• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Wspólna w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.
  Marek Leykam, właściwie Maurycy Jan Lewiński (ur. 4 września 1908 w Warszawie, zm. 27 lutego 1983 tamże), polski historyk sztuki i architekt.

  Ulica Wspólna – ulica w Warszawie o długości ok. 1300 m położona w dzielnicy Śródmieście. Zaczyna się 150 m przed ul. Kruczą i biegnie na zachód, aż do ul. T. Chałubińskiego. Na części przebiegu jest ulicą jednokierunkową.

  Historia[]

  Pierwotnie była to polna droga, biegnącą przez pola Kałęczyna między włókami Burkat na południu i tzw. Włóką Szeroką na północy (stąd nazwa późniejszej ulicy). Właściciele Włóki Szerokiej, misjonarze świętokrzyscy, zbudowali przy drodze folwark, a następnie cegielnię. Potem założyli cmentarz dla parafii świętokrzyskiej i wybudowali na nim w 1783 klasycystyczną kaplicę, istniejącą do dziś. Po cegielni, która znajdowała się w pobliżu obecnej ulicy Poznańskiej, zachowały się jeszcze glinianki.

  Plac Trzech Krzyży w Warszawie – plac w Warszawie, w Śródmieściu, w ciągu Traktu Królewskiego, u wylotu Nowego Światu, ul. Książęcej, Bolesława Prusa, Wiejskiej, Alej Ujazdowskich, ul. Mokotowskiej, Hożej, Brackiej i Żurawiej; dawny plac rozdrożny na trakcie ze Starej Warszawy do Solca, Ujazdowa, Rakowca i Grzybowa.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ulica Wspólna uzyskała swoją nazwę w 1770, uregulował ją w tym czasie geodeta, nadając jej szerokość 24 łokci (14 m). Na wymierzonych przez niego działkach, wybudowano do 1784 24 domy i dworki z drewna i 1 dom murowany. Zabudowa objęła Wspólną od rozdroża Złotych Krzyży do ul. Wielkiej (ob. Poznańskiej). Mniej więcej w tym samym czasie wybudowano niewielki browar; jednocześnie pożar zniszczył kilka domów. Po 1831 zamknięto cmentarz.

  Galeria Raster – prywatna polska galeria sztuki współczesnej z siedzibą w Warszawie, założona w 2001 r. przez Łukasza Gorczycę, Michała Kaczyńskiego.Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.

  W 1858 Wspólna została poszerzona, a w kolejnych latach stanęło przy niej kilka murowanych domów, a przy ul. Leopoldyny i Teodora założono Ogród Pomologiczny. Najpiękniejsze i najokazalsze kamienice wybudowano w latach 1898−1911.

  W 1944 zabudowa przy ulicy Wspólnej została bardzo zniszczona. Podczas planowania odbudowy, dużą jej część przeznaczono na tzw. dzielnicę ministerstw, co oznaczało, że duża część dawnej zabudowy została przeznaczona do rozbiórki (prawie 40 kamienic). Jednocześnie zdecydowano odciąć ulicę od placu Trzech Krzyży przez budowę gmachu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

  Ulica Tytusa Chałubińskiego w Warszawie – ulica w południowej części Śródmieścia Warszawy, biegnąca od ul. Koszykowej do Alej Jerozolimskich.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

  Ważniejsze obiekty[]

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 1/3)
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (nr 2)
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (nr 2)
 • Ministerstwo Rozwoju (nr 2/4)
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (nr 2/4)
 • Ministerstwo Skarbu Państwa (nr 6)
 • Socrealistyczny gmach Ministerstwa Rolnictwa (nr 30)
 • Zabytkowy budynek projektu Franciszka Lilpopa, niegdyś siedziba Porozumienia Centrum (nr 35)
 • Obelisk z tablicą pamiątkową poświęcony żołnierzom batalionu AK „Zaremba-Piorun” (przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską)
 • Biurowiec Ufficio Primo, d. Prezydium Rządu projektu arch. Marka Leykama (1952) z okrągłym holem kolumnowym i kopułą (nr 62)
 • Galeria Raster (nr 63)
 • „Dom Pod Jesionami” – odbudowana po II wojnie światowej kamienica malarza Zdzisława Jasińskiego (nr 63b)
 • Zabytkowa kaplica św. Barbary przy kościele pw. św. Piotra i Pawła (1783) (nr 68) – odbudowana po zniszczeniach ostatniej wojny kaplica z dekoracją ścienną, przedstawiającą świętego Jana Ewangelistę. Jest to pozostałość po tzw. Domu Śmierci – zespole zabudowań przycmentarnych, w którego skład wchodziły dwie kostnice, katakumby, kaplica pod wezwaniem św. Barbary, plebania i dom grabarzy.
 • Przypisy

  1. Kwiryna Handke: Dzieje Warszawy nazwami pisane. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2011, s. 191. ISBN 978-83-62189-08-3.
  2. Jerzy S. Majewski: Kościół św. Piotra i Pawła, róg Wspólnej i Emilii Platter (pol.). Gazeta Stołeczna, 2-11-2007. [dostęp 2010-07-04].

  Bibliografia[]

 • Eugeniusz Szwankowski: Ulice i place Warszawy: przewodnik. Warszawa: PWN, 1963.
 • Zdzisław Piotr Jasiński (ur. 18 stycznia 1863 w Warszawie, zm. 18 listopada 1932 w Warszawie) – polski malarz, rysownik, akwarelista.Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Nowe ministerstwo powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parafia św. Barbary w Warszawie – mieści się na terenie pomiędzy dzisiejszymi ulicami Emilii Plater, Nowogrodzką, św. Barbary i Wspólną. Kaplica św. Barbary istnieje od 1782 roku. W latach 1883−1886 wzniesiono w jej sąsiedztwie nowy kościół św. Apostołów Piotra i Pawła całkowicie zniszczony w 1944 r. W latach 1946−1957 odbudowano go według zupełnie nowych planów.
  Browar - zakład produkcyjny, w którym wytwarzane jest piwo czyli napój powstały ze słodu, wody i chmielu poddany fermentacji alkoholowej przy użyciu drożdży. Moce wytwórcze sięgają kilku milionów hektolitrów rocznie.
  Ministerstwo Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Budynek Ministerstwa Gospodarki znajduje się w Warszawie. Tworzy zachodnią pierzeję Placu Trzech Krzyży między ulicami Hożą i Żurawią. Został wzniesiony w latach czterdziestych XX wieku według projektu architektów Stanisława Bieńkuńskiego i Stanisława Rychłowskiego jako siedziba Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG).
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.