• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Warszawska w Kaliszu

  Przeczytaj także...
  Aleja Władysława Sikorskiego – aleja w Kaliszu położona w dzielnicy Chmielnik. Została wybudowana w latach 1981-1991 i ma 980 metrów długości. Jest ona przedłużeniem alei Wojska Polskiego, która łączy ją z ulicą Warszawską. Jest jednojezdniowa i stanowi fragment drogi krajowej nr 12 przez co panuje na niej duży ruch. Już podczas jej budowy pomyślano o dobudowie w przyszłości drugiej jezdni, jednak obecnie nie ma takich planów. Mimo dosyć stromej doliny Prosny nie ma tutaj ostrego wjazdu (w stronę ulicy Warszawskiej) co ułatwia przejazd ciężkim tirom, których jeździ tutaj dużo. Okolice alei są słabo zagospodarowane – jest przy niej zaledwie kilka budynków, w tym jedna firma. Kursuje tutaj linia autobusowa nr 6.Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.
  Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.

  Ulica Warszawska – jedna z ważniejszych i ruchliwszych ulic Kalisza mająca około 2,2 km długości. Jest fragmentem drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 470. Przebiega przez trzy dzielnice miasta: Śródmieście, Tyniec i Chmielnik.

  Przebieg[]

  Ulica Warszawska zaczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Stawiszyńską, ulicą 3 Maja oraz placem Jana Kilińskiego. Od mostu Warszawskiego idzie na granicy Tyńca i Chmielnika. Krzyżuje się z ważnymi arteriami miasta: ulicą Łódzką i aleją Władysława Sikorskiego. W miejscach tych duży ruch drogowy wymagał zamontowania sygnalizacji świetlnej. Ulica kończy się na granicy miasta. Dalej trasa idzie na Turek i autostradę A2.

  Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  W przyszłości wraz z budową czwartego odcinka Trasy Stanczukowskiego skrzyżowanie z aleją Sikorskiego przebudowane będzie na rondo.

  Obiekty[]

  Zabudowę przy ulicy Warszawskiej stanowią w większości domy mieszkalne. Są jednak również inne obiekty, głównie firmy. Oto najważniejsze z nich:

 • zabytek Przedszkole Publiczne nr 3, nr. 8
 • Tontor, nr. 10
 • Poczta Polska, urząd pocztowy nr 1 – filia, nr. 39
 • Specjalistyczna Przychodnia Małych Zwierząt, nr. 63
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu - posterunek, nr. 63A
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii, nr. 63A
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - delegatura, nr. 63A
 • Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, nr. 93A
 • schronisko dla zwierząt, nr. 95
 • Komunikacja[]

  Ulicą Warszawską kursuje sześć linii autobusowych Kaliskich Linii Autobusowych, lecz tylko jedna z nich jeździ na jej większej długości:

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Trasa Stanczukowskiego (Zachodnia Obwodnica) – budowana obwodnica Kalisza będąca fragmentem dróg krajowych nr 12 i nr 25. Wchodzi w skład ulic: Podmiejskiej, Stanczukowskiego i Piłsudskiego. Jest to bardzo ruchliwa trasa. Połączy ona aleję Wojska Polskiego na wysokości ronda Westerplatte ze Szlakiem Bursztynowym. Obwodnica omija śródmieście Kalisza i kilka innych dzielnic, lecz i to już nie wystarcza potrzebom miasta. Do tego celu zostanie wybudowana druga zachodnia obwodnica Kalisza, która przede wszystkim ominie największą sypialnię miasta – Dobrzec. Trasa Stanczukowskiego jest podzielona na cztery etapy. Zostały już zrealizowane trzy z nich o łącznej długości 4,9 km. Po zrealizowaniu czwartego etapu trasa będzie mieć około 9,1 km długości. W planach jest dobudowanie na większej długości drugiej jezdni.
 • 1 (Hanki Sawickiej – Winiary Osiedle)
 • 1A (Hanki Sawickiej – Opatówek)
 • 1B (Hanki Sawickiej – Opatówek)
 • 6 (Pólko – Elektryczna Pratt & Whitney)
 • S1 (Hanki Sawickiej – Winiary Osiedle)
 • S2 (Kampus PWSZ – Winiary Osiedle)
 • Znajduje się tutaj osiem przystanków. Na wszystkich zatrzymuje się jedynie linia nr 6, dla linii 1, 1A, 1B, S1 i S2 najbliższe przystanki znajdują się na ulicy Łódzkiej.

  Tyniec – prawobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na północny wschód od Śródmieścia, nad Kanałem Bernardyńskim i Swędrnią, włączona do miasta w 1906 i 1934, do 1935 siedziba gminy Tyniec; pełni funkcje mieszkaniowe.Ulica 3 Maja – ulica w Kaliszu w dzielnicy Śródmieście. Ma około pół kilometra długości. Łączy Nowy Rynek z placem Jana Kilińskiego. Posiada ona cztery pasy ruchu. Jest to jedna z najruchliwszych i najważniejszych ulic Śródmieścia.

  Przypisy

  1. Rozkład jazdy KLA. Kaliskie Linie Autobusowe. [dostęp 5 maja 2011].

  Bibliografia[]

 • Opracowanie zbiorowe, Kalisz plus 1 - plan miasta, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2008, ISBN 978-83-89472-76-2
 • Panorama Firm • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.
  Ulica Stawiszyńska (dawniej 23 Stycznia) – ulica w Kaliszu znajdująca się w dzielnicach Śródmieście, Chmielnik i Majków. Jest to najdłuższa ulica Chmielnika i Majkowa. Jest także fragmentem dwóch dróg krajowych: nr 12 i nr 25. Stanowi główną drogę wylotową z miasta na Konin i Bydgoszcz.
  Droga wojewódzka nr 470 (DW470) – droga wojewódzka o długości 61 km, łącząca Kościelec z Kaliszem. Trasa ta leży na obszarze województwa wielkopolskiego i przebiega przez teren powiatów kolskiego, tureckiego i kaliskiego.
  Dom – przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny i kawalerka czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie.
  Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2,5) do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Schronisko dla zwierząt – placówka przeznaczona dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.