• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unitra  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" SA – przedsiębiorstwo produkujące profesjonale urządzenia elektroniczne, w tym stacje radiolokacyjne dla wojska.Zakłady Podzespołów Radiowych Miflex SA w Kutnie (dawniej "Unitra-MIFLEX") - polski zakład produkcyjny wytwarzający głównie bierne elementy elektroniczne, przede wszystkim kondensatory (papierowe i foliowe).
  Logo Unitry
  Biurowiec Unitra Unizet w Warszawie, lata 70. XX wieku

  Unitra – nieistniejące obecnie Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego, powołane w 1961 roku.

  W 1978 dokonano podziału na Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych Unitra-Elektron i Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego Unitra-Dom. W 1982 zlikwidowano obydwa zjednoczenia. Z inicjatywy dyrektorów przedsiębiorstw dobrowolnie utworzono Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Elektronicznego UNITRA, do którego weszło około 30 zakładów – założycieli. Z Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego UNITRA utworzono w 1983 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Eltra – przedsiębiorstwo w Bydgoszczy założone w 1923 roku, jedna z najstarszych istniejących fabryk branży elektrotechnicznej w Polsce. W 1959 wyprodukowała pierwszy polski radioodbiornik tranzystorowy Eltra MOT-59. W 1997 część zakładu stała się własnością koncernu Tyco International, a w 1998 Lexel A/S. W 2003 wyodrębniła się jako spółka akcyjna Elda-Eltra Elektrotechnika, należąca do międzynarodowego koncernu Schneider Electric.Diora – przedsiębiorstwo produkcyjne z siedzibą w Dzierżoniowie. Pierwsza polska fabryka produkująca odbiorniki radiowe w okresie po II wojnie światowej.

  Historia[ | edytuj kod]

  W 1958 utworzono w Warszawie z siedzibą przy ulicy Kruczej 36 dwie jednostki organizacyjne wchodzące w skład Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Zjednoczenie Przemysłu Teletechnicznego. W skład zjednoczeń weszło większość przedsiębiorstw przemysłu elektronicznego, w tym również podległe poprzednio innym ministerstwom.

  CEMI (Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników) – nieistniejące już polskie przedsiębiorstwo produkujące mikroelektronikę. Centrum zlikwidowano w 1994.Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar” – polskie nieistniejące obecnie przedsiębiorstwo przemysłu radiotechnicznego, wytwarzające urządzenia radiolokacyjne dla wojska.

  W 1961 obydwa zjednoczenia połączono w jedną organizację i powołano Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego UNITRA.

  W 1964 wydzielono z Unitry i przekazano do nowo utworzonego Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej Mera zakłady Elpo w Warszawie i Elwro we Wrocławiu.

  W 1971 z Unitry wydzielono Kombinat Źródeł Światła Polam, podporządkowany bezpośrednio Ministerstwu Przemysłu Maszynowego oraz Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego Telkom. Nazwę zmieniono na Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego Unitra, a wszystkie przedsiębiorstwa otrzymały nazwę dwuczłonową, z przedrostkiem Unitra- (na przykład Unitra-Eltra).

  Radmor SA (d. Zakłady Radiowe Radmor) – przedsiębiorstwo produkujące urządzenia elektroniczne głównie na potrzeby wojska (m.in. radiostacje), mieszczące się w Gdyni.Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima z siedzibą zarządu w Warszawie - grupa zakładów przemysłu elektronicznego, rozmieszczonych w różnych częściach kraju: Koszalinie, Olsztynie, Szczytnie i Warszawie.

  W 1978 nastąpił podział zjednoczenia Unitra na dwie części: Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych Unitra-Elektron i Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego Unitra-Dom. W skład zjednoczenia Unitra-Elektron weszły zakłady produkujące elementy elektroniczne i sprzęt profesjonalny, a Unitra-Dom – zakłady produkujące sprzęt elektroniczny powszechnego użytku. By wspomagać działania projektowe i logistyczne zjednoczenia Unitra-Dom, z części należącego do niego przedsiębiorstwa Unitech wydzielono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku OBRESPU, a do Unitechu włączono kilka zakładów produkujących podzespoły.

  Fabryka Podzespołów Radiowych "Elwa", bądź też: Zakłady Podzespołów Radiowych "Elwa", zakład mający swoją siedzibę w Warszawie, obecnie już nieistniejący.Unitra-Telam - Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie. Produkowały lampy elektronowe oraz wysokoprężne lampy wyładowcze.

  Z dniem 12 stycznia 1982 roku zlikwidowano zjednoczenia Unitra-Elektron i Unitra-Dom, a nadzór nad przedsiębiorstwami elektronicznymi przekazano do Biura Pełnomocnika Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego do spraw Przemysłu Elektronicznego.

  27 maja 1982 na wniosek dyrektorów przedsiębiorstw powołano dobrowolne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Elektronicznego UNITRA. Umowę podpisało 30 jednostek-założycieli. Z większych zakładów elektronicznych, wchodzących poprzednio w skład zjednoczeń UNITRA, w skład zrzeszenia nie weszły: OMIG, Warel oraz Zakład Techniki Próżniowej w Koszalinie. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego UNITRA w 1983 przekształcono w spółkę z o.o. Przedsiębiorstwo to, po paru przekształceniach własnościowych, zajmuje się obecnie eksportem wyrobów firm Calisia, Diora - Świdnica i Unimor, a także wynajmem nieruchomości.

  Zakłady Kineskopowe Zelos oraz Zakłady Lamp Oscyloskopowych Zelos – zakłady przemysłu elektronicznego w Piasecznie.PPPE "Dolam" S.A. obecnie część Bumar Elektronika S.A. - wrocławskie przedsiębiorstwo elektroniczne istniejące od roku 1961, producent między innymi kontaktronów (w tym próżniowych i wysokonapięciowych), lamp mikrofalowych z falą bieżącą, przekaźników i czujników kontaktronowych, czujników hallotronowych i wyświetlaczy LCD.

  W wyniku przekształceń ustrojowych w 1989 wszystkie zjednoczenia i zrzeszenia uległy likwidacji. Poszczególne przedsiębiorstwa uzyskały samodzielność i z różnym stopniem powodzenia kontynuowały działalność, wiele upadło. Niektóre z nich zachowywały w nazwie człon „Unitra”.

  Zakłady Ceramiki Radiowej UNITRA-CERAD w Białogardzie - zakład przemysłu elektronicznego, należący do zjednoczenia UNITRA. Produkował podzespoły ceramiczne dla radiotechniki. Jedną z jego komórek był Zakład Doświadczalno - Badawczy Ceramiki Elektronicznej, mieszczący się w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 3.Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITRA-UNITECH w Warszawie - wchodzące w skład zjednoczenia Unitra-Dom przedsiębiorstwo skupiające zakłady produkujące podzespoły elektroniczne i elementy stykowe.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Predom – nazwa byłego Zjednoczenia Przemysłu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego funkcjonującego pod nazwą "Predom" w okresie PRL (1974-1989). Wszystkie zakłady zjednoczenia miały piony S, związane z produkcja zbrojeniową w zakresie broni lekkiej (naboje, pociski, pistolety, karabiny maszynowe oraz granaty).
  Centrala handlu zagranicznego (CHZ), także przedsiębiorstwo handlu zagranicznego (PHZ) oraz biuro handlu zagranicznego (BHZ) – specjalny typ przedsiębiorstwa państwowego funkcjonujący w PRL i posiadający swoje odpowiedniki we wszystkich innych państwach tzw. bloku wschodniego. W ZSRR centrale handlu zagranicznego (w 1935 r. było ich 27) podlegały Ludowemu Komisariatowi Handlu Zagranicznego przekształconemu następnie w Ministerstwo Handlu Zagranicznego ZSRR.
  Zakłady wytwórcze sprzętu elektronicznego Warel, później Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. – przedsiębiorstwo powstałe w 1937 w Warszawie, istniejące do 2009 r.
  UNITRA LAMINA Zakłady Elektronowe w Piasecznie - przedsiębiorstwo z siedzibą w Piasecznie, które zajmowało się produkcją lamp elektronowych, diod krzemowych, lamp nadawczych oraz tyrystorów oraz scalonych układów hybrydowych. Jego wyroby znajdowały zastosowanie w produkcji sprzętu elektronicznego (m.in. w profesjonalnej technice UKF i VHF (radiotelefony FM + selektywne wywołanie) oraz sprzęcie RTV).
  Unitra-OBREP (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej) – ośrodek badawczo-rozwojowy wydzielony na początku lat 70. XX wieku z Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
  Unitra-Zumet - zakład należący do zjednoczenia UNITRA, mieszczący się w Bartoszycach, w woj. warmińsko-mazurskim. Produkuje ograniczniki temperatury wykorzystywane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  Polam – nazwa byłego Zjednoczenia Sprzętu Oświetleniowego i Elektromechanicznego "Polam" skupiające zakłady produkcyjne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.78 sek.