• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Kaliska w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Ulica Grójecka – główna ulica warszawskiej dzielnicy Ochota, biegnąca od pl. Artura Zawiszy do wiaduktu linii kolei radomskiej na granicy z dzielnicą Włochy, gdzie przechodzi w al. Krakowską. Według stołecznej drogówki, jest jedną z najniebezpieczniejszych w Warszawie ulic. W 2012 doszło na niej do 24 wypadków. Lucius Annaeus Seneca (Minor) (ur. ok. 4 p.n.e. w Kordobie, zm. 65 r.n.e.), Lucjusz Anneusz Seneka (Młodszy) - retor, pisarz, poeta, filozof rzymski, zwany Filozofem, syn Seneki Starszego (Seneca Maior) zwanego Retorem (Seneca Rhetor). Stoik, piewca heroicznej etyki. Jego filozofia wywarła znaczny wpływ na chrześcijaństwo. Wychowywał Nerona. Był konsulem w roku 56 n.e. W 63 roku wycofał się z polityki, a dwa lata później Neron zmusił go do popełnienia samobójstwa, gdy odkryto jego rzekome powiązania ze spiskiem Pizona.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Ulica Kaliska – ulica w Warszawie, na Ochocie.

  Historia[]

  Pierwotnie polna droga łącząca trakt do Radomia i Krakowa z wsiami Wola i Czyste. Na początku XX w. prowadziła od szosy radomskiej do linii kolejowej Kolei Warszawsko-Kaliskiej.

  Po 1831 u zbiegu ul. Kaliskiej z ul. Grójecką wzniesiono karczmę „Ochota”, od której nazwę przyjęła dzielnica Ochota. Później w tym miejscu istniała manufaktura wyrobów pasmanteryjnych, wreszcie odbudowany po II wojnie światowej dom administracyjno-mieszkalny Fabryki Wyrobów Tytoniowych Państwowego Monopolu Tytoniowego, utworzonego 1 sierpnia 1924. O ten budynek podczas powstania warszawskiego toczono zaciekły bój – ostatecznie został ostrzelany z niemieckiego pociągu pancernego stacjonującego w rejonie dworca kolejowego Warszawa Zachodnia.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  Jeszcze w latach 30. XX wieku, gdy Kaliska była zaniedbaną, niedbale wybrukowaną ulicą, zaczęły pojawiać się przy niej pierwsze modernistyczne domy spółdzielcze i funkcjonalistyczne czynszowe kamienice. W okresie powojennym relikty dawnej architektury zachowane na początkowym odcinku ulicy ustąpiły miejsca nowej zabudowie utrzymanej w duchu skromnego socrealizmu; dalszy odcinek ulicy uniknął większych zniszczeń.

  Modernizm − ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918-1975, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych.Kolej Warszawsko-Kaliska (Варшавско-Калишска железная дорога), Kolej Kaliska – linia kolejowa łącząca Warszawę z Kaliszem, wybudowana przez Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w latach 1900-1902, uruchomiona 15 listopada 1902 jako szerokotorowa (1524 mm). W 1906 Kolej Warszawsko-Kaliska została połączona z systemem kolei pruskich transgranicznym odcinkiem normalnotorowym Kalisz – Nowe Skalmierzyce. W 1910 dla skrócenia połączenia Wrocław – Kalisz wybudowano linię kolejową Oleśnica – Odolanów – Ostrów Wielkopolski. Kolej Kaliska została upaństwowiona przez rząd carski w 1912. Od 1914 linia była normalnotorowa (1435 mm), a od 1916 w znacznej części dwutorowa. W 1918 została przejęta przez (zmilitaryzowane) Polskie Koleje Państwowe i następnie odbudowana ze zniszczeń wojennych. Do 1922 stanowiła główne połączenie ziem b. zaboru pruskiego z ziemiami b. Królestwa Polskiego i Warszawą. Wówczas oddano do użytku linię Kutno – Strzałkowo (stacja kolejowa) (110,7 km) skracającą drogę z Warszawy do Poznania o 86 km w porównaniu z połączeniem przez Kalisz. Później jej znaczenie stopniowo malało. Infrastruktura linii rozbudowana w czasie II wojny światowej. Linia została zelektryfikowana w latach 1952-1975. Dziś poszczególne odcinki Kolei Warszawsko-Kaliskiej wchodzą w skład następujących linii:

  Przy ulicy zachowało się kilka zabytkowych budynków, najciekawszy pod numerem 9 – wybitny w skali miasta przykład funkcjonalizmu, dom wybudowany w roku 1937 dla Ludwika Nasierowskiego. Jego fasadę ozdobiono łacińską sentencją autorstwa Seneki: "Generos animos labor nutrit", co znaczy "Dla dusz szlachetnych trud jest pokrzepieniem".

  Pociąg pancerny – pociąg złożony z opancerzonego parowozu i kilku wagonów pancernych uzbrojonych w działa i broń maszynową, a czasami także z drezyn pancernych lub bojowych wagonów motorowych.Warszawa Zachodnia – trzecia co do wielkości stacja kolejowa Warszawy, znajduje się na warszawskiej linii średnicowej, na zachód od stacji Warszawa Centralna, w pobliżu ronda Zesłańców Syberyjskich.

  Przypisy

  1. Kwiryna Handke: Dzieje Warszawy nazwami pisane. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2011, s. 153. ISBN 978-83-62189-08-3.
  2. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 560. ISBN 83-01-08836-2.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.