• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Szopienicka w Katowicach  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.Styl międzynarodowy – prąd architektury modernistycznej, z którym często jest ona utożsamiana, rozwijający się od około 1922 w Europie, a później na całym świecie.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}
  ulica Szopienicka
  Tabliczka przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską
  Zabytkowe wagoniki kolejki „Balkan” obok szybu Pułaskiego
  Zabytkowe wagoniki kolejki „Balkan
  Zabytkowe wagoniki kolejki „Balkan
  Galeria Szyb Wilson (róg ul. Szopienickiej i ul. Oswobodzenia)
  Kopalnia „Wieczorek” szyb Pułaski
  ul. Szopienicka w Nikiszowcu (róg z ul. Krawczyka)
  zabytkowe budynki przy ul. Szopienickiej (rejon Nikiszowca)
  ul. Szopienicka (most nad autostradą A4)

  Ulica Szopienicka w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic, łącząca wschodnie dzielnice: Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec i Giszowiec.

  I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich, dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Przebieg[ | edytuj kod]

  Ulica rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską i ul. Lwowską (Kolonia Wilhelmina w Szopienicach) obok sklepu Selgros. Następnie prowadzi nad ulicą Bagienną (DK 79), krzyżuje się z ul. Oswobodzenia. W Nikiszowcu przy ul. Szopienickiej znajdują się zabudowania KWK Wieczorek. Dalej biegnie obok Kolonii Wysockiego (skrzyżowania z ul. Kulika, ul. Braci Woźniaków). Kończy swój bieg w Giszowcu, za stawem Małgorzata i wiaduktem nad autostradą A4, przy skrzyżowaniu z ul. Mysłowicką, ul. Gościnną i ul. Przyjazną.

  Giszowiec (niem. Gieschewald) – dzielnica Katowic w południowo-wschodniej części miasta, położona pomiędzy lasami, odległa od centrum o około 6 km.Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.

  Historia[ | edytuj kod]

  Droga na początku XX wieku była arterią, łączącą Giszowiec z szybami kopalnianymi „Nickisch”, „Carmer” i „Kaiser Wilhelm”. Nosiła niemiecką nazwę Margaretenweg (pol. droga Małgorzaty), a później Margaretenstraße. Powstała prawdopodobnie między 1905 a 1907. W 1907 w rejonie szybu „Nickisch”, pomiędzy drogą a torami kolejowymi, na obszarze około 20 hektarów, rozpoczęto budowę osiedla robotniczego Nikiszowiec.

  Giesche S.A. – polska, międzywojenna spółka akcyjna, największe przedsiębiorstwo przemysłu ciężkiego w ówczesnej Polsce.Kolonia Wilhelmina − kolonia robotnicza dla pracowników nieistniejącej już huty cynku "Wilhelmina", uruchomionej w 1834 przez koncern Giesches Erben. Powstała w latach 40. XIX wieku przy nowo wybudowanej drodze łączącej Katowice z Mysłowicami, wiodącej obok huty (obecnie ulica Bagienna). Huta zakończyła działalność w 1928 roku. Obecnie Wilhelmina administracyjnie wchodzi w skład katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec.

  W 1921 nazwę drogi przemianowano na ulica Sosnowiecka. Było to uczczenie przez mieszkańców Nikiszowca miejscowości, w której udzielono im schronienia podczas I powstania śląskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym przy ówczesnej ul. Sosnowieckiej, na wprost gmachu urzędu gminnego, wystawiono pomnik ku czci powstańców śląskich. Zburzyli go Niemcy w czasie II wojny światowej. Obecnie nowy pomnik, wzniesiony po wojnie, zlokalizowany jest przy ul. Zamkowej.

  Ulica Lwowska w Katowicach − jedna z ważniejszych dróg w dzielnicy Szopienice-Burowiec. Łączy Szopienice z Janowem. Swoją nazwę wzięła od utraconego przez Polskę po II wojnie światowej miasta Lwów.Janów-Nikiszowiec – dzielnica Katowic, stanowi obszar o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta, do którego włączona została w roku 1960. Cechuje się unikatową zabytkową zabudową mieszkaniową. Jest to pierwsze powstałe na wiejskich terenach osiedle górnicze o typowo miejskiej zabudowie. Do dziś na terenie dzielnicy działa kopalnia węgla kamiennego „Wieczorek”. W domu kultury przy kopalni przez 54 lata miała swoją siedzibę Grupa Janowska, z której wywodzą się m.in. Teofil Ociepka, Ewald Gawlik i Erwin Sówka. Dzielnica o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej ma powierzchnię 8,65 km² i liczy 11 496 mieszkańców.

  W latach niemieckiej okupacji Polski (1939−1945) ulica nosiła nazwę Adolf Hitlerstraße, a do 1962 − ul. Wojska Polskiego. Od 1962 nosi nazwę ul. Szopienicka.

  W 2011 zmodernizowano most nad autostradą A4.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Balkan – potoczna nazwa pociągów osobowych kursujących na rozległej, prywatnej sieci kolei wąskotorowej o rozstawie 785 mm zarządzanej przez koncern Georg von Giesches Erben i mającej w Szopienicach bezpośrednie połączenie z siecią Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 6 stycznia 1914 r. Dyrekcja Okręgowa Kolei wydała zezwolenie na uruchomienie ruchu osobowego. W 1920 roku przedłużono trasę do Szopienic do szybu Wojciech. Linia była zelektryfikowana napięciem 600V, pociągi były prowadzone lokomotywami elektrycznymi lub parowymi, a w końcowym okresie po likwidacji trakcji elektrycznej spalinowymi Lyd1.
  Ulica Bagienna w Katowicach − jedna z głównych arterii komunikacyjnych Katowic, łącząca Śródmieście z Mysłowicami. Ulica jest częścią drogi krajowej 79. Swoją nazwę wzięła od dawnych bagiennych terenów, przez które przebiega, oraz Kolonii Bagno.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Pomnik Powstańców Śląskich w Nikiszowcu (właśc. pomnik ku czci Bohaterów Powstań Śląskich) − pomnik upamiętniający powstańców śląskich, zlokalizowany na skwerze przy ulicy Zamkowej w Katowicach, w dzielnicy Janów-Nikiszowiec.
  Galeria Szyb Wilson w Katowicach-Janowie, ul. Oswobodzenia 1, to galeria sztuki współczesnej otwarta w 2001 roku w zrewitalizowanym budynku cechowni i łaźni szybów Wilson kopalni "Wieczorek", którego historia sięga 1826 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.108 sek.