• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Szpitalna w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Zawisz Trzebicki herbu Łabędź (ur. 23 listopada 1607 we wsi Trzebiczna koło Sieradza, zm. 28 grudnia 1679 w Kielcach) – biskup krakowski i przemyski, podkanclerzy koronny, w 1674 pełnił funkcję interreksa w zastępstwie prymasa.Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.
  Widok od Małego Rynku
  Kamienica nr 15 (PEKAO)
  Kamienica nr 17
  Cerkiew prawosławna Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, dawna synagoga Ahawat Raim, kamienica nr 24
  Hotel Pollera (nr 30)

  Ulica Szpitalna – ulica w Krakowie położona w dzielnicy Stare Miasto. Ma swój początek przy Małym Rynku, a kończy się przy plantach, biegnąc w pobliżu teatru im. Juliusza Słowackiego i Baszty Pasamoników.

  Budynek dawnej Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – zabytkowa kamienica, znajdująca się na Starym Mieście, przy ul. Szpitalnej 13-15.Parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krakowie – parafia prawosławna w dekanacie Kraków diecezji łódzko-poznańskiej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Ważniejsze budynki
 • 2.1 Kamienica Lamellich
 • 2.2 Dom nr 6
 • 2.3 Dom nr 7
 • 2.4 Kamienica nr 8 i nr 10
 • 2.5 Kamienica nr 12
 • 2.6 Dom nr 11/13
 • 2.7 Dom nr 15
 • 2.8 Dom nr 17
 • 2.9 Dom nr 18
 • 2.10 Dom nr 21
 • 2.11 Dom nr 24
 • 2.12 Dom nr 26
 • 2.13 Kamienica nr 30
 • 2.14 Kamienica nr 38
 • 3 Bibliografia
 • Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa – istniejąca w latach 1866-1950 instytucja oszczędnościowo-kredytowa działająca w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dzielnica I Stare Miasto – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Śródmieście.
  Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanych przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich. W 1658 uchwałą sejmu polskiego zostali oskarżeni o popieranie Szwedów podczas Potopu, a następnie zobligowani do przejścia na katolicyzm lub do opuszczenia Polski. Po wygnaniu z Polski kontynuowali działalność przede wszystkim w Siedmiogrodzie i Niderlandach. Ich ostatnie wspólnoty za granicą zanikły w 1803.
  Mały Rynek – rynek pomocniczy Starego Miasta w Krakowie, regularny, prostokątny, wytyczony w wyniku lokacji Krakowa na wschód od Rynku Głównego, na tyłach kościoła Mariackiego, między ulicą Mikołajską i ulicą Sienną.
  Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy) – prawosławna cerkiew parafialna znajdująca się w Krakowie na Starym Mieście, w kamienicy przy ulicy Szpitalnej 24.
  Zygmunt Hendel (ur. 25 kwietnia 1862 w Krakowie, zm. 28 marca 1929 tamże) – architekt, historyk architektury i konserwator zabytków.
  Wacław Krzyżanowski (ur. 22 stycznia 1881 w Warszawie, zm. 12 marca 1954 w Krakowie) – profesor, polski architekt okresu międzywojennego, autor projektów licznych gmachów użyteczności publicznej, w tym obiektów sakralnych, także rezydencji prywatnych. Nauczyciel, członek RGO, YMCA, mason (loża masońska: Przesąd zwyciężony). Syn Mikołaja Krzyżanowskiego i Teofili Kamieńskiej. Córka Helena.
  Kościół św. Tomasza Apostoła – barokowy kościół duchaczek, znajdujący się na rogu ulic Szpitalnej i św. Tomasza w Krakowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.