• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Krakowska w Poznaniu

  Przeczytaj także...
  Paleta – prosty przyrząd malarski w postaci płaskiej, zaokrąglonej lub prostokątnej płytki, najczęściej drewnianej, służący do doraźnego przechowywania porcji farb używanych w danej pracy oraz ich ewentualnego rozrabiania lub mieszania. Najbardziej typowe ręczne palety mają charakterystyczny owalny kształt oraz uchwyt składający się z wycięcia dla dłoni i otworu dla kciuka. Mogą to jednak być również zwykłe deseczki leżące np. na stole, czasami nawet z obramowaniem dla zapobiegnięcia rozlewaniu się farby.Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.
  Piaski – historyczna część Poznania zlokalizowana w obrębie Rybaków i Garbar (głównie ul. Łąkowa, część Krakowskiej i Strzeleckiej). Obecnie nazwa Piaski zanika – teren ten uważa się potocznie za Rybaki.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}
  Napis przed wejściem do VI LO

  Ulica Krakowska w Poznaniuulica w centrum Poznania, na terenie Rybaków i Piasków, zlokalizowana w południowej części osiedla samorządowego Stare Miasto. Na zachodzie kontynuacją jest ul. Kościuszki (od ul. Półwiejskiej), a na wschodzie ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Strzeleckiej).

  Rybaki – część Poznania zlokalizowana w obrębie centrum, pomiędzy ścisłym Starym Miastem, a Wildą. Z reguły za teren Rybaków uważa się rejon między ulicami Półwiejską na zachodzie, Strzelecką na wschodzie oraz północy i Królowej Jadwigi na południu. Oś dzielnicy stanowi ulica Rybaki.Jeniec wojenny – zatrzymana osoba, zdefiniowana w artykule 4 i 5 Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych przyjętej 12 sierpnia 1949 jako ta, która angażowała się w działania bojowe pod rozkazami swojego rządu i została zatrzymana przez siły zbrojne strony przeciwnej. Osoba taka nazywana jest kombatantem posiadającym immunitet wynikający z międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstała jako droga, wytyczona wzdłuż dawnych obwarowań pruskich, będących częścią Twierdzy Poznań (lata 1828-1869). W ramach rozbiórki Twierdzy, traktu nie zlikwidowano, a przekształcono w miejską ulicę nazwaną Karmeliterwall. W okresie międzywojennym nosiła miano Wałów Jagiełły. Po II wojnie światowej był to fragment ul. Kościuszki, a od 1977 wyodrębniono go w samodzielną drogę o obecnej nazwie. W 1945 (od 18 czerwca) po ulicy kursowała prowizoryczna kolej wąskotorowa do wywożenia gruzów, przy obsłudze której zatrudniono około dwustu jeńców niemieckich.

  Twierdza Poznań (niem. Festung Posen) – zbiór fortyfikacji zbudowanych na terenie miasta Poznań w XIX i na początku XX w., jeden z największych tego typu systemów w Europie. W skład twierdzy wchodziły dwa rejony: twierdza poligonalna (rozciągająca się wzdłuż ścisłego centrum miasta) oraz twierdza fortowa – 18 fortów + szereg obiektów wspomagających umieszczonych w pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km. Fortyfikacje twierdzy poligonalnej zostały rozebrane w XIX w., natomiast twierdza fortowa jest w większości zachowana a obiekty są własnością miasta lub zajmowane są przez prywatne firmy.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Zabytki i istotne obiekty[ | edytuj kod]

  Od zachodu są to:

 • Zespół Szkół Budownictwa nr 1,
 • dawny Królewski Urząd Miar i Państwowy Urząd Wzorcowniczy, ukończony w 1918, według projektu Rudolfa Otto Mayera (numer 19),
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Kościół Bożego Ciała,
 • pomnik proroka Eliasza,
 • kamienice pod numerami: 23 (około 1910-1915), 25 (około 1910), 30, 32 i 34 (wszystkie trzy zaprojektowane przez Jerzego Tuszowskiego z 1927).
 • Na narożniku ulic Krakowskiej, Kościuszki i Półwiejskiej znajduje się główne wejście do Starego Browaru. W kamienicy pod numerem 30 mieszkał i tworzył w latach 1929-1981 Józef Krzyżański - kapista. Upamiętnia go mosiężna tablica pamiątkowa w formie palety malarskiej projektu Józefa Petruka. Odsłonięto ją 14 września 1997. Tekst głosi: W domu tym / w latach 1929-1981 / mieszkał i tworzył / Józef / Krzyżański / 1898-1987 / wybitny / artysta malarz / kolorysta.

  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.Ulica Strzelecka w Poznaniu – ulica Poznania, na terenie Rybaków i Piasków, zlokalizowana w obrębie osiedla samorządowego Stare Miasto. Rozciąga się pomiędzy placem Wiosny Ludów i ul. Półwiejską na północnym-zachodzie, a ul. Garbary na południowym-wschodzie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Świtała, Poznań 1945. Kronika Wydarzeń, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1986, s. 212, ISBN 83-210-0607-8, OCLC 830203088.
  2. Jarosław Mulczyński, Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku, w: Kronika Miasta Poznania, nr 2/2001, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2001, ss.251-252, ISSN 0137-3552
  3. Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2004, s. 51, ISBN 83-89738-03-1, OCLC 831142974.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Poznań - atlas aglomeracji 1:15.000, wyd. CartoMedia/Pietruska & Mierkiewicz, Poznań, 2008, ​ISBN 978-83-7445-018-8
  2. Praca zbiorowa, Atlas architektury Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2008, ss.164-167, ​ISBN 978-83-7503-058-7
  3. Praca zbiorowa, Poznań - spis zabytków architektury, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2004, s.135, ​ISBN 83-89525-07-0
  4. System Informacji Miejskiej
  Ulica Półwiejska w Poznaniu, nazywana również deptakiem – ulica znajdująca się w ścisłym centrum miasta, w obrębie osiedla samorządowego Stare Miasto.VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, popularnie zwane Paderkiem. Jest to jedna z najstarszych (rok założenia: 1921.) i najwyżej notowanych szkół średnich w mieście. Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ulicy Krakowskiej 17a. Dyrektorem szkoły jest Karol Seifert, a jego zastępcami są Andrzej Ptasiński i Alicja Matulewicz. Uczniowie szkoły (potocznie zwani paderkowiczami lub paderewszczakami) regularnie biorą udział w charytatywnych koncertach bożonarodzeniowych, co w roku 1996 zaowocowało powstaniem chóru "Canto Cantare". W szkole działa także wiele kół przedmiotowych, w których uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kapizm, zwany też koloryzmem – kierunek malarski, który wykształcił się i zdominował polską sztukę w drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego. Nazwa pochodzi od liter K.P. - skrótu "Komitetu Paryskiego", czyli Komitetu Paryskiej pomocy dla wyjeżdżających studentów na studia malarskie do Francji, zawiązanego w 1923 roku przez Józefa Pankiewicza na krakowskiej ASP.
  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.
  Osiedle Stare Miasto – osiedle administracyjne Poznania (od 1 stycznia 2011 roku), obejmujące centralny obszar miasta.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Pomnik proroka Eliasza – pomnik proroka Eliasza (patrona karmelitów trzewiczkowych) zlokalizowany w Poznaniu, na Piaskach, bezpośrednio przy kościele Bożego Ciała.
  Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający do 40% cynku. Może zawierać dodatki innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Topi się w temp. poniżej 1000 °C (zależnie od gatunku). Powyżej temperatury 907 °C główny składnik stopowy mosiądzu tj. cynk zaczyna parować powodując tworzenie się zgaru.
  Ulica Tadeusza Kościuszki - ulica w Poznaniu biegnąca wokół części zachodniej ścisłego centrum miasta, równolegle do Al. Niepodległości. Do 1919 nosiła nazwę Muellerwall, 1919-1939: Wały Kościuszki, 1939-1945: Oberwall, Niederwall, od 1945: Tadeusza Kościuszki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.