• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Gdański

  Przeczytaj także...
  Bernard Józef Lammek (ur. 13 sierpnia 1947 w Sierakowicach) – polski naukowiec, profesor nauk chemicznych, od 2008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego.Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – został założony staraniami trójmiejskiego środowiska akademickiego. Założycielami wydziału byli m.in.: Karol Taylor, Wacław Szybalski, Anna Podhajska oraz Wiesław Makarewicz. Wydział mieści się w budynku gdańskiej, poniemieckiej Victoriaschule oraz w nowo wybudowanym Instytucie Biotechnologii przy ulicy Kładki 24.
  Andrzej Ceynowa (ur. 22 listopada 1951 w Gdańsku) – doktor habilitowany, profesor UG, filolog języka angielskiego, literaturoznawca. W latach 2002 – 2008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2008 dziekan nowo utworzonego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – polska szkoła wyższa z siedzibą w Gdańsku, utworzona 20 marca 1970, na podstawie decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).

  Robert Głębocki (ur. 2 stycznia 1940 w majątku Trepałów na Wileńszczyźnie (obecnie Białoruś), zm. 21 lutego 2005 w Gdańsku) – polski astrofizyk, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, działacz NSZZ "Solidarność", minister edukacji narodowej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.Czesław Marian Jackowiak (ur. 11 czerwca 1923 w Toruniu, zm. 12 stycznia 1994 w Gdańsku) – polski profesor prawa, specjalista z dziedziny prawa pracy.

  Władze[]

 • Rektor: prof. dr hab. inż. Bernard Lammek
 • Prorektor ds. kształcenia: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 • Prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • Prorektor ds. rozwoju i finansów: prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Prorektor ds. studenckich: dr hab. Józef Włodarski, prof. UG
 • Kanclerz: dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Rektorzy[]

  Flagi Uniwersytetu Gdańskiego w Kampusie Oliwa. Na flagach dewiza In mari via tua oraz logo
  1. prof. Janusz Sokołowski (1970–1981)
  2. prof. Robert Głębocki (1981–1982)
  3. prof. Bronisław Rudowicz (1982–1984)
  4. prof. Karol Taylor (1984–1985)
  5. prof. Mirosław Krzysztofiak (1985–1987)
  6. prof. Czesław Jackowiak (1987–1990)
  7. prof. Zbigniew Grzonka (1990–1996)
  8. prof. Marcin Pliński (1996–2002)
  9. prof. Andrzej Ceynowa (2002–2008)
  10. prof. Bernard Lammek (2008–2016)
  11. dr hab. Jerzy Gwizdała prof. UG (elekt, obejmie urząd 1 września 2016)

  Wykładowcy[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego.

  Studenci[]

  W roku akademickim 2013/2014 na 10 wydziałach kształciło się 33 tys. studentów, którzy mieli do wyboru 26 kierunków studiów oraz 106 specjalizacji.

  Janusz Sokołowski (ur. 29 października 1921 w Karniszewicach, powiat Łask, zm. 18 maja 1997 w Gdańsku), chemik polski, profesor, pierwszy rektor i doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, specjalista od pochodnych azotowych cukrów. Członek Trybunału Stanu w latach 1989-1991.Jerzy Piotr Gwizdała (ur. 15 czerwca 1957 w Czersku) – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, w kadencji 2016–2020 rektor tej uczelni.

  Wydziały[]

  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

  Uniwersytet prowadzi następujące wydziały:

 • Wydział Biologii (Gdańsk/Gdynia)
 • Wydział Chemii (Gdańsk)
 • Wydział Ekonomiczny (Sopot)
 • Wydział Historyczny (Gdańsk)
 • Wydział Filologiczny (Gdańsk)
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Gdańsk)
 • Wydział Nauk Społecznych (Gdańsk)
 • Wydział Oceanografii i Geografii (Gdynia/Gdańsk)
 • Wydział Prawa i Administracji (Gdańsk, Koszalin)
 • Wydział Zarządzania (Sopot)
 • Inne wybrane jednostki wchodzące w skład uniwersytetu:

  Stacja Badania Wędrówek Ptaków (SBWP) - jednostka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wykonująca zadania badawcze (nie prowadzi zajęć kursowych ze studentami).Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Ośrodek Konferencyjno-szkoleniowy UG – Pałac w Leźnie
 • Zakład Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Stacja limnologiczna w Borucinie
 • Stacja Badania Wędrówek Ptaków
 • Zobacz też[]

 • Kampusy Uniwersytetu Gdańskiego
 • doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
 • Linki zewnętrzne[]

 • Uniwersytet Gdański
 • Przypisy

  1. UG w liczbach (pol.). Uniwersytet Gdański, marzec 2016. [dostęp 2016-07-29].
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (BGUG) – została utworzona z bibliotek jednostek, na bazie których powstał Uniwersytet Gdański - Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w tym samym budynku co Wydział Filologiczny. Do 1 września 2008, tworzyły Wydział Filologiczno-Historyczny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (WPiA UG) – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970 roku.
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał 1 grudnia 1990, od 1992 oferuje kształcenie socjologii, od 1998 filozofii.
  Limnologia (gr. limno – staw, jezioro słodkowodne oraz logos – nauka), hydrologia jezior – nauka z zakresu hydrologii zajmująca się badaniem wód zbiorników śródlądowych. Opisuje ich bilans wodny, ustrój termiczny i ustrój lodowy, zajmuje się procesami kształtowania brzegów, jak i sedymentacją, prądami i falami w zbiornikach, które stanowią przedmiot jej zainteresowania.
  Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w budynku w stylu niemieckiego renesansu. Oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. W jego skład wchodzi 9 katedr, 11 zakładów oraz 4 pracownie (w tym 3 pracownie samodzielne).
  Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia.
  Leźno (kaszb. Lézno) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo. Wieś jest siedzibą sołectwa Leźno w którego skład wchodzą również miejscowości Czaple, Lniska i Wydmuchów.
  Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.