• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • United States Army Air Corps

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Kompromis – metoda rozwiązania konfliktu, oznaczająca wspólne stanowisko, możliwe do przyjęcia dla stron negocjujących.
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  United States Army Air Corps (Korpus Lotniczy Armii Stanów Zjednoczonych, USAAC) – formacja lotnictwa wojskowego Armii Stanów Zjednoczonych istniejąca w latach 1926–1941. Po zakończeniu I wojny światowej, gdy początkowo bagatelizowanie lotnictwo stało się coraz ważniejszą częścią ówczesnego pola walki, nastąpił rozdźwięk pomiędzy bardziej konserwatywnym personelem wojskowym oraz tymi oficerami, którzy uważali, że samoloty są jeszcze niewystarczająca wykorzystane, a operacje lotnicze czasów Wielkiej Wojny były duszone z powodów politycznych niezwiązanych z ich skutecznością. Nazwę USAAC nadano 2 lipca 1926 r. przekształconej Służbie Lotniczej Armii Stanów Zjednoczonych istniejącej od 1917 r. 20 czerwca 1941 r. Korpus Powietrzny stał się częścią nowo utworzonych Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych (USAAF), co dało mu większą autonomię od struktury dowodzenia na średnim szczeblu armii. Podczas II wojny światowej Korpus Lotniczy (Air Corp, AC), choć nie był administracyjnym szczeblem, pozostawał jednym z ramion bojowych armii do 1947 r., kiedy to został legalnie zniesiony przez ustawę powołującą Departament Sił Powietrznych.

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Siły Powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych (United States Army Air Forces – USAAF) to istniejąca w latach 1941-1947 formacja zbrojna wchodząca w skład Armii Stanów Zjednoczonych. W 1947 została wyodrębniona i stała się samodzielną formacją, co wiązało się ze zmianą nazwy na Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF).

  Korpus Powietrzny został przemianowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych na Siły Powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych w dużej mierze w ramach kompromisu pomiędzy zwolennikami lotnictwa jako oddzielnego rodzaju sił zbrojnych, a zwolennikami tradycyjnego dowództwa armii, którzy postrzegali lotnictwo jako formację pomocniczą wspierającą działania sił lądowych. Chociaż jego członkowie pracowali nad promowaniem koncepcji autonomicznych sił powietrznych w latach międzywojennych, głównym celem polityki wojskowej było raczej wsparcie sił lądowych niż niezależne operacje.

  United States Army (Armia Stanów Zjednoczonych) – wojska lądowe Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych.Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.
  Plakat rekrutacyjny Korpusu Lotniczego Armii Stanów Zjednoczonych

  1 marca 1935 r., wciąż borykając się z problemem oddzielenia lotnictwa wojskowego, armia uruchomiła Siły Powietrzne Kwatery Głównej w celu scentralizowanej kontroli jednostek bojowych lotnictwa na terytorium Stanach Zjednoczonych, niezależnie od Korpusu Powietrznego, ale koordynując je. Oddzielenie Korpusu Powietrznego od kontroli nad jego jednostkami bojowymi spowodowało problemy z jednością dowodzenia, które stały się bardziej dotkliwe, gdy Korpus Powietrzny powiększył się w ramach przygotowań do II wojny światowej. Zostało to rozwiązane przez utworzenie Sił Powietrznych Armii (Army Air Force, AAF), co spowodowało, że obie organizacje podporządkowały się nowemu wyższemu szczeblowi.

  Lotnictwo wojskowe stanowi jeden z zasadniczych rodzajów wojsk w składzie sił zbrojnych i dzięki swoim właściwościom stanowi o formie i charakterze współczesnych i perspektywicznych koncepcji prowadzenia działań zbrojnych.Służba Powietrzna Armii Stanów Zjednoczonych (United States Army Air Service – USAAS) to formacja stworzona w 24 maja 1918 roku w miejsce Aviation Section, U.S. Signal Corps, w momencie wejścia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. W 1926 została zastąpiona przez Korpus Powietrzny Armii Stanów Zjednoczonych United States Army Air Corps (USAAC).

  W dniu 20 czerwca 1941 r. istnienie Korpusu Lotniczego Armii Stanów Zjednoczonych jako głównego komponentu lotnictwa armii amerykańskiej zmieniło się na fakt, że stał się on wyłącznie elementem szkoleniowym i logistycznym nowych Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, które obejmowały siły dawnej Kwatery Głównej Sił Powietrznych pod nową strukturą organizacyjną Dowództwa Bojowego Sił Powietrznych dla operacji bojowych na pierwszej linii frontu; ten nowy element wraz z Korpusem Lotniczym tworzył nowe USAAF.

  Korpus Powietrzny przestał mieć własną strukturę administracyjną po 9 marca 1942 r., ale jako „stała ustawowa organizacja lotniczego ramienia armii i główny składnik Sił Powietrznych Armii” przeważająca większość personelu przydzielonego do Sił Powietrznych Armii była nadal członkami Korpusu Powietrznego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Records of the Army Air Forces [AAF] (ang.). National Archives. [dostęp 2020-03-15].
  2. Maurer Maurer: Air Force Combat Units of World War II. (Air Force Historical Studies Office), 1961, s. 8. (ang.)
  3. Wesley Frank Craven, James Lea Cate: The Army Air Forces In World War II. T. Volume Six – Men and Planes. Air Force Historical Studies Office, 1955, s. 31. (ang.)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wesley Frank Craven, James Lea Cate: The Army Air Forces In World War II. T. Volume Six – Men and Planes. Air Force Historical Studies Office, 1955. (ang.)
 • Maurer Maurer: Air Force Combat Units of World War II. (Air Force Historical Studies Office), 1961. (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.