• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Zygmunta Waltera-Jankego w Katowicach  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Ulica Tadeusza Kościuszki w Katowicach – jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Katowic, jest najdłuższą ulicą w Katowicach. Biegnie przez dzielnice: Śródmieście, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Piotrowice-Ochojec do Mikołowa (zmiana nazwy na ul. Katowicką).
  Opis[ | edytuj kod]
  ulica Z. W. Jankego − tabliczka
  Osiedle "Targowsko" przy ul. Z. W. Jankego
  Plac Filipa Limańskiego
  Zabudowania przy ul. Zygmunta Waltera-Jankego

  Ulica posiada przeznaczenie na cele komunikacji drogowej klasy technicznej L. Jest publiczną drogą klasy głównej. Z badań, przeprowadzonych w 2007 wynika, że w rejonie mostu na rzece Ślepiotce natężenie ruchu samochodowego w godzinach popołudniowego szczytu wynosi 1550 pojazdów (88,8% − samochody osobowe, 7,1% − samochody dostawcze, 2,3% − autobusy, 1,4% − samochody ciężarowe). Pod ulicą zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 500 mm oraz gazociąg niskiego ciśnienia Ø 300 mm.

  Styl międzynarodowy – prąd architektury modernistycznej, z którym często jest ona utożsamiana, rozwijający się od około 1922 w Europie, a później na całym świecie.Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.

  Ulicą kursują linie autobusowe KZK GOP. Przy drodze została wytyczona ścieżka rowerowa. W rejonie ul. Z. W. Jankego i ul. Szewskiej znajduje się plac imienia Filipa Limańskiego − poległego w walkach podczas III powstania śląskiego mieszkańca Katowic.

  Obiekty zabytkowe[ | edytuj kod]

  Przy ulicy znajdują się następujące historyczne obiekty, objęte ochroną konserwatorską:

 • budynek (ul. gen. Z. W. Jankego 59); ochronie podlegają: skala i forma historyczna, geometria dachu i jego pokrycie, historyczna wyprawa elewacji (kolorystyka tynku, ceglana elewacja), cechy stylowe i detal architektoniczny;
 • budynek szkoły (V Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego) z lat trzydziestych XX wieku (ul. gen. Z. W. Jankego 65);
 • dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 135, na rogu z ul. Szewską); wzniesiony w pierwszej ćwierci XX wieku na działce narożnej;
 • wolnostojąca kamienica mieszkalna (ul. gen. Z. W. Jankego 147, na rogu z ul. Kornasa); wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku wraz z zapleczem gospodarczym na działce narożnej;
 • dom mieszkalny − kamienica (ul. gen. Z. W. Jankego 156) oraz dawny młyn (ul. gen. Z. W. Jankego 157);
 • budynek szkoły (ul. gen. Z. W. Jankego 160), wzniesiony w stylu funkcjonalizmu;
 • dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym (ul. gen. Z. W. Jankego 163); wzniesiony w latach trzydziestych XX wieku;
 • dwa domy tradycyjne (ul. gen. Z. W. Jankego 172, 180, 184, 186, 188, 192, 194, 200, 204, 224, 228);
 • dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 181, na rogu z ul. Armii Krajowej); wzniesiony w pierwszej ćwierci XX wieku na działce narożnej; na parterze istnieją sklepy;
 • wolnostojący dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 203, na rogu z ul. ks. Stanisława Wilczewskiego); wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku na działce narożnej;
 • wolnostojący dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 209); wzniesiony na początku XX wieku;
 • wolnostojący dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 217, na rogu z ul. Karola Darwina); wzniesiony na początku XX wieku na działce narożnej;
 • wolnostojący dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 225, na rogu z ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera); wzniesiony na początku XX wieku na działce narożnej;
 • kamienica mieszkalna z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 227−229; wzniesiona na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w pierzei domu pod numerem 231;
 • kamienica mieszkalna z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 231); wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku;
 • wolnostojąca kamienica mieszkalna z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 243); wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku na działce narożnej;
 • wolnostojąca kamienica mieszkalna z zapleczem gospodarczym i ogrodem (ul. gen. Z. W. Jankego 253); wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku;
 • krzyż na rogu ulic Z. Waltera-Jankego i ul. Szewskiej; pochodzący z XVII wieku, wzniesiony na mogiłach żołnierzy szwedzkich, walczących 28 VIII 1644 w biwie z wojskami Zygfryda II Promnitza;
 • krzyż przy ul. Z. Waltera-Jankego (przy wjeździe od Mikołowa); powstały w XIX wieku z fundacji Andrzeja Limańskiego, na pamiątkę rodziców, zmarłych na cholerę;
 • krzyż przy ul. Z. Waltera-Jankego, obok dawnego budynku poczty; wzniesiony w 1933 z fundacji mieszkańców, zbudowany z piaskowca w formie czworokąta z monogramem IHS i cytatem z trenów Jeremiasza.
 • Instytucje[ | edytuj kod]

  Przy ul. Zygmunta Waltera-Jankego swoją siedzibę mają:

  Ulica Armii Krajowej w Katowicach − jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w katowickich dzielnicach Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec, Kostuchna i Podlesie. Ulica posiada przebieg o kierunku zbliżonym do południkowego. Znajdują się przy niej historyczne obiekty, świadczące o ważnej funkcji, jaką było połączenie drogowe dawnych wsi − dzisiejszych dzielnic miasta.Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach − placówka kulturalna na terenie miasta Katowic, zajmująca się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów na nośnikach fizycznych oraz udzielająca informacji o swoich i obcych materiałach bibliotecznych.
 • sklepy, przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, organizacje;
 • zakład pogrzebowy, centrum edukacyjno-szkoleniowe, księgarnia;
 • Gimnazjum Publiczne nr 20, banki;
 • zakład opieki zdrowotnej;
 • Miejska Biblioteka Publiczna (filia nr 9);
 • Miejskie Przedszkole nr 46;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia − Śląski Oddział Wojewódzki;
 • Miejski Dom Kultury "Piotrowice" − Filia nr 1;
 • Miejskie Przedszkole nr 4;
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego (ul. gan. Z. W. Jankego 65); na fasadzie budynku szkoły znajduje się tablica, upamiętniająca Hilarego Hermana − nauczyciela liceum, uczestnika Ruchu Oporu, który zginął z rąk hitlerowców 3 września 1939; tablicę odsłonięto w 1979.
 • Szkoła Policji w Katowicach

  Ulica Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Katowicach − jedna z zabytkowych uliczek w katowickiej dzielnicy Piotrowice-Ochojec. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą generała Zygmunta Waltera-Jankego. Następnie krzyżuje się z ulicą Karola Szymanowskiego. Kończy swój bieg za skrzyżowaniem z ulicą Artura Grottgera. Biegnie równolegle do ulicy Karola Darwina. Droga posiada długość 354 metry i powierzchnię 2007 m.III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne od 2/3 maja do 5 lipca 1921 mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.
  Brynów - Osiedle Zgrzebnioka dzielnica Katowic położona w zespole dzielnic Zachodnich. Powstała w wyniku podzielenia Brynowa na dwie części: wschodnią i zachodnią. W dzielnicy tej mieszka 6 120 mieszkańców (stan 2007) głównie na Osiedlu Zgrzebnioka, które składa się z wielu nowo powstałych domków jednorodzinnych oraz niskich bloków (do 4 pięter). Potocznie osiedle nazywane jest "ptasim osiedlem", ze względu, iż wszystkie ulice pochodzą od nazw ptaków, np. ulica Kolibrów, ulica Gawronów itp. Dzielnica ta nie ma charakteru przemysłowego, na jej terenie znajduje się m.in. Park im. T. Kościuszki.
  Ulica Karola Darwina w Katowicach − jedna z zabytkowych uliczek w katowickiej dzielnicy Piotrowice-Ochojec. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą generała Zygmunta Waltera-Jankego. Następnie krzyżuje się z ulicą Karola Szymanowskiego; kończy bieg przy ulicy Artura Grottgera. Ulica od 1945 nosi imię Karola Darwina.
  Ulica Aleksandra Kostki-Napierskiego w Katowicach − jedna z zabytkowych uliczek w katowickiej dzielnicy Piotrowice-Ochojec. Ulica rozpoczyna swój bieg w Piotrowicach od skrzyżowania z ul. ks. dra Stanisława Wilczewskiego. Następnie krzyżuje się z ul. Wronią, ul. Załogową, ul. Armii Krajowej, ul. Chocimską, ul. ks. Jana Szurleja, ul. Konstantego Kempy, ul. Gołębia, ul. Karola Kornasa i ul. Skotnica. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Marcina Radockiego w Ochojcu.
  Kino Piast w Katowicach − nieistniejące kino, funkcjonujące w latach 1933−1991 w Piotrowicach (obecnie dzielnica Katowic), przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 132.
  Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.