• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • United States Space Force  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80–100 km.Public affairs - wyspecjalizowana forma lobbingu, która polega na zbudowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy danym podmiotem (firmą, organizacją), a administracją (samorządową, rządową).
  Logo USSF
  Kadeci z United States Air Force Academy przydzieleni do służby w USSF

  United States Space Force (USSF) – Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, jeden z 6 rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Są pierwszym wydzielonym rodzajem sił zbrojnych od czasów uniezależnienia się Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w 1947 roku. Bezpośrednim poprzednikiem sił kosmicznych było Dowództwo kosmiczne Sił Powietrznych, które zostało utworzone 1 września 1982 i było odpowiedzialne za operacje w przestrzeni kosmicznej. Ustawa o obronie narodowej na 2020 przeprojektowała Dowództwo Kosmiczne Sił Powietrznych na Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych i ustanowiła je jako niezależną gałąź Sił Zbrojnych USA w dniu 20 grudnia 2019 roku.

  Atlas V – najmłodsza rakieta nośna z rodziny Atlas. Konstrukcyjnie zbliżona do rakiet Titan, wykorzystuje jednak technologie zapożyczone z rakiet Atlas II i Atlas III. Dawniej obsługiwana przez firmę Lockheed Martin, obecnie jest eksploatowana przez United Launch Alliance (ULA) – przedsiębiorstwo joint venture firm Lockheed Martin i Boeing. Rakiety typu Atlas V i Atlas III w członie napędowym pierwszego stopnia wykorzystują skonstruowany przez NPO Energomasz silnik rakietowy RD-180.Peterson Air Force Base – baza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, zlokalizowana w Colorado Springs w stanie Kolorado. Baza lotnicza współdzieli lotnisko z Portem Lotniczym Colorado Springs.

  U.S. Space Force są częścią departamentu Sił Powietrznych, który jest jednym z trzech wojskowych departamentów Departamentu Obrony. Siły kosmiczne przez departament sił powietrznych podlegają sekretarzowi Sił powietrznych, który z kolei podlega sekretarzowi obrony oraz jest mianowany przez prezydenta za potwierdzeniem Senatu. Pod względem liczebności personelu jest to najmniejsza służba zbrojna USA w Departamencie Obrony USA.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Boeing X-37 – amerykański bezzałogowy wahadłowiec kosmiczny, służący do testowania technologii kosmicznych. Został wykonany w dwóch egzemplarzach: OTV-1 (Orbital Test Vehicle 1) i OTV-2. X-37B wynoszony jest na orbitę rakietą nośną Atlas V. Wykorzystywany przez siły powietrzne USA. Pierwszy lot orbitalny przeprowadzono w 2010 roku (OTV-1).

  Najwyższym rangą oficerem sił kosmicznych jest szef operacji kosmicznych, chyba że oficer sił kosmicznych pełni również funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego kolegium połączonych szefów sztabów. Szef operacji kosmicznych sprawuje nadzór nad jednostkami sił kosmicznych i jest jednym z członków Kolegium Połączonych Sztabów. Pewne komponenty Sił Kosmicznych zostaną przydzielone, zgodnie z zaleceniami sekretarza Obrony i sekretarza Sił Powietrznych, Zunifikowanym Dowództwom Walczącym.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Defense, w skrócie: DoD) - urząd federalny Stanów Zjednoczonych, na którym spoczywa obowiązek koordynowania i nadzorowania agencji i funkcji rządu wiążących się z bezpieczeństwem narodowym i siłami zbrojnymi. Sekretarz obrony jest członkiem rządu (cabinet).

  Misje, funkcje i zadania[ | edytuj kod]

  Misje[ | edytuj kod]

  Misją amerykańskich sił kosmicznych jest organizowanie, szkolenie i wyposażanie sił kosmicznych w celu ochrony amerykańskich i sojuszniczych interesów w przestrzeni kosmicznej. Do jej obowiązków należy szkolenie wojskowych specjalistów ds. kosmicznych, pozyskiwanie dla wojska systemów kosmicznych, opracowywanie doktryny użycia sił zbrojnych w przestrzeni kosmicznej i organizowanie sił kosmicznych na potrzeby Zunifikowanych Dowództwom Walczącym.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. United States Air Force (USAF) – Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za pewną część działań w powietrzu (duża liczba samolotów i śmigłowców bojowych podlega także marynarce wojennej, wojskom lądowym i korpusowi piechoty morskiej). Utworzone zostały jako odrębny rodzaj sił zbrojnych na bazie lotnictwa armii amerykańskiej, 18 września 1947, poprzednikiem USAF były:

  Siły kosmiczne są w szczególności odpowiedzialne za organizację, trening i wyposażenie sił zbrojnych na potrzeby poniższych misji:

 • Dominacja w przestrzeni kosmicznej.
 • Świadomość możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej (militarnego, cywilnego i komercyjnego).
 • Działania ofensywne i defensywne w przestrzeni kosmicznej.
 • Dowodzenie i kontrola nad siłami kosmicznymi oraz operacjami satelitarnymi.
 • Wsparcie dla operacji w przestrzeni kosmicznej (np. łączność satelitarna).
 • Wsparcie dla usług w przestrzeni kosmicznej (np. działania kosmiczne dla operatorów wojskowych, cywilnych i komercyjnych).
 • Wsparcie w sprawach kosmicznych dla potrzeb łączności i wykrywania detonacji jądrowych.
 • Wykrywanie wystrzelonych rakiet międzykontynentalnych i wsparcie kosmiczne dla operacji obrony przeciwrakietowej.
 • Funkcje[ | edytuj kod]

  Jak opisano w amerykańskiej ustawie o siłach kosmicznych, zostanie ona zorganizowana, przeszkolona i wyposażona do:

  Vandenberg Air Force Base – baza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Kalifornii, USA. Baza stanowi centralny kosmodrom amerykańskich sił powietrznych, rezerwowy kosmodrom NASA oraz siedzibę dowództwa 30 Skrzydła Sił Kosmicznych USAF (30th Space Wing).Łącze satelitarne jest rodzajem radiowego łącza telekomunikacyjnego. Połączenie odbywa się poprzez odpowiednią stację przekaźnikową, zwaną transponderem, umieszczoną na sztucznym satelicie Ziemi. Sygnały do i z transpondera wysyłane są dupleksowo, dwuczęstotliwościowo, nazywamy to odpowiednio uplink i downlink. W zależności od rodzaju i wielkości transmisji przewidzianych w systemie oraz ilości jednocześnie aktywnych terminali naziemnych, satelita wykorzystywany do celów telekomunikacyjnych może być wyposażony w kilka lub kilkadziesiąt transponderów (od około 10 – 110) - w zależności od wymaganej szerokości pasma (najczęściej 36 MHz lub 54 MHz) Zakres częstotliwości roboczych jest zależny od zastosowania i rodzaju zajmowanej orbity.
 • Zapewnienia Stanom Zjednoczonym swobody działania w przestrzeni kosmicznej i poza nią.
 • Zapewnienia szybkość i trwałość operacji w przestrzeni kosmicznej.
 • Zadania[ | edytuj kod]

  Do obowiązków sił kosmicznych należy:

 • Chronić interesy Stanów Zjednoczonych w przestrzeni kosmicznej.
 • Odstraszać agresję w przestrzeni kosmicznej, z przestrzeni kosmicznej i na przestrzeń kosmiczną.
 • Przeprowadzać operacje w przestrzeni kosmicznej.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  United States Army (Armia Stanów Zjednoczonych) – wojska lądowe Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych.
  Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) – rakietowy pocisk balistyczny międzykontynentalnego zasięgu, dla którego mierzona w linii prostej po powierzchni Ziemi maksymalna odległość pomiędzy punktem startu a celem przekracza 5500 km. Kategoria ta związana jest z najpowszechniej na świecie przyjętym amerykańskim podziałem pocisków balistycznych według ich zasięgu.
  Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.
  United States Armed Forces – (Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych) siły i środki wydzielone przez Stany Zjednoczone Ameryki do zabezpieczenia własnych interesów i prowadzenia walki zbrojnej zarówno na ich terytorium oraz poza nim. W ich skład wchodzą następujące rodzaje sił zbrojnych:
  Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) – ciało ustawodawcze, izba wyższa amerykańskiego Kongresu – dwuizbowego parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, w każdych Amerykanie głosują na 1/3 składu izby. Ponieważ każdy stan ma dwa miejsca w Senacie, zwykle 2/3 stanów bierze udział w wyborach do Senatu w każdym dwuletnim cyklu. Ponadto stosunkowo często odbywają się wybory uzupełniające w poszczególnych stanach, gdy urzędujący senator odejdzie z izby podczas swojej kadencji.
  United States Navy – marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych; jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych – w tym Korpusu Piechoty Morskiej – do prowadzenia działań bojowych na morzu. W szczególności, zadaniem marynarki i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych jest poszukiwanie i niszczenie nieprzyjacielskich sił morskich oraz powstrzymywanie jego handlu morskiego; w celu zdobycia i utrzymania ogólnej przewagi morskiej; kontroli obszarów morskich o żywotnym znaczeniu, ochrony żywotnych linii żeglugowych; ustanowienia i utrzymania lokalnej przewagi (w tym powietrznej) w obszarze działań morskich; zajmowanie i obrona baz morskich; oraz przeprowadzanie operacji lądowych i powietrznych niezbędnych do prowadzenia kampanii morskich.
  Rodzaj sił zbrojnych (RSZ) - główna część składowa sił zbrojnych zdolna do mniej lub bardziej samodzielnego wykonywania zadań strategicznych i operacyjnych w określonym środowisku: na lądzie, morzu, w przestrzeni powietrznej i kosmicznej, przy użyciu odpowiednich dla nich środków i sposobów walki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.019 sek.