• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Umultowo  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina Suchy Las – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WB UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów w dwóch trybach, na sześciu kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne). Miejscem, gdzie znajduje się Collegium Biologicum, czyli siedziba wydziału jest kampus Morasko na osiedlu Umultowo.

  Umultowo (hist. Umóltowo, Omóltowo, Villa Unolfi (1253), Onulfi villa, Hunołtowicz (1310), Hunoltowicze (1313), Unolfowice, Ulmenhof) – część miasta Poznania i osiedle administracyjne, w północnym obszarze miasta.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Położona w północnej części miasta, nad Wartą, granicząca z Moraskiem (w tym Hubami Moraskimi) od zachodu, z Radojewem (Nową Wsią Górną i Dolną) od północy, z Naramowicami od południa. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się najwęższy odcinek Przełomu Rzeki Warty.

  Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w ośmiu kierunkach zaliczanych do nauk geograficznych, na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w dwóch budynkach na poznańskim Kampusie Morasko: w Collegium Geographicum (ul. Dzięgielowa) oraz w Collegium Geologicum (ul. Maków Polnych).

  Historia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Dwór na Umultowie w Poznaniu.

  Historycznie osobna miejscowość nad Jeziorem Umultowskim (początki osadnictwa datowane na ok. XI w.), stopniowo rozbudowywana w kierunku doliny rzeki Warty. Pierwsze pisemne wzmianki o Umultowie pojawiają się w dokumencie lokacyjnym miasta Poznania z 1253 roku, kiedy to książę Przemysł I przekazał kilka okolicznych wsi mieszkańcom nowo lokowanego miasta. W dokumencie tym Umultowo figuruje pod nazwą Villa Unolfi. W roku 1310 roku część Umultowa a potem w roku 1313 pozostała jej część wraz z jeziorem, została przekazana przez ówczesnego wójta Poznania Przemko oraz jego ojca Ludwika, Kapitule Katedry Poznańskiej, która gospodarowała na tych ziemiach do około roku 1623, kiedy oddała je dominikanom poznańskim. W roku 1797, w ramach działań wynaradawiających ziemie zaboru pruskiego, władze pruskie skonfiskowały szereg majątków kościelnych i przekazały je świeżo uszlachconemu kupcowi berlińskiemu Zygmuntowi Ottonowi von Treskow (wraz z Owińskami, Biedruskiem, Bolechowem, Moraskiem, Radojewem i innymi), w którego rękach pozostawały do Powstania Wielkopolskiego. Rodzina von Treskow zbudowała na terenie wsi Umultowo niewielki dwór oraz zabudowania folwarczne, których część przetrwała do dnia dzisiejszego. W 1860 r. w Umultowskim dworze urodziła się córka Zygmunta Ottona - Antonie Malwine Amalie Valeska von Treskow.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  W 1806 roku przez Umultowo przejeżdżał Napoleon Bonaparte.

  W 2. poł. XX wieku wieś Umultowo została etapami włączona w granice miasta Poznania, wraz z Moraskiem i Radojewem. Od 1982 roku przez okres jednego roku, na terenie Umultowa wydobywano piasek. Po zakończeniu wydobycia, na terenie wyrobiska utworzono wysypisko śmieci. Po wypełnieniu wyrobiska kopalnego wysypisko zostało zrekultywowane i zamknięte.

  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.Różany Potok (także Różany Strumień) – potok o długości około 5,5km na terenie północnego Poznania. Lewobrzeżny dopływ Warty. Tworzył południową granicę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Morasku.

  Od nazwy dzielnicy wywodzi się ul. Umultowska. Jej pisownia w przeszłości brzmiała: Ulułtowska oraz Umółtowska.

  Zdjęcie satelitarne terenów obecnego Piątkowa, Moraska, Umultowa i Naramowic, 1965

  1 stycznia 1987 r. przyłączono do Poznania obszar wsi Umultowo o powierzchni 526,46 ha z gminy Suchy Las.

  Dwór umultowski
  Ulica Kresowa róg Jarowej
  Ulica Dolna - Poznański Przełom Warty, z drugiej strony - Czerwonak

  Obszar Umultowa w latach 1987–1990 należał do dzielnicy Stare Miasto.

  Na mapach: 52°28′40″N 16°57′47″E/52,477778 16,963056 Nowa Wieś Dolna (niem. Neudorf Hauland) – część Poznania zlokalizowana na południowy wschód od Nowej Wsi Górnej i na północny wschód od Umultowa, pomiędzy zwartymi terenami leśnymi i rzeką Wartą.Czerwonak (nazwa średniowieczna Czerwony Młyn) – duża wieś gminna położona na północny wschód od Poznania na terenie powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim przy drodze wojewódzkiej nr 196. Siedziba gminy Czerwonak.

  W 1992 r. utworzono jednostkę pomocniczą miasta Osiedle Umultowo.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Huby Moraskie – część Poznania, zlokalizowana w południowej części Moraska, na północ od uniwersyteckiego Kampusu Morasko, wzdłuż południowej części ulicy Huby Moraskie. Dzielnica graniczy na wschodzie z Umultowem.
  Jezioro Umultowskie - jezioro morenowe polodowcowe, położone w północnej części Poznania, na terenie Umultowa, w rejonie ulic Umultowskiej, Mleczowej, Słonecznikowej i Rumiankowej. Jest to jeden z najmniejszych zbiorników wodnych miasta. Jezioro leży w północnym, naramowckim klinie zieleni i w tym klinie jest jedynym większym akwenem. Zasilane przez Potok Umultowski. Nad brzegiem jeziora od strony ulicy Mleczowej zlokalizowany jest kościół pw. Św. Jadwigi Królowej Wawelskiej oraz w pobliżu znajdują się Osiedle Różany Potok i Kampus Morasko.
  Kolej obwodowa w Poznaniu - linia kolejowa w Poznaniu pozwalająca ominąć dworzec Poznań Główny przez część składów. Obwodnicą jeżdżą głównie pociągi towarowe, w tym dostarczające węgiel do elektrociepłowni Poznań Karolin oraz Dolna Odra.
  Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WF UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne oraz niestacjonarne na czterech kierunkach, które zalicza się do nauk fizycznych. Wydział mieści się w budynku Collegium Phisicum przy ul. Umultowskiej 85 (kampus Morasko).
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na dwóch kierunkach (matematyka oraz informatyka), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).
  Na mapach: 52°29′34″N 16°56′34″E/52,492778 16,942778 Nowa Wieś Górna – część Poznania zlokalizowana pomiędzy Radojewem na północy, a Umultowem na południu. Nowa Wieś Górna nie graniczy ściśle z Nową Wsią Dolną - obie te części Poznania oddziela las.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.919 sek.