• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Warszawska w Katowicach



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ulica Tadeusza Kościuszki w Katowicach – jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Katowic, jest najdłuższą ulicą w Katowicach. Biegnie przez dzielnice: Śródmieście, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Piotrowice-Ochojec do Mikołowa (zmiana nazwy na ul. Katowicką).Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach znany tradycyjnie jako kościół Mariacki. Zbudowany w stylu neogotyckim, na planie krzyża łacińskiego, z ciosów kamiennych, przy obecnym placu ks. E. Szramka.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}

  Ulica Warszawska – jedna z najważniejszych ulic w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście. W XIX wieku był to ważny trakt, prowadzący do Mysłowic. Współcześnie stanowi główny szlak pieszo-komunikacyjny ścisłej strefy centrum miasta.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Szpital im. św. Elżbiety w Katowicach − samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w katowickiej dzielnicy Śródmieście przy ul. Warszawskiej 52, prowadzony przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

  Rozpoczyna swój bieg przy Rynku w centrum Katowic, biegnie obok starej zabudowy Śródmieścia, budynku dawnego Banku Spółek Zarobkowych z 1923, Ewangelickiego Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, budynku katowickiego oddziału NBP, Kościoła Mariackiego, krzyżuje się z ul. ks. Konstantego Damrota, ul. Górniczą i ul. Druckiego-Lubeckiego. Swój bieg kończy przy skrzyżowaniu z ul. Jerzego Dudy-Gracza, zmieniając nazwę na ul. 1 Maja.

  Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.Ewangelicki Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach − kościół diecezjalny diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 18.

  Historia[ | edytuj kod]

  ul. Warszawska, zaznaczona czerwoną linią, na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1933
  niesistniejąca już Willa Grundmanna
  gmach banku NBP (róg z ul. Bankową)
  początek ul. Warszawskiej przy Rynku (pocztówka z pocz. XX wieku)
  Willa Ignatza Grünfelda (pierwsza po prawej)
  Gmach dawnego Banku Spółek Zarobkowych w Katowicach (później Banku PKO) przy ul. Warszawskiej 7
  ul. Warszawska 5 oraz "Kawiarnia Kryształowa"
  ul. Warszawska 10, kamienica z 1868 (przebud. 1912)
  ul. Warszawska 15, wybud. w 1893
  ul. Warszawska 33
  ul. Warszawska 36

  Pierwotnie ciąg ulic prowadzących do Rynku (dawniej Friedrichplatz) nazywał się Chausseestraße/Chausee von Myslovitz, w 1857 nazwę zmieniono na Friedrichstraße. Była to główna oś w kierunkach wschód − zachód (razem z Grundmannstraße − ul. 3 Maja oraz Bismarckstraße − ul. Gliwicka). W połowie XIX wieku znajdował się tu Urząd Gminy (Chausseestraße 2).

  Ulica księdza Konstantego Damrota w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. W swojej południowej części prowadzi do osiedla Ignacego Paderewskiego.Spółdzielczy Dom Handlowy „Zenit” (SDH „Zenit”) − modernistyczny budynek przy katowickim Rynku 12 (róg z ul. Warszawską).

  Na mapie układu przestrzennego wsi Katowice z 1823 droga istnieje jako ważny szlak prowadzący do Mysłowic.

  W 1848 przy ul. Warszawskiej otwarto pierwszy hotel w Katowicach, w miejscu obecnego Domu Handlowego "Zenit". Od nazwiska jednego z właścicieli (Karl Welt) był popularnie nazywany Hotelem Welta. W 1850 wystąpił w nim ze swoją orkiestrą Johann Strauss.

  W 1856 w niewielkim domu przy Friedrichstraße aptekarz Tripitz założył pierwszą katowicką aptekę (później przeniesiona na Mühlstraße – dziś ul. Młyńska). 1 sierpnia 1876 przy tej ulicy powstała również Adlerapotheke ("Apteka pod Orłem") w Spiszowym Domu (zał. przez aptekarza Liedkiego, później należała do radcy miejskiego Herzbergera).

  Śląskie Kolejki (niem. Schlesiche Kleinbahn AG) − powstała w 1898 druga spółka tramwajowa w GOP, zbudowała linię Mysłowice-Katowice-Świętochłowice-Bytom. Po odrodzeniu państwa polskiego firma uzyskała polską nazwę i zarządzała siecią tramwajową na terenie miast GOP przyznanych Polsce. W okresie okupacji niemieckiej firma ponownie otrzymała nazwę niemiecką, a od 1945 – znów polską i przymusowy zarząd państwowy. W 1952 roku Śląskie Kolejki włączono do WPK. Dawne linie Śląskich Kolejek obsługiwane obecnie są przez Tramwaje Śląskie.Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego – teatr znajdujący się na katowickim rynku, największa scena teatralna na Górnym Śląsku

  Według królewskich pruskich pomiarów krajowych z 1881 (wydanych w 1883), skrzyżowanie Friedrichstraße i Sedanstraße (obecnie ul. Andrzeja Mielęckiego) leży 264,2 m powyżej poziomu morza.

  Uregulowane w fazie wczesnoprzemysłowej proste odcinki traktów i dróg wiejskich zachowały się i były włączane w sieć ulic miejskich, a dwie główne osie komunikacyjne − równoleżnikowa (obecnie ul. Chorzowska i dalej ul. Warszawska) i południkowa (obecnie al. Wojciecha Korfantego a dalej ul. Pocztowa i ul. Tadeusza Kościuszki) − stały się głównymi osiami kanwy urbanistycznej Śródmieścia.

  Richard Lucae (ur. 12 kwietnia 1829 w Berlinie, zm. 26 listopada 1877 tamże) – niemiecki architekt, dyrektor Akademii Budownictwa (niem. Bauakademie) w Berlinie (1873–1877).Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) - związek międzygminny w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  Charakterystycznym elementem krajobrazu miasta w najwcześniejszym okresie rozwoju była dzielnica willowa, rozciągnięta wzdłuż wschodniego odcinka głównej osi urbanistycznej − szosy mysłowickiej (obecnie ul. Warszawska). W początkach XX wieku ulica Warszawska była główną drogą wjazdową do Katowic od strony wschodniej. 20 czerwca 1922 wkroczył nią do miasta generał Stanisław Szeptycki ze swoimi wojskami. W 1926 drodze nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na ścianie budynku pod nr 6. znajduje się tablica pamiątkowa, ufundowana w 1962 przez społeczeństwo Katowic, ku czci zamordowanego przez niemieckie bojówki 17 sierpnia 1920 Andrzeja Mielęckiego. W 1927 oficynę drukarską o nazwie "Drukarnia Handlowa" z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 33 założyli bracia Hil i Berek Sztrochlicowie z Będzina. Jesienią 1927 ulica została w kilku miejscach wybrukowana kostką drewnianą. W latach trzydziestych XX wieku przy ulicy pod numerem 49 zlokalizowany był III Komisariat Policji, a pod numerem 21 − hotel "Czora" z trzema pokojami. Podczas II wojny światowej przy ówczesnej Friedrichstraße znajdowała się siedziba grupy gospodarczej wytopu metali Schlesische AG für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb.

  Ulica 1 Maja w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic Katowic, łącząca Śródmieście z dzielnicami wschodnimi (Zawodzie, Szopienice-Burowiec) oraz jedna z głównych ulic Zawodzia.Ulica Chorzowska w Katowicach − jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jest bezpośrednim połączeniem drogowym katowickiego Śródmieścia z miastem Chorzów, od którego wzięła swoją nazwę. Na całej długości jest częścią drogi krajowej nr 79. Szlak w tym miejscu istniał od XVIII wieku. Wzdłuż ulicy przebiegają tory tramwajowe, istniejące tu od 1897. W latach 2002−2007 ciąg alei Walentego Roździeńskiego, ronda gen. J. Ziętka i ul. Chorzowskiej uległ przebudowie w związku z poprowadzeniem tamtędy Drogowej Trasy Średnicowej. Przy ulicy znajdują się wieżowce, biurowce i centrum handlowe.

  W latach 60. i 70. XX wieku w związku z budową nowego dworca kolejowego wyburzono część zabudowy w kwartale ulic: 3 Maja, Warszawska, J. Słowackiego. Teatr Śląski w 1981 otworzył tu Scenę Kameralną (ul. Warszawska 2). W 2009 za około 30 mln złotych zmodernizowano torowisko; tory tramwajowe zostały zabudowane w betonowych płytach prefabrykowanych. Wykonano także kilkanaście przystanków tramwajowych z peronami o szerokości jednego pasa ruchu (ograniczono tym samym jezdnię dla samochodów). Wszystkie przystanki wyposażono w nowe wiaty i zabezpieczono je barierami, chroniącymi pieszych od strony jezdni przed ochlapaniem przez przejeżdżające samochody.

  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Ignatz (Izaak) Grünfeld (ur. 11 stycznia 1825 w Żorach, zm. 27 grudnia 1894 w Katowicach) – niemiecki architekt, mistrz i przedsiębiorca budowlany, założyciel firmy Ignatz Grünfeld Baugeschäft, działający w drugiej połowie XIX wieku w Katowicach i przyległych miastach okręgu przemysłowego. Wieloletni członek katowickiej Rady Miasta. Postać niezwykle zasłużona dla urbanistycznego rozwoju Katowic, dziś, z racji niemieckiego pochodzenia na polskim Górnym Śląsku zapomniana.

  W 1999 zawaliła się kamienica przy ul. Warszawskiej 9 (narożna z ul. A. Mielęckiego).

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]




  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Maria Jan Teofil Szeptycki (ur. 3 listopada 1867 w Przyłbicach k. Jaworowa, zm. 9 października 1950 w Korczynie) – polski hrabia, generał major Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał broni Wojska Polskiego.
  Zarząd Transportu Metropolitalnego, ZTM – jednostka organizacyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, powołana w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie miast należących do związku metropolitalnego. Jest to największy obszarowo organizator transportu publicznego w Polsce.
  Rynek w Katowicach (dawnej Friedrichsplatz, Ring) − rynek miejski położony w centrum Katowic. Jest to jeden z głównych placów Śródmieścia do którego prowadzą: ul. 3 Maja, ul. Warszawska, ul. Staromiejska, ul. Teatralna, ul. Adama Mickiewicza, ul. św. Jana, ul. Pocztowa, ul. Młyńska oraz aleja Wojciecha Korfantego.
  Ulica Młyńska w Katowicach (do 1922 i w latach 1939−1945 Mühlstraße) − jedna z najstarszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Rozpoczyna swój bieg od Rynku. Następnie krzyżuje się z ulicą Wawelską. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową obok placu Wilhelma Szewczyka i dworca kolejowego. Nazwa ulicy pochodzi od młynów, które zostały wybudowane nad rzeką Rawą w wiekach XVIII i XIX. Wznoszono przy niej także magazyny zbożowe (niem. Dampfmühl).
  Ulica Francuska w Katowicach − jedna z najważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Łączy centrum Katowic z lotniskiem w Muchowcu i Katowickim Parkiem Leśnym.
  Ulica Szkolna w Katowicach − jedna z zabytkowych uliczek w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Ulica ma długość 172 m i powierzchnię 1242 m². Została wytyczona do lat osiemdziesiątych XIX wieku.
  Będzin (niem. Bendzin, ros. Бендзин) – miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.