• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Jacka Malczewskiego w Radomiu

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}
  Rogatka miejska na rogu ul. Jacka Malczewskiego i ul. Kelles-Krauza

  Ulica Jacka Malczewskiegoulica Radomia, niegdyś trakt tranzytowy, występujący w starych dokumentach pod nazwą warszawskiego przedmieścia.

  Droga powiatowa – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  U zbiegu traktu z placem przedbramnym (obecnie plac Kazimierza Wielkiego) w XVII wieku wzniesiono kościół św. Trójcy i klasztor Benedyktynek. W XIX wieku trakt włączono w granice miasta Radomia.

  Ulica Malczewskiego biegnie od mostu nad Potokiem Północnym do placu Kazimierza Wielkiego. Krzyżuje się z ulicami: Stanisława Wernera, Kazimierza Kelles-Krauza, Dzika, Koszarowa, Stańczyka, Andrzeja Struga. Znajduje się w ciągu drogi powiatowej numer 5339W.

  Architektura[ | edytuj kod]

  Ważniejsze obiekty
 • nr 5 – budynek Poczty Polskiej, dawniej wozowni, stajni i stacji dyliżansów.
 • nr 7 – budynek Prokuratury Okręgowej, dawny Dom Loży Masońskiej Jutrzenka Wschodząca, później lazaret wojskowy, od 1963 do 1975 siedziba władz powiatu radomskiego i różnych urzędów.
 • nr 8dom Jacka Malczewskiego, w którym mieszkała rodzina Malczewskich, z tablicą pamiątkową na elewacji.
 • nr 16Resursa Obywatelska, budynek w stylu neoklasycystycznym, wzniesiony w 1852 według projektu architekta Ludwika B. Radziszewskiego. W latach międzywojennych siedziba Teatru Rozmaitości, później kino „Przyjaźń”. Obecnie Ośrodek Kultury i Sztuki.
 • Przed gmachem Resursy obywatelskiej rośnie zasadzony w 1918 r. Dąb Wolności.

  Rogatka Warszawska w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, u zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krauza.Jacek Malczewski herbu Tarnawa, (ur. 15 lipca 1854 w Radomiu, zm. 8 października 1929 w Krakowie) – polski malarz, jeden z głównych przedstawicieli symbolizmu przełomu XIX i XX wieku.
  Rejestr zabytków

  Do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane są następujące obiekty:

 • nr 5 – poczta, 1820, 1865
 • nr 6 – kamienica, koniec XIX w.
 • nr 7budynek loży masońskiej, 1818
 • nr 8kamienica, 1. poł. XIX w.
 • nr 16Resursa Obywatelska, 1851–52
 • nr 17 – dom, 1875–80
 • nr 19 – dom
 • nr 20rogatka miejska, XIX w.
 • nr 25 – kaplica przydrożna, 2. poł. XIX w.
 • Gminna ewidencja zabytków

  Do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Radomia, oprócz obiektów z rejestru zabytków, wpisane są też budynki (stan z 2017):

  Teatr Rozmaitości w Radomiu – pierwszy teatr, który powstał w Radomiu (1809). Siedzibą instytucji stał się przebudowany, dawny kościół Benedyktynów Sieciechowskich. Od 1818 radomską sceną opiekowało się Radomskie Towarzystwo Dobroczynności. W 1839 scena teatralna przeniosła się do gmachu Resursy Obywatelskiej.Dom Jacka Malczewskiego w Radomiu – zabytkowa kamienica z 2. połowy XIX w., położona w Radomiu przy ul. Malczewskiego 8.
 • nr 2 – dom murowany, 1820–1830
 • nr 9/11 – dom murowany, oficyna murowana, 2. poł. XIX w.
 • nr 12 – dom murowany, koniec XIX w.
 • nr 14 – dom murowany, XIX w.
 • nr 18 – d. Szpital p.w. Św. Kazimierza, ob. hotel, murowany, d. budynek szpitalny, murowany, 1844–1846, koniec XIX w.
 • nr 20 – dom murowany, koniec XIX w.
 • nr 20b, 20c – d. koszary wojskowe, ob. budynek mieszkalny, murowany, 2. poł. XIX w.
 • nr 21 – dom murowany, XIX/XX w.
 • nr 26 – krzyż przydrożny, 1933
 • nr 29 – d. szkoła ćwiczeń, d. studium pedagogiczne, ob. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, murowany, lata 40. XX w.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wykaz oraz przebieg dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Radomia. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, 2019-04. [dostęp 2019-10-17].
  2. red. J. Sekulski, Encyklopedia Radomia, Radom 2012, s. 51
  3. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo mazowieckie. 2019-12-31. [dostęp 2019-10-16].
  4. Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy miasta Radomia na lata 2017–2020 2017 ↓, s. 64–65, 87.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy miasta Radomia na lata 2017–2020. Urząd Miejski w Radomiu. [dostęp 2019-10-18].
 • Potok Północny, Sadkówka (według nazewnictwa MPHP Dopływ z Radomia-Sadkowa) – struga przepływająca przez centrum Radomia, biorąca swój początek w okolicach Lasowic. W górnym odcinku odprowadzane są do niej wody deszczowe z terenu lotniska na Sadkowie oraz strumień z ogródków działkowych. Przepływa przez dzielnice Osiedle Nad Potokiem, Os. XV-Lecia, Osiedle Słoneczne i Obozisko, uchodzi do rzeki Mlecznej na wysokości dawnego Dworca Podmiejskiego MPK.Plac Kazimierza Wielkiego (dawniej Plac Przedbramny) – stanowił zamknięcie traktu zwanego Przedmieściem Lubelskim (dziś ul. Żeromskiego). Uformowany w sąsiedztwie niezachowanej do dziś bramy lubelskiej w XVI w. u zbiegu traktu warszawskiego, kozienickiego i lubelskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poczta Polska Spółka Akcyjna – jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych i usług kurierskich (Pocztex).
  Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp.
  Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) – najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach 1333–1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim.
  Dąb Wolności Zasadzony 2 listopada 1918 r. przy ul. Malczewskiego w Radomiu, przed gmachem Resursy Obywatelskiej, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. Według niepotwierdzonych przekazów ustnych na skwerze posadzono wówczas dwa dęby, z których jeden został ukradziony pierwszej nocy po posadzeniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.