B”), Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (teren „B”) oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu (teren „B”).

  Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  Po rozbudowie kampusu powstał problem z dojazdem. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach prowadził rozmowy z uczelnią, dotyczące budowy na terenach uniwersyteckich pętli autobusowej, ale zakończyły się one fiaskiem, bowiem nie znaleziono odpowiedniego miejsca. W październiku 2013 wydłużono linię nr 114, która kursując do Domaszowic, przejeżdża obok UJK. Następnie wydłużono również linię nr 13.

  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Uniwersytet posiada cztery domy studenckie zlokalizowane przy ul. Śląskiej w Kielcach. Są to: Odyseja (272 miejsca), Fama (192), Łącznik (145) i Melodia (192). W akademikach dostępne jest bezpłatne połączenie z Internetem. Ponadto telefony cyfrowe w akademikach umożliwiają bezpłatne rozmowy telefoniczne między mieszkańcami w ramach wszystkich domów studenta oraz całej uczelni.

  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.

  Poczet rektorów[]

  Prof. dr hab. Adam Massalski – rektor Akademii Świętokrzyskiej w latach 1999–2005

  Doktorzy honoris causa[]

  Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznały tytuł honorowy doctor honoris causa 10 osobom:

  1. Franciszek Ziejka (30 września 2004) – historyk literatury polskiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Henryk Samsonowicz (24 czerwca 2005) – historyk, minister edukacji narodowej
  3. Wiesław Myśliwski (17 maja 2007) – pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike
  4. Stanisław Bylina (30 kwietnia 2009) – historyk
  5. Tadeusz Różewicz (25 czerwca 2009) – poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta
  6. Wojciech Wrzesiński (24 czerwca 2010) – historyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  7. Ewa Lipska (21 czerwca 2012) – poetka i felietonistka
  8. Andrzej Białas (20 czerwca 2013) – fizyk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  9. Walery Pisarek (5 czerwca 2014) – językoznawca i prasoznawca
  10. Andrzej Markowski (11 czerwca 2015) – językoznawca i leksykograf
  11. Tomasz Schramm (17 marca 2016) – historyk
  Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:
  Wojciech Jerzy Lubawski (ur. 22 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, były wojewoda świętokrzyski, od 2002 prezydent Kielc.
  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.127 sek.