• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Koszykowa w Warszawie  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.Hala Targowa Koszyki - hala targowa zbudowana w latach 1906-1909 przy ul. Koszykowej na warszawskim Śródmieściu, wówczas na terenie folwarku Koszyki.
  Ważniejsze obiekty[edytuj kod]
 • Ośrodek Studiów Wschodnich (nr 6a)
 • Regionalna Izba Obrachunkowa (nr 6a)
 • Ambasada Republiki Czeskiej (nr 18, róg alei Róż)
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (nr 26/28)
 • dekoracja rzeźbiarska - alegoria Muzyki, Sztuk Pięknych i Teatru (nr 34/50)
 • Ambasada Republiki Południowej Afryki oraz Wydział Promocji Handlu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki (nr 54)
 • zespół gmachów V Gimnazjum Męskiego, obecnie siedziba Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (nr 55)
 • Hala Koszyki z lat 1908-09 (nr 61/63 – rozebrana)
 • „Nowa Kreślarnia” - zabytkowy gmach Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wybudowany (nr 75)
 • Dom oficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego w stylu funkcjonalnym z 1931 projektu Romualda Gutta, Józefa Jankowskiego – Koszykowa 79a/róg al. Niepodległości
 • pawilon koszar rosyjskiej 3. Brygady Artylerii Lejbgwardii, obecnie siedziba Wydziału Transportu oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (nr 79)
 • Zespół Filtrów Lindleya (nr 81)
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (nr 86)
 • kamienica Wicentego Colonny-Walewskiego (nr 62)
 • kamienica Próchnickich (nr 70)
 • budynek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z lat 1928–1929, obecnie mieszczący „CePeLek” – Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską (nr 78, róg ul. Chałubińskiego)
 • gmach Kuchni Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej (nr 80)
 • pawilon koszar Jerozolimskich, później Wojskowego Sądu Rejonowego oraz wojskowa komenda uzupełnień – Koszykowa 82
 • Klinika Dermatologiczna Uniwersytetu Warszawskiego (nr 82a)
 • plac Starynkiewicza/róg Lindleya z przylegającymi budynkami Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus wraz kościołem z początków XX w. autorstwa Józefa Piusa Dziekońskiego, obeliskiem upamiętniającym biedaków zmarłych do końca XVIII w., chowanych w masowych grobach (przeniesionym z placu Wareckiego w 1901), siedzibą dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z 1930 i małym pomnikiem, poświęconym jugosłowiańskim junakom odbudowującym Warszawę po zniszczeniach wojennych.
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • koszokop
 • Ulica Mokotowska – ulica w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Ulica jest jako całość założenia urbanistycznego wpisana do rejestru zabytków pod nr 312.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Pius Dziekoński (ur. 5 maja 1844 w Płocku, zm. 4 lutego 1927 w Warszawie) – architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu. Pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od 1893 był współpracownikiem Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce.
  Ulica Tytusa Chałubińskiego w Warszawie – ulica w południowej części Śródmieścia Warszawy, biegnąca od ul. Koszykowej do Alej Jerozolimskich.
  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – jedna z największych bibliotek publicznych w Polsce. Jej zbiory liczą ok. 1 340 000 woluminów.
  Muzyka - jedna z trzech, obok Sztuk Pięknych i Teatru, realizacji rzeźbiarskich zdobiących warszawski MDM od 1952 roku. Znajduje się na budynku przy Koszykowej 34/50. Projekt został wybrany w wyniku konkursu. Autorem dzieła jest Józef Gosławski, jednak ze względu na krótki termin realizacji w pracy pomagał mu brat - Stanisław - oraz żona - Wanda. Pierwszym etapem powstawania rzeźby był niewielki model konkursowy. Następnie utworzona została kompozycja wielkością zbliżona do naturalnej. Brak rusztowań, problemy z pozyskaniem funduszy oraz krótki termin skłoniły artystów zaangażowanych w prace rzeźbiarskie do zredagowania stosownego pisma skierowanego do ówczesnego naczelnego architekta Warszawy - Józefa Sigalina - z opisem problemów stojących na przeszkodzie, co wkrótce przyczyniło się do poprawy warunków i umożliwiło terminową realizację pracy.
  Kamienica Próchnickich – kamienica położona przy ul. Koszykowej 70, róg ul. Emilii Plater 1 w Warszawie. Wzniesiona w latach 1913-1914 według projektu Mariana Kontkiewicza. Przetrwała II Wojnę Światową. Została pozbawiona ostatniego piętra i licznych ozdób, które usunięto podczas remontu kamienicy w latach sześćdziesiątych XX wieku. Nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego.
  Regionalna izba obrachunkowa (RIO) – państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Z punktu widzenia gospodarki finansowej regionalne izby obrachunkowe są państwowymi jednostkami budżetowymi.
  Koszokop – rodzaj okopu, tj. rowu z ustawionymi na brzegach koszami wypełnionymi ziemią, stworzonego dla osłony pracujących od pocisków nieprzyjaciela. Znane były koszokopy pojedyncze, podwójne, lotne (wiązki koszokopowe) i kryte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.077 sek.