• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Nowogrodzka w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Jurydyka (łac. iuridicus = prawny) – osada obok miasta królewskiego, rzadziej enklawa na gruntach miejskich, niepodlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu.Operetka Warszawska, wł. Państwowa Operetka Warszawska – teatr komedii muzycznej. Jako symboliczny dzień powstania nowej nazwy teatru uznaje się datę pierwszej premiery – dzień 16 lutego 1954 roku sztuki „Domek trzech dziewcząt” Franciszka Schuberta (w opracowaniu H. Bertego).
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Kamienica przy Nowogrodzkiej 40

  Ulica Nowogrodzka – ulica w dwóch dzielnicach Warszawy: Ochocie i Śródmieściu.

  Przebieg[]

  Nowogrodzka jest jedną z najdłuższych warszawskich ulic. Swój bieg zaczyna od ulicy Brackiej w pobliżu pl. Trzech Krzyży i jako ulica równoległa do Alei Jerozolimskich biegnie aż do zbiegu z ulicą Koszykową niedaleko pl. Zawiszy.

  Ulica w większej części swojej długości jest jednokierunkowa.

  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.Centrum Systemów Telekomunikacyjnych − warszawski wieżowiec wybudowany w 1975, znajdujący się przy ul. Nowogrodzkiej 47.

  Historia[]

  Ulica Nowogrodzka została wytyczona w drugiej połowie XVIII wieku na potrzeby istniejącej tutaj jurydyki Nowogrodzkiej, od której pochodzi nadana w 1770 nazwa ulicy.

  W końcu XIX i na początku XX wieku ulica zabudowana została eklektycznymi i modernistycznymi kamienicami, z których wiele przetrwało mimo zniszczeń wojennych do dziś. W latach powojennych bieg ulicy został w pewnym stopniu zaburzony w związku z modernizacją ulic Marszałkowskiej i Chałubińskiego.

  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.Ulica Bracka w Warszawie – jedna z ulic ścisłego centrum Warszawy, biegnąca od ul. Żurawiej i Pl. Trzech Krzyży do ul. Chmielnej.

  Ważniejsze obiekty[]

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (nr 1/3/5)
 • Siedziba Unii Pracy (nr 4)
 • Siedziba Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (nr 7/9)
 • Pracownia krawiecka Zaremba i Kamiński (nr 15)
 • Siedziba redakcji miesięcznika „Perspektywy” (nr 31)
 • Modernistyczny gmach Głównego Urzędu Telekomunikacyjnego z lat 1928–1934 (arch. S. Bryła, J. Puterman-Sadłowski, W. Radlow), zabytek, nr rej. 780-A (nr 45)
 • Gmach Centrum Systemów Telekomunikacyjnych (nr 47)
 • Dom Akcji Katolickiej „Roma” z lat 1926–1928, dawna siedziba Operetki Warszawskiej i obecna Teatru Muzycznego Roma (nr 49)
 • Parafia św. Barbary w Warszawie (dekanat śródmiejski) (nr 51)
 • Gmach Państwowego Banku Rolnego
 • Zabytkowe kamienice pod nr: 4, 10, 12, 14, 18/18A, 25, 40, 44, 46, 48
 • Siedziba Prawa i Sprawiedliwości (nr 84/86)
 • Tablice Tchorka upamiętniające egzekucje ludności cywilnej podczas powstania warszawskiego (nr 45, nr 78)
 • Otoczenie[]

 • Dom handlowy vitkAc − ul. Bracka 9
 • Hotel Marriott – Aleje Jerozolimskie 65/79
 • Oxford Tower – ul. Chałubińskiego 8
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – ul. Lindleya 4
 • Filtry Lindleya
 • Ciekawostki[]

 • W kamienicy pod nr 15 w czasie II wojny światowej mieściła się restauracja Bar Podlaski, lokal Nur für Deutsche. W 1943 stała się ona celem dwóch zamachów przeprowadzonych przez Gwardię Ludową.
 • W gmachu „Romy” (nr 49) znajdowała się w pierwszych latach powojennych jedyna duża sala w Warszawie. Z tego względu miały tu miejsce liczne historyczne wydarzenia, m.in. I Zjazd PPR.
 • Przypisy

  1. Kwiryna Handke: Dzieje Warszawy nazwami pisane. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2011, s. 168. ISBN 978-83-62189-08-3.
  Plac Trzech Krzyży w Warszawie – plac w Warszawie, w Śródmieściu, w ciągu Traktu Królewskiego, u wylotu Nowego Światu, ul. Książęcej, Bolesława Prusa, Wiejskiej, Alej Ujazdowskich, ul. Mokotowskiej, Hożej, Brackiej i Żurawiej; dawny plac rozdrożny na trakcie ze Starej Warszawy do Solca, Ujazdowa, Rakowca i Grzybowa.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Bar Podlaski – nieistniejąca warszawska restauracja znajdująca się kiedyś przy ul. Nowogrodzkiej 15 (róg ul. Kruczej). Podczas okupacji hitlerowskiej wstęp do niej mieli jedynie funkcjonariusze SS i policji hitlerowskiej.
  Teatr Muzyczny Roma – teatr musicalowy w Warszawie, mieszczący się w centrum miasta, przy ul. Nowogrodzkiej 49. W latach 90. XX wieku teatr przeszedł pod opiekę władz Warszawy, zmieniając nazwę (dawniej Operetka Warszawska).
  Ulica Tytusa Chałubińskiego w Warszawie – ulica w południowej części Śródmieścia Warszawy, biegnąca od ul. Koszykowej do Alej Jerozolimskich.
  Perspektywy – ogólnopolski młodzieżowy miesięcznik edukacyjny wydawany w Warszawie od 1998; od 2000 razem z "Rzeczpospolitą" publikuje Ranking Szkół Wyższych.
  Tablice pamiątkowe Tchorka w Warszawie – tablice o wspólnym wzorze, stworzone na podstawie projektu Karola Tchorka z 1949 roku, upamiętniające znajdujące się w Warszawie miejsca walk i męczeństwa z czasów II wojny światowej.
  Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym i antykomunistycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych. W latach 2001–2005 partia współtworząca rząd (do 2003 większościowy, koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem Ludowym; od 2003 mniejszościowy wraz SLD i od 2004 także z Socjaldemokracją Polską). W latach 2006–2008 część Lewicy i Demokratów, następnie do chwili obecnej partia sojusznicza wobec SLD. Wicepremierami z ramienia partii byli Marek Pol (2001–2004) i Izabela Jaruga-Nowacka (2004–2005). W Parlamencie Europejskim przedstawiciel UP należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ideologia partii wywodzi się z nurtu socjaldemokratycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.