• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Stawki w Warszawie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Dom składowy – podmiot uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego w formie specjalnego miejsca do przechowywania towarów, zapewniający prawidłowe przechowywanie rzeczy złożonych na skład. W Polsce działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego była działalnością regulowaną do 30 czerwca 2011 r. (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 672)) i wymagała uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych.Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.
  Ulica Stawki przy Dzikiej, widok w kierunku wschodnim. Po lewej pomnik Umschlagplatz, na wprost gmach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Ulica Stawki – ulica Warszawy w dzielnicach Wola i Śródmieście, na terenie osiedla Muranów.

  Ulica zaczyna się przy ul. gen. Władysława Andersa. i biegnie do ul. Okopowej. Przy ulicy, między obecnymi (wytyczonymi po 1945) ulicami: Karmelicką i Stanisława Dubois, znajdował się Umschlagplatz. Przedłużeniem ulicy w kierunku wschodnim jest ul. Muranowska.

  Historia[]

  Ulica Stawki powstała w miejscu drogi prowadzącej wzdłuż glinianek i stawów (stąd jej nazwa), powstałych po spiętrzeniach rzeki Drny (Drzasny).

  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii.Okopowa – ulica w dzielnicy Wola w Warszawie. Ulica w całości jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa-Tłuszcz-Wólka Kozłowska.

  Zabudowę rozpoczęto około 1770. Nazwa ulicy występuje od 1784<.

  W 1824 na rozkaz wielkiego księcia Konstantego pomiędzy ulicami: Dziką, Stawki i Pokorną powstał plac musztry oraz przeglądów wojska, nazwany placem Broni. Plac miał kształt kwadratu o boku 420 metrów i był największym placem XIX-wiecznej Warszawy.

  Od XIX wieku wśród mieszkańców przeważała ludność żydowska. W listopadzie 1940 zachodnia część ulicy znalazła się w granicach warszawskiego getta. W styczniu/lutym 1941 do getta włączono również Umschlagplatz oraz nieparzystą (południową) stronę Stawek.

  Konstanty Pawłowicz Romanow, właśc. Konstantin Pawłowicz Holstein-Gottorp-Romanow (ros. Константин Павлович Романов; ur. 27 kwietnia/8 maja 1779 w Carskim Siole (obecnie Puszkin), zm. 15 czerwca/27 czerwca 1831 k. Witebska) – wielki książę rosyjski z dynastii Romanowów, następca tronu rosyjskiego w latach 1801–1823, naczelny wódz armii Królestwa Polskiego pełniący obowiązki gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego, generał–inspektor kawalerii rosyjskiej, naczelny dowódca korpusu litewskiego, sprawujący nadzór nad pięcioma guberniami zachodnimi od 1819 roku, deputowany na Sejm Królestwa Polskiego w 1818 z cyrkułu VIII Warszawy.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 1939 ulica Stawki nie zmieniała kierunku przy ulicy Pokornej (obecnie lekki skręt w prawo) i biegła prosto, kończąc się przy ulicy Bonifraterskiej. Między ulicami Rakowską (dziś nieistniejąca – była po prawej stronie między ulicami Pokorną i Bonifraterską) i Bonifraterską, po prawej stronie ulicy Stawki mieściła się zajezdnia tramwajowa Muranów.

  Plac Broni w Warszawie – istniejący od 1824 do około 1890 roku plac w Warszawie, znajdujący się na ówczesnych północno-zachodnich przedmieściach miasta, niedaleko wału obronnego. Niewielka pozostałość placu (fragment południowo-wschodniego narożnika) znajduje się przy Stawkach, naprzeciwko obecnego wylotu ulicy Zamenhofa.Ulica Karmelicka w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego osiedla Muranów, zaczynająca się ślepo w pobliżu Alei „Solidarności” i biegnąca na północ do ul. Stawki. Na odcinku ul. Lewartowskiego – ul. Stawki posiada ścieżkę rowerową.

  Po wojnie dosyć znacząco zmieniono przebieg Stawek, skręcając lekko w prawo przy ulicy Pokornej i kończąc ją przy ulicy gen. Władysława Andersa.

  W latach 1966–1968 pod nr 14 wzniesiono budynek Technikum Poligraficznego.

  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drna, nazywana też Drzasną lub Drzęsną, to rzeka w Warszawie, obecnie praktycznie niewidoczna na powierzchni ziemi. Skanalizowana w XIX wieku, a jej koryto widoczne jest w rejonie ujścia do Wisły.
  Ulica gen. Władysława Andersa – ulica w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, która przez Muranów łączy Śródmieście z Żoliborzem, przechodząc w ul. Adama Mickiewicza przy dworcu PKP Warszawa Gdańska.
  Pomniki granic getta w Warszawie – zespół 22 tablic pamiątkowych i betonowych płyt pokazujących przebieg murów warszawskiego getta na Woli i w Śródmieściu.
  Intraco I – jeden z pierwszych wybudowanych w Warszawie drapaczy chmur, zbudowany w latach 1973–1975 przez szwedzką firmę BPA Byggproduktion AB z przeznaczeniem dla zagranicznych przedstawicielstw techniczno-handlowych. Budynek jest zlokalizowany przy ulicy Stawki niedaleko granicy Śródmieścia i Żoliborza, tuż obok stacji metra Dworzec Gdański.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Pomnik Umschlagplatz (pełna nazwa Mur – Pomnik Umschlagplatz) – pomnik znajdujący się w Warszawie przy ulicy Stawki, na terenie dawnego placu przeładunkowego, skąd w latach 1942–1943 Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince i obozów w dystrykcie lubelskim ponad 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta.
  Getto warszawskie – getto dla ludności żydowskiej w Warszawie utworzone przez okupacyjne władze hitlerowskie w czasach II wojny światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.