• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Mysia w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – instytucja państwowa utworzona w 1946 (pierwotnie, od 19.01.1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), która zajmowała się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw itp. Jego centrala mieściła się w Warszawie, przy ulicy Mysiej.Ulica Bracka w Warszawie – jedna z ulic ścisłego centrum Warszawy, biegnąca od ul. Żurawiej i Pl. Trzech Krzyży do ul. Chmielnej.
  Memoriał Wolnego Słowa – pomnik upamiętniający podziemny ruch wydawniczy w PRL-u, znajdujący się na Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie.

  Ulica Mysia – ulica w Śródmieściu Warszawy biegnąca od ulicy Nowy Świat do ulicy Brackiej.

  Opis[]

  W XVIII wieku była to mała i wąska uliczka, stąd została nazwana Myszą. Obecna nazwa jest stosowana od 1790.

  W 1824 wylot ulicy został zabudowany kamienicami. Ulica została wytyczona ponownie, znacznie szersza, po zakończeniu II wojny światowej.

  W okresie PRL ulica Mysia stała się znana z powodu znajdującej się przy niej siedziby centralnego urzędu cenzury – Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Siedziba Urzędu mieściła się w nieistniejącym narożnym budynku pod adresem Mysia 3 i Bracka 6/8 wzniesionym w latach 1947–1950 w stylu realizmu socjalistycznego według projektu Marcina Weinfelda. Północną pierzeję ulicy wypełnił wzniesiony w 1955–1956 pod nr 2 budynek dobudowany do gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem dla Ministerstwa Energetyki.

  Ambasada Irlandii w Polsce (Embassy of Ireland) – irlandzka placówka dyplomatyczna mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Mysiej 5.Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, bank w Warszawie, w Śródmieściu, w Alejach Jerozolimskich, modernistyczny, monumentalny, wzniesiony w latach 1928–1931 według projektu Rudolfa Świerczyńskiego dla Banku Gospodarstwa Krajowego, ozdobiony płaskorzeźbami Jana Szczepkowskiego, wielokrotnie przebudowywany; w latach 1957–2001 siedziba Polskiej Agencji Prasowej; wpisany do rejestru zabytków w 1965.

  W latach 2001–2003 w miejscu zburzonego gmachu cenzury wzniesiono biurowiec Liberty Corner (nr 5), którego nazwa żartobliwie nawiązuje do działalności urzędu mieszczącego się w zburzonym budynku.

  W maju 2012 terenowi po obu stronach ulicy nadano nazwę skwer Wolnego Słowa. W czerwcu 2014 na skwerze odsłonięto Memoriał Wolnego Słowa.

  Ważniejsze obiekty[]

 • Polska Grupa Energetyczna (nr 2)
 • Ambasada Irlandii (nr 5)
 • Przypisy

  1. Eugeniusz Szwankowski: Ulice i place Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 131.
  2. Kwiryna Handke: Słownik nazewnictwa Warszawy. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998, s. 142. ISBN 83-86619-97X.
  3. Eugeniusz Szwankowski: Ulice i place Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 131.
  4. Warszawa. Przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1966, s. 296.
  5. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2005, s. 104. ISBN 83-908950-8-0.
  6. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2005, s. 98. ISBN 83-908950-8-0.
  7. Jerzy Majewski, Dariusz Bartoszewicz, Tomasz Urzykowski: Spacerownik warszawski. Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2007, s. 24. ISBN 978-83-60225-96-7.
  8. Uchwała nr XXXVI/934/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. W: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego [on-line]. edziennik.mazowieckie.p. [dostęp 2016-01-04].
  9. Marta Chodorska, Tomasz Chodorski: Warszawa 2014. Najciekawsze realizacje. Warszawa: Wydawnictwo HORN, 2015, s. 38. ISBN 978-83-932396-5-8.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Śródmieście – centralna część miasta, skupiająca funkcje administracyjne, handlowe, usługowe. Wytworzony podczas długotrwałych procesów następujących po sobie przekształceń w wyniku których powstał zespół zabudowy wielofunkcyjnej. Śródmieście jest częścią miasta która podlega nieustannym przemianom, związanym z rozwojem techniki i z nowymi potrzebami ludności.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
  Nowy Świat – jedna z najbardziej znanych warszawskich ulic, część historycznego Traktu Królewskiego. Kiedyś potocznie nazywany Nowikiem.
  Ministerstwo Energetyki - resort zajmujący się gospodarką i infrastrukturą energetyczną oraz węglową, a także atomową działający w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obecnie kompetencje ministerstwa wypełnia Ministerstwo Gospodarki.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.