• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • United States Naval Observatory  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.Chronometr – zegar cechujący się dużą dokładnością i odpornością na zmienne warunki pracy. Dawniej pojęcie to odnosiło się wyłącznie do zegarów mechanicznych; obecnie chronometrami bywają nazywane również inne systemy pomiaru czasu działające w oparciu o urządzenia elektroniczne i łączność radiową lub satelitarną.
  Historia[]

  Placówka została założona w 1830 jako Składnica Map i Instrumentów (Depot of Charts and Instruments). W 1842, na mocy prawa federalnego przekształcono ją w obserwatorium astronomiczne. Odpowiedzialnym za uruchomienie nowego przedsięwzięcia był James Melville Gilliss.

  Kompleks USNO z lotu ptaka

  Podstawowym zadaniem obserwatorium była dbałość o chronometry okrętowe i mapy morskie Marynarki Wojennej. Chronometry były kalibrowane w oparciu o pomiar tranzytu gwiazd wzdłuż południków niebieskich. Pierwotnie obserwatorium znajdowało się w dzielnicy Foggy Bottom (nieopodal Pomnika Lincolna), do swojej obecnej siedziby (Obserwatory Hill) przeniesione zostało w 1893.

  Hrabstwo Arlington (ang. Arlington County) – hrabstwo w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych, należące do aglomeracji Waszyngtonu, położone nad rzeką Potomak. W roku 2000 w hrabstwie mieszkało 189 453 osób.Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii, potocznie zwany Waszyngtonem), będący oficjalną stolicą państwa.

  Pierwszym kierownikiem był Matthew Fontaine Maury, oficer Marynarki Wojennej. Na jego zamówienie Charles Goodyear wyprodukował dla obserwatorium pierwszą wulkanizowaną kulę czasu. Była to pierwsza kula czasu w USA i dwunasta na świecie. Dokładność pomiaru czasu zapewniana była przez obserwację gwiazd i planet. Czas ten był podawany nie tylko w Waszyngtonie, ale również – za pośrednictwem telegrafu – przekazywany do wszystkich stanów Unii, "sprzedawano" go także liniom kolejowym, aby i one mogły synchronizować swoje chronometry. Na początku XX czas ten był także transmitowany bezprzewodowo przez Arlington Time Signal.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

  Przez 10 lat nie było jasności co do tego, jak właściwie obserwatorium się nazywa: terminy "Obserwatorium Narodowe" i "Obserwatorium Marynarki Wojennej" były używane zamiennie: dopiero w 1854 ustalono oficjalną nazwę "Obserwatorium i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych". Prezydent Stanów Zjednoczonych, John Quincy Adams, który ufundował obserwatorium tuż przed opuszczeniem swojego urzędu, był zwolennikiem nazwy "Obserwatorium Narodowe". Adams spędził w obserwatorium wiele nocy, obserwując i oznaczając gwiazdy wspólnie z Maurayem.

  John Quincy Adams (ur. 11 lipca 1767 w Braintree, Massachusetts, zm. 23 lutego 1848 w Waszyngtonie) – amerykański prawnik, dyplomata i polityk; ambasador do kilku krajów europejskich, senator, sekretarz stanu, szósty prezydent USA (1825-1829), a także członek Izby Reprezentantów USA.Zanieczyszczenie świetlne – termin używany na określenie nadmiernego oświetlenia nocnego, obecne zwłaszcza w miastach. "Zanieczyszczenie" tego typu utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy. Może mieć również niekorzystne działanie na zdrowie człowieka.

  W listopadzie 1913 Obserwatorium paryskie, stosując Wieżę Eiffla jako antenę, utrzymywało komunikację radiową z obserwatorium amerykańskim stosującym antenę w hrabstwie Arlington, aby dokładnie wyznaczyć różnicę w szerokości geograficznej między tymi dwoma instytucjami.

  Współcześnie obserwatorium dalej pełni istotną rolę w dziedzinie ustalania czasu i obserwacji astronomicznych. We współpracy z Rutherford Appleton Laboratory wyznacza dane potrzebne do precyzyjnej nawigacji i podstawowych badań astronomicznych.

  Number One Observatory Circle - oficjalna siedziba Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i jego rodziny. Obecnie rezyduje tutaj Joe Biden wraz z Jill Biden i rodziną.Mapa morska - rodzaj mapy będącej graficznym przedstawieniem obszarów morskich i przyległych do nich terenów przybrzeżnych.

  Dom zlokalizowany na terenie obserwatorium, pierwotnie siedziba dyrektora, a później szefa operacji morskich, nosi nazwę Number One Observatory Circle. Od 1973 stanowi on rezydencję wiceprezydenta USA.

  Według newsweekowego blogu Eleanor Clift wiceprezydent Joe Biden ujawnił, że w obrębie tej rezydencji istnieje coś, co Clift opisała jako "pokój – jakby bunkier". Istnieje przekonanie, jakoby rzeczony bunkier był miejscem, gdzie ukrywał się wiceprezydent na okoliczność ataków 11 września.

  USNO prowadzi także obserwatorium we Flagstaff.

  Wiceprezydent to w niektórych krajach (głównie o ustroju prezydencjalnym) funkcja zastępcy głowy państwa, który w razie niedyspozycji lub opróżnienia tego urzędu obejmuje prezydenturę (na czas dokończenia kadencji do czasu przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie, albo tymczasowo do czasu wyborów przedterminowych). Funkcja wiceprezydenta istnieje np. w USA, Meksyku, Indiach, Argentynie, Nepalu, Fidżi i Bułgarii. Wiceprezydentem Szwajcarii jest wiceprzewodniczący Rady Związkowej.US Nautical Almanac Office (Biuro Almanachu Nawigacyjnego Stanów Zjednoczonych), zostało powołane w 1849, obecnie część Obserwatorium [Astronomicznego] Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (United States Naval Observatory) z siedzibą w Waszyngtonie. Wydaje szereg publikacji, m.in. Almanach Nawigacyjny (Nautical Almanac). Od 1958 (z edycją w 1960), publikacja jest wydawana wspólnie z HM Nautical Almanac Office.

  Czas[]

  Zegary atomowe Obserwatorium

  Obserwatorium podaje czas przez telefon i internet:

  Numery telefonów (USA)

 • (719) 567-6742 (Colorado Springs)
 • (202) 762-1069
 • (202) 762-1401 (Washington, D.C.)
 • Internet

 • Zegar USNO dla wszystkich amerykańskich stref czasowych dostępny jest pod adresem http://www.usno.navy.mil/
 • Od 1978 czas USNO podaje Fred Covington.

  Matthew Fontaine Maury (ur. 14 stycznia 1806 – zm. 1 lutego 1873) – amerykański oficer marynarki, astronom, historyk, oceanograf, meteorolog i kartograf.Wzorcowanie - ogół czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Planeta (późnołac. planeta, od gr. πλανήτ- planét-, πλανής planés, nowogr. πλανήτης planétes; dosł. „wędrowiec” od πλανάσθαι planásthai, wędrować) – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym.
  IMDb.com (The Internet Movie Database) – największa na świecie internetowa baza danych na temat filmów i ludzi z nim związanych. Zawiera informacje o aktorach, reżyserach, scenarzystach, producentach, montażystach, operatorach, muzykach itd. Informacje nie ograniczają się do kinematografii amerykańskiej.
  Obserwatorium paryskie (fr. Observatoire de Paris albo Observatoire de Paris-Meudon) – czołowe obserwatorium astronomiczne we Francji i jeden z największych astronomicznych ośrodków na świecie. Administracyjnie jest to grand établissement („znakomita firma”) pod opieką ministerstwa, kształcąca studentów z wyższym wykształceniem, ze statusem zamkniętego publicznego uniwersytetu. Jego misje obejmują:
  Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.
  Newsweek – amerykański tygodnik społeczno-polityczny, który przedstawia wydarzenia z kraju i całego świata, z różnych dziedzin życia.
  Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie, Pomnik Lincolna, Memoriał Lincolna (ang. Lincoln Memorial) – pomnik upamiętniający szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna znajdujący się w parku National Mall w Waszyngtonie, będący budynkiem przypominającym wyglądem klasyczną grecką świątynie taką jak choćby Partenon, zbudowany na planie prostokąta otoczony 38 kolumnami doryckimi z białego marmuru Colorado. Każda z nich ma wysokość 13,4 m i średnicę 2,3 m. Dwie z nich stoją przy wejściu , a pozostałych 36 symbolizuje 36 stanów tworzących Unię w momencie śmierci Abrahama Lincolna. Nad nimi na parapecie wyrzeźbiono 48 festonów, które symbolizują 48 stanów Unii w chwili otwarcia mauzoleum. Kolumnada ma 57 m długości 36 m szerokości.
  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.