• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • United Fruit Company

  Przeczytaj także...
  Bananowa masakra - masakra pracowników firmy United Fruit Company, która miała miejsce 6 grudnia 1928 r. w mieście Ciénaga w Kolumbii. Nieznana do dziś liczba osób została zabita (przypuszczalnie od 47 do 2000), po wysłaniu przed rząd wojsk, aby zakończyć miesięczny strajk zorganizowany przez związek pracowniczy, w celu zapewnienia lepszych warunków pracy. Rząd USA zagroził zbrojną interwencją marynarki, w przypadku niewywiązania się rządu kolumbijskiego z ochrony interesów firmy United Fruit. Gabriel García Márquez napisał powieść Sto lat samotności, która luźno nawiązywała do tych tragicznych wydarzeń, podobnie jak Álvaro Cepeda Samudio w swojej powieści La casa grande.Republika bananowa – pejoratywne określenie słabego, politycznie niestabilnego państwa zaliczanego do krajów Trzeciego Świata, rzadziej innych, gospodarczo zależnego od eksportu jednego surowca i rządzonego w niedemokratyczny sposób, zazwyczaj przez dyktatora lub reżim wojskowy.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  United Fruit Company (1899-1970) – amerykańska korporacja, która działała na rynku handlu owocami tropikalnymi (głównie bananami i ananasami). Wywodzi się z niej działająca do dziś firma Chiquita Brands International.

  Firma, posiadająca przez dużą część XX wieku faktyczny monopol na handel bananami i ananasami uprawianymi w krajach Trzeciego Świata (głównie Ameryki Centralnej), często oskarżana była o praktyki neokolonialistyczne, stała się symbolem międzynarodowego kapitalizmu, a państwa, w których działała, określane były mianem republik bananowych.

  Ananas (Ananas Mill.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny bromeliowatych (Bromeliaceae). W stanie naturalnym rośnie w Ameryce Południowej.Banan – jadalny owoc tropikalny, z botanicznego punktu widzenia – jagoda, produkowany przez kilka gatunków roślin okrytonasiennych z rodzaju banan (Musa), najczęściej są to owoce banana zwyczajnego.

  W 1970, po okresie złych wyników finansowych, United Fruit Company zostało połączone z AMK, tworząc United Brands Company, a następnie przekształcone w korporację Chiquita Brands International.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • bananowa masakra
 • Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Neokolonializm – to utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość.
  Trzeci Świat – powstałe w okresie zimnej wojny określenie grupy państw nienależących do bloku zachodniego – w którym dominował kapitalizm, ani bloku wschodniego – gdzie dominował ustrój socjalistyczny.
  Korporacja – rodzaj organizacji (społecznej), zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie (korporanci).
  Monopol (z grec. monos – jeden i poleo – sprzedaję) – rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo. Posiada ono pozycję monopolistyczną, czyli dla innych przedsiębiorstw istnieją bariery wejściu na ten rynek uniemożliwiające podjęcie konkurencji. Realizuje ono politykę monopolistyczną prowadzącą do zdobycia i utrzymania pozycji monopolistycznej.
  Kapitalizm – system ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji, wolnej przedsiębiorczości, wolnym obrocie towarami i usługami oraz na wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami. W kapitalizmie występują dwie podstawowe klasy społeczne: przedsiębiorcy (określani też jako kapitaliści, lub w marksizmie - burżuazja) i zatrudniani przez nich pracownicy (w marksizmie - proletariat). . Stosunki między nimi opierają się na ruchu pieniędzy, dóbr i usług.
  Chiquita Brands International Inc. - amerykański producent i dystrybutor bananów oraz innych towarów rolnych z siedzibą w Charlotte w Karolinie Północnej. Firma używa różnych nazw marek, w tym flagowych Chiquita oraz Fresh Express. Firma jest przodującym dystrybutorem bananów w Stanach Zjednoczonych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.