• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Mokotowska w Warszawie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk mieści się przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Powstał 20 listopada 1948 roku jako Państwowy Instytut Matematyczny. W 1952 roku został włączony do Polskiej Akademii Nauk. Jest instytucją ogólnopolską i poza Warszawą posiada ośrodki w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie matematyki.Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie – protestanckie seminarium teologiczne należące do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, budynek szkoły znajduje się przy ul. Słonecznej 12 B w Konstancinie-Jeziornie, zaś biura szkoły przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie.
  Historia[]

  Historia ulicy sięga XIV wieku, kiedy to dzisiejsza Mokotowska była drogą łączącą Warszowę ze wsią Mokotowo. Sama wieś Mokotowo pojawia się w dokumentach od 1367 roku. Od nazwy wsi pochodzi nazwa ulicy nadana w 1770, kiedy to w wyniku włączenia drogi mokotowskiej do założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej ulica została uregulowana (do wysokości Polnej) i obsadzona drzewami.

  Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową. Nazwa spółki pochodzi od greckiego określenia miejsca spotkań.Teatr Współczesny w Warszawie - warszawski teatr, zlokalizowany w dzielnicy Śródmieście przy ul. Mokotowskiej 13 w rejonie placu Zbawiciela.

  Na początku XIX wieku przy Mokotowskiej stały w większości budynki drewniane, niestanowiące zwartej zabudowy. Zabudowa kończyła się na wysokości Pięknej, niezabudowana część terenów przylegających do ulicy obsadzona była sadami i ogrodami warzywnymi, znajdowały się tu też stawy hodowlane. W 1829 w miejscu obecnego Kościoła Najświętszego Zbawiciela wybudowano parterową karczmę „Czerwona”, która stała tam do 1901. Znaczący rozwój ulicy przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy to jedna po drugiej zaczęły powstawać przy niej czynszowe kamienice.

  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.Franciszek Maria Lanci (ur. 1799 w Fano, zm. 12 listopada 1875 w Warszawie) – polski architekt pochodzenia włoskiego; ojciec Witolda.

  Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu wiele kamienic secesyjnych.

  W 1935 Mokotowska została włączona w nowy urbanistyczny plan budowy Dzielnicy Reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego - plan przewidywał przedłużenie ulicy do ulicy Stefana Batorego, gdzie miałaby się zbiegać ulicą Kazimierzowską, dodatkowo miałaby przecinać się z planowanymi nową ulicą Sejmową oraz nową ulicą biegnącą z pl. Unii Lubelskiej ku planowanej al. Piłsudskiego, jednak już w 1939 plany inwestycyjne Warszawy związane z nową dzielnicą nie zakładały przedłużenia Mokotowskiej, która miała kończyć się na wysokości Polnej i zbiegać się z planowanymi alejami Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Ostatecznie plan budowy nowej dzielnicy pokrzyżowała wojna.

  Instytut Adama Mickiewicza (kiedyś Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytut Adama Mickiewicza) – agenda rządowa, instytucja kultury powstała 1 marca 2000 roku. Jej celem jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie oraz współpraca kulturalna z innymi krajami.Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.

  W 1937 wzdłuż ulicy biegły linie autobusowe A oraz G.

  Podczas powstania warszawskiego rejon broniony przez batalion Ruczaj. Ulica, mimo zniszczeń wojennych, zachowała wiele ze swego arystokratycznego charakteru.

  W czasie II wojny światowej, po upadku powstania w getcie, w ruinach zbombardowanej kamienicy przy ul. Mokotowskiej nr 1 ukrywała się grupa Żydów. Zadenuncjowana przez niejakiego Kazika kolaboranta, syna ukrywającego ich dozorcy.

  W 2007 Zarząd Terenów Publicznych przeprowadził remont nawierzchni oraz chodników na odcinku pl. Trzech Krzyży - Wilcza. Podczas remontu po usunięciu warstwy zużytego asfaltu odkryta została doskonale zachowana przedwojenna kostka bazaltowa, która jednak w znikomym stopniu została użyta do odtworzenia nawierzchni. Dzięki aktywności miłośników zabytków, podczas remontu odcinka Wilcza - Piękna w 2010, zachowana pod powierzchnią asfaltu kostka została wykorzystana do wybrukowania podjazdów i miejsc parkingowych.

  Kabaret Banda - otwarty 1 października 1931 r. przy Placu Trzech Krzyży (ul. Mokotowska 73) w Warszawie "kabaret komików". Jego twórcami byli Fryderyk Jarosy, Julian Tuwim i Marian Hemar.Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) – wielki zespół mieszkaniowy w Warszawie, w Śródmieściu, w Śródmieściu Południowym, socrealistyczny, wzniesiony w latach 1950–1952 według projektu zespołu architektów pod kierunkiem Józefa Sigalina (1950–1951) i Stanisława Jankowskiego (1951–1952).

  W 2012 Zarząd Dróg Miejskich wykonał remont nawierzchni odcinka Piękna - pl. Zbawiciela.

  Obiekty[]

 • nr 1, zbudowany w latach 2008-2010 siedemnastopiętrowy budynek biurowy Zebra Tower
 • nr 3, na początku XX wieku mieściła się tu fabryka wyrobów żelaznych Władysław Gostyński i S-ka
 • nr 4/6, w budynku z 1895, w latach 1895–1939 mieściła się Szkoła Mechaniczno-Techniczna Wawelberga i Rotwanda. Budynek został spalony 8 sierpnia 1944, w 1949 odbudowany przez Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych Zawodów na siedzibę zarządu. Obecnie mieści się w nim Europejska Akademia Fotografii.
 • nr 8, kamienica „Pod Niedźwiedziem” z 1904, projektu Leona Wolskiego
 • nr 12, kamienica Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka, później Metodystów, wybudowana w 1910, w tym czasie była najwyższym budynkiem mieszkalnym w Warszawie, wpisana do rejestru zabytków pod nr 1628. Wykupiona przez dr Williama Beniamina Beuchampa na rzecz kościoła metodystycznego w Polsce, od 1922 stała się jego siedzibą oraz instytucji z nim związanych - seminarium teologicznego, Towarzystwa „Oświata i Kultura” oraz szkoły językowej English Language College
 • nr 13, budynek dawnego domu parafialnego przy Kościele Zbawiciela projektu Konstantego Jakimowicza, od 1949 mieści się tu Teatr Współczesny
 • nr 14, kamienica Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka i W. Krzymulskiego z 1913, siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Warszawa Śródmieście nr 15
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego nr 16/20
 • LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 16/20
 • nr 19, kamienica Michaliny i Bronisława Pawłowiczów, jej przebudowa w latach 2002-2005 wywołała kontrowersje wynikające ze znacznego wyburzenia (pozostawiono wyłącznie część oryginalnej fasady) oraz nadbudowy dwóch pięter. Obecnie budynek nosi nazwę Renaissance Building.
 • nr 21, kamienica Michaliny i Bronisława Pawłowiczów, zbudowana w latach 1895-1896 w stylu neorenesansowym według projektu Teofila Lembke. Pawłowicz, mistrz cechu murarzy, przekazał budynek w 1928 roku Zgromadzaniu Mistrzów Mularskich na cele kształcenia młodzieży murarskiej - gest ten upamiętnia tablica znajdująca się na fasadzie, na wysokości pierwszego piętra, przy prawym balkonie.
 • nr 24, kamienica Bonieckich-Barańskich, projektu Juliusza Nagórskiego, powstała w latach 1911-1914, wpisana do rejestru zabytków pod nr 713
 • nr 25, pałacyk zbudowany w 1877 dla Kazimiery z Kaczyńskich Ćwierciakiewiczowej, w 1907 zaadaptowany przez Mieczysława Kaczyńskiego na siedzibę zakładu litografii, drukarni i wytwórni toreb. Po wykupieniu w 1922 i przebudowie (według projektu Tadeusza Zielińskiego) stał się siedzibą przedstawicielstwa zarządu lubelskich fabryk cukru (Zjednoczenia Cukrowników), skąd bierze się potoczna nazwa „pałac cukrowników”. Po wojnie siedziba m.in. Centralnego Ośrodka Szkolenia Partyjnego PZPR, Instytutu Matematycznego PAN, obecnie mieści się tam Instytut Adama Mickiewicza. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 919.
 • siedziba Socjaldemokracji Polskiej nr 29
 • nr 39, kamienica z 1902 projektu Juliusza Dzierżanowskiego, obecnie na parterze mieści się restauracja Dyspensa
 • nr 41, secesyjna kamienica z 1911 projektu Wacława Heppena i Józefa Napoleona Czerwińskiego, obecnie mieści się tam m.in. Galeria Inspiracja
 • siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nr 43
 • nr 45, kamienica Hermana Knothe z 1910, obecnie na parterze mieści się restauracja Słodki Słony
 • skwer batalionu Ruczaj
 • nr 46A, kamienica z 1938 projektu Romana Sigalina i Jerzego Gelbarda
 • nr 48, wyróżniający się w zabudowie ulicy, niski, jednopiętrowy dom z 1860, zaprojektowany przez Franciszka Marię Lanciego i sfinansowany przez Leopolda Kronenberga. W domu mieszkali m.in. Józef Ignacy Kraszewski oraz Tytus Chałubiński. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 313 jest najstarszym zachowanym budynkiem przy ulicy Mokotowskiej.
 • Piękna 18 róg Mokotowskiej, róg Kruczej, dziewięciopiętrowy budynek biurowo-handlowo-usługowy wybudowany w latach 2004-2005
 • nr 49, w 1939 w miejscu wyburzonych jednopiętrowych domów w tym miejscu miał powstać dziewięciopiętrowy gmach Państwowego Banku Rolnego według projektu Juliusza Żurawskiego, z powodu wojny jego budowa nie doszła skutku. W 1950 rozpoczęto w tym miejscu budowę biurowca Centrali Handlu Zagranicznego „Metalexport” według projektu Zbigniewa Karpińskiego i Tadeusza Bogdana Zielińskiego. W 1956 biurowiec został rozbudowany o dodatkowe piętro, a w latach siedemdziesiątych XX w. wprawiono charakterystyczne pomarańczowe szyby. W latach 2010-2011 nowy właściciel dokonał istotnej przebudowy budynku z zachowaniem formy i funkcji. Obecna nazwa biurowca, to Mokotowska Square.
 • restauracja Bukieteria Roma nr 49A
 • nr 50, kamienica z 1900, w której mieszkał Józef Piłsudski, wpisana do rejestru zabytków pod nr 1460
 • nr 51/53, kamienica projektu Mariana Lalewicza, powstała w latach 1925-1927, wpisana do rejestru zabytków pod nr A-666, w latach 1927-1933 w kamienicy mieszkał i działał profesor Karol Adamiecki, jeden z twórców Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
 • nr 52, kamienica powstała w latach 1936-1937 według projektu Stanisława Płoskiego, obecnie na parterze mieści się restauracja Przegryź
 • Passe Partout Galeria Przedmiotów i Usług Artystycznych nr 52
 • nr 55, kamienica Warszawskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet, powstała w latach 1913-1930
 • nr 56, kamienica z 1887 projektu Jana Kacpra Heuricha
 • nr 57, eklektyczna kamienica Rodryga Mroczkowskiego „Krakowiacy i górale” według projektu Zygmunta Binduchowskiego, powstała w latach 1900-1904 wpisana do rejestru zabytków pod nr 711. Charakterystyczne dla kamienicy są cztery posągi krakowiaków i górali podtrzymujących balkony, dębowy bruk oraz żeliwne odbojniki w formie krasnali w bramie. Na parterze mieści się butik autorski Macieja Zienia.
 • nr 58, kamienica Monkiewicza z 1878, projektu Józefa Hussa
 • nr 59, w miejscu zniszczonej podczas wojny kamienicy w latach sześćdziesiątych powstał pod tym adresem budynek drukarni, który w latach 2007-2008 został przebudowany (w tym dokonano dwupiętrowej nadbudowy) na luksusowy apartamentowiec
 • kamienica nr 61, w latach 1916-1939 mieściło się tu żeńskie gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej, a od 1928r. jedna z najstarszych kwiaciarni w Warszawie
 • nr 64, dawna oficyna Destylarni Wódek K. Schneidera, obecnie adres stał się częścią kompleksu usługowo-biurowego „Dom Dochodowy” pod adresem pl. Trzech Krzyży 3
 • restauracja Adler nr 69
 • nr 73, kamienica Bertholda Hirscha z 1896 projektu Władysława Karola Rittendorfa, w której w latach 30. XX w. mieściło się kino Wanda oraz słynne kabarety warszawskie: Kabaret Banda, Teatr 8.30, Teatr Buffo.
 • Ulica Mokotowska w kulturze masowej[]

  Ulica wykorzystywana jest w produkcjach kultury masowej, m.in. w serialach - Stawka większa niż życie, 07 zgłoś się, Prawo Agaty, jak również teledyskach - Sokół „Reset” oraz Pezet „Co mam powiedzieć”.

  Plac Trzech Krzyży w Warszawie – plac w Warszawie, w Śródmieściu, w ciągu Traktu Królewskiego, u wylotu Nowego Światu, ul. Książęcej, Bolesława Prusa, Wiejskiej, Alej Ujazdowskich, ul. Mokotowskiej, Hożej, Brackiej i Żurawiej; dawny plac rozdrożny na trakcie ze Starej Warszawy do Solca, Ujazdowa, Rakowca i Grzybowa.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - fundacja Skarbu Państwa powołana 23 czerwca 1993 roku przez Ministra Edukacji Narodowej Zdobysława Flisowskiego. Jej celem jest wspieranie działań, które przyczynią się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń w Polsce oraz ich otwarcia na świat. Zgodnie z "Polityką Jakości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji" realizuje ona swoją misję poprzez:
  Pezet, właściwie Jan Paweł Kapliński (ur. 18 kwietnia 1980 r. w Warszawie) – polski raper i osobowość telewizyjna, a także przedsiębiorca.
  Jerzy Stanisław Majewski (ur. 1959) – dziennikarz i publicysta, od 1993 roku dziennikarz Gazety Wyborczej. Autor licznych artykułów i książek o Warszawie, m.in.:
  Józef Huss (ur. 11 czerwca 1846 w Krzeszowicach, zm. 15 lutego 1904 w Warszawie), polski architekt i konserwator zabytków, jeden z wybitniejszych przedstawicieli polskiego eklektyzmu.
  Prawo Agaty – polski serial obyczajowy w reżyserii Macieja Migasa z Agnieszką Dygant w roli głównej. Pomysłodawczynią serialu jest Katarzyna Frankowska. W czołówce wykorzystano piosenkę Amy Macdonald "This Is The Life".
  Tytus Chałubiński (ur. 29 grudnia 1820 w Radomiu, zm. 4 listopada 1889 w Zakopanem, syn Szymona i Teodozji z Wnorowskich) – polski lekarz, profesor patologii, miłośnik przyrody. Był współtwórcą Towarzystwa Tatrzańskiego i jednym z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej. Na jego cześć nazwano Wrotami Chałubińskiego jedną z przełęczy w głównej grani Tatr. Popularyzator Zakopanego, w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tej miejscowości. Jeden z prekursorów polskiego klimatolecznictwa; jego staraniem Zakopane zyskało pod koniec XIX wieku status stacji klimatycznej jako kurort wspomagający leczenie chorób płucnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.