• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Jerzego Dudy-Gracza w Katowicach

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.Graffiti – nazwa zbiorcza dla różniących się tematem i przeznaczeniem elementów wizualnych, np. obrazów, podpisów lub rysunków, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik. Zazwyczaj tworzone jest anonimowo i bez odpowiednich zezwoleń lub – rzadziej – za zgodą albo na zamówienie właściciela pomalowanego obiektu, jak np. graffiti „Łobez – plan miasta” wykonany przez miejscowych twórców.
  Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.

  Ulica Jerzego Dudy-Gracza w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w dzielnicy Śródmieście. Rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z aleją Walentego Roździeńskiego (DTŚ, DK 79), w rejonie wylotu tunelu, jako przedłużenie ulicy Tadeusza Dobrowolskiego. Następnie krzyżuje się z drogami dojazdowymi do budynków osiedla Walentego Roździeńskiego. Za wiaduktem nad rzeką Rawą ulica kończy swój bieg krzyżując się z ulicą Warszawską, ulicą 1 Maja i ulicą Graniczną. Przeznaczeniem ulicy jest odciążenie w ruchu Śródmieścia Katowic.

  Ulica Katowicka w Katowicach (do 1922 Hohenlohehütterstraße, w latach 1939−1945 Kalidestraße, w latach 1945−1990 Róży Luksemburg) − jedna z ważniejszych ulic łącząca dzielnice Bogucice i Koszutka.Osiedle Walentego Roździeńskiego (nazywane potocznie Os. Gwiazdy) – osiedle w Katowicach przy Alei Roździeńskiego, wybudowane w latach 1970−1978 na terenach należących wcześniej do kopalni „Katowice”. Składa się ono z siedmiu wieżowców mieszkalnych, zwanych Gwiazdami, gdyż podstawą budynków jest gwiazda ośmioramienna. Gwiazdy są drugimi najwyższymi (po „Kukurydzach”) budynkami mieszkalnymi w Katowicach. Do osiedla Walentego Roździeńskiego należą również bloki mieszkalne przy ul. Uniwersyteckiej o numerach 25 oraz 27 – tzw. „Dolarowce”. Udział powierzchni zabudowanej w powierzchni terenu osiedla wynosi 12%, wskaźnik intensywności zabudowy (netto) – 1.96 WIZ, średnia ważona liczby kondygnacji dla osiedla to 16.3.
  Ulica Jerzego Dudy-Gracza − tabliczka
  Graffiti przy ul. Dudy-Gracza

  Uchwałą nr XII/205/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 ulica, łącząca ul. 1 Maja z al. W. Roździeńskiego otrzymała nazwę ulica Jerzego Dudy-Gracza. Droga ta jest granicą między dzielnicami Śródmieście i Zawodzie. Na całej długości po dwóch stronach jezdni wytyczono drogi rowerowe. Według Urzędu Miasta skrzyżowanie alei Walentego Roździeńskiego i ulicy Jerzego Dudy-Gracza jest węzłem o lokalnym znaczeniu, który może być wykorzystany do kształtowania wizerunku miasta. W latach 2011-13 zostało wykonane przedłużenie ulicy na odcinku od skrzyżowania z al. Walentego Roździeńskiego do ulicy Nadgórników. Droga prowadzi przez tereny dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice (obecnie tereny Muzeum Śląskiego). W przyszłości droga zostanie przedłużona do ul. Katowickiej.

  Aleja Walentego Roździeńskiego w Katowicach − jedna z najważniejszych dróg w Katowicach i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.Ulica 1 Maja w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic Katowic, łącząca Śródmieście z dzielnicami wschodnimi (Zawodzie, Szopienice-Burowiec) oraz jedna z głównych ulic Zawodzia.

  Od 2010 roku ulica jest częścią trasy katowickiego etapu Tour de Pologne.

  Przy ulicy swoją siedzibę mają: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach i punkt konsultacyjny Diakonii Katowickiej (ul. J. Dudy-Gracza 6). Ulicą Jerzego Dudy-Gracza kursują linie autobusowe KZK GOP.

  Zobacz też[]

 • Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach
 • Przypisy

  1. Urząd Miasta Katowice: Plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2009/2010 (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2012-03-02].
  2. Urząd Miasta Katowice: ul. ks. Stanisława Maślińskiego (pol.) www.katowice.eu [dostęp 2012-03-02]
  3. Urząd Miasta Katowice: Uchwała nr XII/205/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 VI 2007 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2012-03-02].
  4. Urząd Miasta Katowice: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Cz. 1, Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2012-03-02].
  5. Urząd Miasta Katowice: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Prognoza oddziaływania na środowisko (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2012-03-02].
  6. Spis firm na ulicy Dudy-Gracza w mieście Katowice (pol.). www.katalog.pf.pl. [dostęp 2012-03-02].

  Bibliografia[]

 • Katowice − Plan miasta, wyd. Demart SA, Warszawa 2009/2010.
 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” (niem. Ferdinandgrube) − nieczynna kopalnia znajdująca się w centrum Katowic, w dzielnicy Bogucice, działająca w latach 1823−1999. Do 1936 roku nosiła nazwę „Ferdynand”. Na jej terenie obecnie znajduje się siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jeszcze nieotwarta nowa siedziba Muzeum Śląskiego.Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rawa − potok w dorzeczu Wisły. Jest największym prawym dopływ Brynicy (która poprzez Przemszę zasila rzekę Wisłę).
  Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), Trasa Średnicowa GOP – droga szybkiego ruchu, łącząca 6 miast konurbacji górnośląskiej, popularnie zwana „średnicówką” lub „deteeśką”.
  Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – organizacja prowadząca służbę diakonijną przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w poszczególnych parafiach. Jej nadrzędnym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej prezesem jest ks. bp Ryszard Bogusz, zaś dyrektorem generalnym Wanda Falk.
  Ulica Warszawska – jedna z najważniejszych ulic w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście. W XIX wieku był to ważny trakt, prowadzący do Mysłowic. Współcześnie stanowi główny szlak pieszo-komunikacyjny ścisłej strefy centrum miasta.
  Zawodzie – dzielnica Katowic, pierwotnie kolonia Bogucic na prawym brzegu rzeki Rawy o charakterze typowo rolniczym; od połowy XIX wieku – rozwój przemysłu.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Tour de Pologne (pol. Wyścig dookoła Polski, oficjalny skrót: TdP) – wieloetapowy szosowy wyścig kolarski, organizowany cyklicznie na terenie Polski w sierpniu (do 2008 roku we wrześniu). Od pierwszej edycji (1928) do 1992 posiadał status wyścigu amatorskiego (jedynie w 1974 wyjątkowo rozgrywany był w formule open z udziałem zawodowców). Od 1993 – po przejęciu organizacji przez Czesława Langa – jest w pełni zawodowy. Od 2005 należy do cyklu UCI ProTour.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.